Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malarstwo 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-MA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo 1
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań, projektów.

Zadania indywidualne, ćwiczenia na zadany temat, aktywujące własne metody kreacji.

Zadania zbiorowe związane z dyskusją dydaktyczną i ukierunkowaniem wynikającym z treści ćwiczeń.

1. martwa natura

2. model

3. przestrzeń pracowni

Pełny opis:

Malarstwo, obok grafiki i rzeźby jako jedna z głównych dyscyplin sztuk plastycznych, wprowadzająca w obszary rozważań o sztuce, umiejętnym postrzeganiu i analizowaniu. Próba transmisji myśli i idei w przestrzeń obrazu.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o malarstwie, jego bogactwem wynikającym z wielowiekowej tradycji. Program obejmuje też poszerzania wrażliwości plastycznej studentów oraz zapoznawanie ich z zasadniczymi różnicami w zakresie technik malarskich. W rezultacie studenci powinni potrafić twórczo przetransponować myśli, określić zakres własnych możliwości, rozszyfrować strukturę dzieła sztuki, poznać poszczególne etapy konstruowania obrazu - od szkicu do obrazu - określonego jako wynik całego procesu twórczego. Dzięki tym zajęciom proces dochodzenia do poszczególnych rozwiązań formalnych staje się wieloetapowym, różnorodnym doświadczeniem wynikającym z dostosowania warsztatu do płaszczyzny wrażliwości, emocji i chłodnej analizy kompozycji. Studenci podejmują próby twórczego wykorzystania napięć pomiędzy szkicem a dziełem finalnym.

Literatura:

,,Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku”, Marcin Giżycki

-„Techniki wielkich mistrzów malarstwa”, Warszawa 1999

-„ Patrząc” Józef Czapski

-„Obrazy jak malowane” (2006)

-„Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze ,,sztuką nowoczesną”. (2007) Maria Anna Potocka

-„Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000” (2007)

- "Weneckie tęsknoty", Warszawa, 2003, Joanna Pollakówna.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat warsztatu malarskiego i technik malarskich.

2. Student ma wiedzę na temat złożonych umiejętności operowania malarskimi środkami wyrazu.

3. Student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą eksponowania dzieł malarstwa.

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać właściwego doboru malarskich środków wyrazu do realizowanej treści.

2. Student posługuje się szkicem malarskim lub rysunkowym jako etapem pracy nad dziełem.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użycia środków malarskich.

2. Student potrafi publicznie zaprezentować swoje dzieła i podjąć merytoryczną dyskusję na temat własnej pracy.

3. Student potrafi nawiązać kontakt z modelem i właściwie z nim pracować, umiejętnie organizując pozowanie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Omówienie zagadnienia wynikającego z tematu ćwiczeń.

2. Koncepcyjne szkice malarskie niezbędne do zaznajomienia się z możliwościami kompozycyjnymi i środkami artystycznymi.

3. Dyskusja i analiza szkiców i projektów.

4. Korekty i przeglądy prac powstałych podczas zajęć w pracowni, jak i powstałych poza pracownią.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia -45

Przygotowanie się do zajęć, lektury-55

Przygotowanie się do kolokwium-15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Trzeszczkowski
Prowadzący grup: Stanisław Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanisław Trzeszczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Wróblewska
Prowadzący grup: Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski, Joanna Stasiak
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski, Joanna Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej, Marzanna Wróblewska
Prowadzący grup: Tomasz Sadlej, Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozwijanie świadomości artystycznej i umiejętności doboru środków wyrazu, poprzez ćwiczenia związane z realizacją określonych zadań, projektów.

Zadania indywidualne, ćwiczenia na zadany temat, aktywujące własne metody kreacji.

Zadania zbiorowe związane z dyskusją dydaktyczną i ukierunkowaniem wynikającym z treści ćwiczeń.

1. martwa natura

2. model

3. przestrzeń pracowni

Pełny opis:

Malarstwo, obok grafiki i rzeźby jako jedna z głównych dyscyplin sztuk plastycznych, wprowadzająca w obszary rozważań o sztuce, umiejętnym postrzeganiu i analizowaniu. Próba transmisji myśli i idei w przestrzeń obrazu.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o malarstwie, jego bogactwem wynikającym z wielowiekowej tradycji. Program obejmuje też poszerzania wrażliwości plastycznej studentów oraz zapoznawanie ich z zasadniczymi różnicami w zakresie technik malarskich. W rezultacie studenci powinni potrafić twórczo przetransponować myśli, określić zakres własnych możliwości, rozszyfrować strukturę dzieła sztuki, poznać poszczególne etapy konstruowania obrazu - od szkicu do obrazu - określonego jako wynik całego procesu twórczego. Dzięki tym zajęciom proces dochodzenia do poszczególnych rozwiązań formalnych staje się wieloetapowym, różnorodnym doświadczeniem wynikającym z dostosowania warsztatu do płaszczyzny wrażliwości, emocji i chłodnej analizy kompozycji. Studenci podejmują próby twórczego wykorzystania napięć pomiędzy szkicem a dziełem finalnym.

Literatura:

,,Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku”, Marcin Giżycki

-„Techniki wielkich mistrzów malarstwa”, Warszawa 1999

-„ Patrząc” Józef Czapski

-„Obrazy jak malowane” (2006)

-„Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze ,,sztuką nowoczesną”. (2007) Maria Anna Potocka

-„Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000” (2007)

- "Weneckie tęsknoty", Warszawa, 2003, Joanna Pollakówna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.