Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny kierunkowy w języku obcym - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-WJ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny kierunkowy w języku obcym - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student poznaje wiedzę przedmiotową wybranego zagadnienia sztuki bądź kultury oraz związaną z tym zagadnieniem terminologię w języku obcym.

2. Student poznaje formy obcojęzycznego dyskursu o sztuce i kulturze.

Umiejętności:

1. Student czyta w języku obcym teksty dotyczące sztuki i kultury.

2. Student formułuje w języku obcym wypowiedzi dotyczące sztuki i kultury.

3. Student potrafi poszukiwać w źródłach drukowanych i internetowych informacji w języku obcym z zakresu sztuki i kultury.

Kompetencje:

1. Student komunikuje się w języku obcym na tematy dotyczące sztuki i kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Durda-Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Durda-Dmitruk
Prowadzący grup: Magdalena Durda-Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- ocena prezentacji

- ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji

Pełny opis:

Grupy zagadnień:

1. Współczesna sztuka angielska i amerykańska - ważne nurty, kierunki, zjawiska, wyróżniające się osobowości (artyści Turbin Hall, Saachi Gallery, YBA, Nagroda Turnera, R. Hamilton, R. Serra, A. Serrano, Jeff Koons, Cy Twombly, Bruce Nauman, Douglas Gordon, Richard Long, Louis Bourgouis i in.)

2. Międzynarodowe wydarzenia artystyczne (np. Biennale w Wenecji, Documenta w Kassel)

3. Sztuka feministyczna i postfeministyczna na świecie

4. Trendy i osobowości we współczesnej fotografii na świecie

Literatura:

Literatura obowiązkowa

- obcojęzyczne strony internetowe ( (np. Wikipedia, YouTube, Flicker, Vimeo)

- strony dot. artystów, instytucji, wydarzeń art.

- monografie artystów, opracowania dot. wydarzeń (publikacje tematyczne, katalogi)

Literatura uzupełniająca:

- informacje z forów internetowych, społecznościowych, blogów tematycznych itp.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, konwersatorium z pokazem multimedialnym, metoda oglądowa, praca z tekstem w j. eng., dyskusja

Godziny kontaktowe (wykłady): 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20

Inne formy (poszukiwania materiałów) 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Durda-Dmitruk
Prowadzący grup: Magdalena Durda-Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- ocena prezentacji w j. eng

- ocena wypowiedzi na zajęciach

Pełny opis:

Grupy zagadnień:

Paryż - Mekką sztuki przełomu XIX/XX w.

Sztuka szalonych lat 20. i 30. XX w. w Paryżu

„Ecole de Paris“

Polscy artyści w „Ecole de Paris“

Fotografowie Paryża I poł XX w. (m.in.: Lartigue, Atget, Kertesz, Brassai)

Polski pawilon na wystawie światowej w Paryżu w 1925 r.

Polski pawilon na wystawie światowej w Paryżu w 1937 r.

Polskie artystki w Paryżu XIX-XXI w.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Alicja Halicka. Ecole de Paris, Warszawa 2011

Dexlerowa A., Olszewski A.K., 2005: Polska i Polacy na Powszechnych Wystawach Światowych 1851-2000, Warszawa

Gill Anton, 2003: Art Lover: A Biography of Paggy Guggenheim, New York

Gutowska-Adamczyk Małgorzata, Orzeszyna Marta, 2012: Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque, Warszawa

Bobrowska Ewa, 2005: Polscy artyści we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty i indywidualności

Bobrowska Ewa, 2012: Simon Mondzain. Mistrzowie Ecole de Paris, Warszawa

Wierzbicka Anna, 2004: Ecole de Paris. Pojęcie, środowisko, twóczość, Warszawa

Wierzbicka Anna, 2008: Artyści polscy w Paryżu. Antologia tekstów o polskiej kolonii artystycznej czynnej w Paryżu w latach 1900-1939, Warszawa

Wystawa Międzynarodowa w Paryżu, Warszawa 1937

Literatura uzupełniająca

Artyści Ecole de Paris ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, opr. Sławomir Majoch, informator wystawy, Muzeum w Gliwicach 29 maja – 31 lipca 2011, Gliwice

