Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-GR2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. edukacji artystycznej (EP), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma wiedzę o podstawowych i złożonych środkach wyrazu grafiki warsztatowej.

2. Student zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach graficznych.

Umiejętności:

1. Student w podstawowym i zaawansowanym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych (w wybranych technikach graficznych).

2. Student opanował sposoby odbijania matrycy na papierze i poznał w poszerzonym zakresie technologie wykonania poprawnej odbitki (w wybranych technikach graficznych).

Kompetencje:

1. Student potrafi współpracować w pracowni warsztatowej, dzieląc się przestrzenią pracy.

2. Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użytych środków i technik grafiki warsztatowej.

3. Student poprzez obcowanie z materią graficzną zdobywa umiejętności twórcze niezbędne do rozwijania myślenia plastycznego (dalej rozwija wyobraźnię i intuicję, pogłębia opanowanie formy i materiału).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinąć studenta o ponadpodstawowe techniki pracy z grafiką. Student po poprzednim semestrze ma już podstawową wiedzę z zakresu grafiki warsztatowej. Podczas tych zajęć poznaje poszerzony warsztat i spektrum widzenia i komunikacji graficznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć student rozwija zdolności graficzne z zastosowaniem zróżnicowanych technik graficznych. Zajęcia są kontynuacją i rozwinięciem zajęć z wcześniejszych semestrów. Student pracuje w oparciu o konsultacje z prowadzącym. Zależnie od poziomu jaki reprezentuje i jego zaangażowania ustalany jest odpowiedni plan działania w danym semestrze. Rozróżnia się tu między innymi studentów na tych którzy zamierzają realizować dyplom w pracowni grafiki i na tych którzy zdecydowali się pracować nad dyplomem w innych pracowniach. W ten sposób można dopasować plan zajęć do indywidualnych potrzeb studenta. Jest to również semestr w którym student uzupełnia braki w wykształceniu z zakresu technik grafiki warsztatowej, wynikające z takich przyczyn jak studiowanie na odmiennym (nie artystycznym) kierunku studiów licencjackich.

Literatura:

1. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

2. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

3. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

4. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

5. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 4. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

6. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Uwagi:

TREŚCI PROGRAMOWE

ćwiczenia kontaktowe, praca z warsztatem, korekty. Liczba godzin – 30

liczba punktów ECTS – 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarema Drogowski, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.