Malinowski Jerzy, Brus-Malinowska Barbara, 2007: W kręgu Ecole de Paris: malarze żydowscy z Polski, Warszawa

Mela Muter. Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, [katalog wystawy], oprac. B. Brus-Malinowska, Warszawa 1993

Mela Muter. Malarstwo. Peinture, pod red. Mirosława A. Supruniuka i Sławomira Majocha, Toruń 2011

New York et l’art moderne. Alfred Stieglitz et son cercle (1905-1930), Musee d’Orsey, Paryż, 19 października 2004 – 16 stycznia 2005, „Biuletyn Historii Sztuki“ 67: 2005, nr 1-2, s. 185-188

Wierzbicka A., Artists from Central and Eastern Europe in the Ecole de Paris Milieu (1918-1939): The Problem of Assimilation and Identity, [w:] Local Strategies International Ambitions. Modern Art and Central Europe 1918-1968, Papers from the International Conference, Prague, 11-14 June, 2003, Praha 2006, s. 93-102

Wierzbicka A. 2012: Świadectwo obecności. Polskie życie artystyczne we Francji w latach 1900-1939. Diariusz wydarzeń z wyborem tekstów. Cz. I: lata 1900-1921, Warszawa

Wierzbicka A., The Polish-French Art Critic Waldemar George on Cubism, „Umeni“, 2006, nr 5, s. 394-405

Wierzbicka A., 2009: We Francji i w Polsce 1900-1939. Sztuka, jej historyczne uwarunkowania i odbiór w świetle krytyków polsko-francuskich, Warszawa

Wystawa paryska 1925 roku. Materiały z sesji naukowej Instytut Sztuki PAN, Warszawa 16-17 listopada 2006, red. J. M. Sosnowska, Warszawa 2007

Badania własne poświęcone twórczości współczesnych polskich artystek w Paryżu (m.in. Gabriela Morawetz, Joanna Flatau, Bożena Garstecka, Kassia Knap, Ewa Kuryluk, Zofia Lipecka, Grażyna Remiszewska, Teresa Tyszkiewicz, Kassia Knap, Kasia Ozga)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, konwersatorium z pokazem multimedialnym, metoda oglądowa, praca z filmami bądź tekstem w j. eng., dyskusja

Godziny kontaktowe (wykłady): 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20

Inne formy (poszukiwania materiałów) 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Durda-Dmitruk
Prowadzący grup: Magdalena Durda-Dmitruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia realizowanych przez przedmiot:

- ocena prezentacji

- ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji

Pełny opis:

Grupy zagadnień:Grupy zagadnień:

1. Artyści i teoretycy o sposobach widzenia sztuki (np. D. Hockney, J. Berger)

2. Międzynarodowe wydarzenia artystyczne (np. Biennale w Wenecji, Documenta w Kassel), ważne zjawiska, wyróżniające się osobowości

3. Trendy i osobowości we współczesnej fotografii na świecie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berger J., Ways of Seeing, 1972

Berger J., About Looking, 1992

Cotton Ch., The Photograph as Contemporary Art, 2009

Hockney D., Gayford M., A History of Pictures / Historia obrazów, 2016

Hockney D., Secret Knowledge. Rediscovering the Lost Techniques of the Old Masters / Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów, 2011

- obcojęzyczne strony internetowe ( (np. Wikipedia, YouTube, Flicker, Vimeo)

- strony dot. artystów, instytucji, wydarzeń art.

- monografie artystów, opracowania dot. wydarzeń (publikacje tematyczne, katalogi)

Literatura uzupełniająca:

- informacje z forów internetowych, społecznościowych, blogów tematycznych itp.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, konwersatorium z pokazem multimedialnym, metoda oglądowa, praca z tekstem w j. eng., dyskusja

Godziny kontaktowe (wykłady): 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 20

Inne formy (poszukiwania materiałów) 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Katarzyna Stamm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Stamm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.