Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła sztuki - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6F-AD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła sztuki - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia:

Analiza dzieła sztuki - 2 10-6F-AD2

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna wybrane metody analizy dzieła sztuki i ich podstawy teoretyczne.

2. Student ma podstawową wiedzę o źródłach danych do analizy dzieł sztuki.

Umiejętności:

1. Student potrafi zanalizować dzieło sztuki historyczne bądź współczesne pod względem formy, treści i interpretacji.

2. Student potrafi wykazać poprzez analizę dzieła artystycznego ciągłość tradycji i współczesności w sztukach plastycznych.

3. Student potrafi wyszukiwać źródła wiedzy potrzebnej do analizy dzieł sztuki.

Kompetencje:

1. Student potrafi w przemyślany sposób publicznie omawiać i analizować dzieła sztuki dawnej i współczesnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

opisy i interpretacje dzieł w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii i ikonografii służącej do opisu dzieła sztuki, umiejętne posługiwanie się warsztatem bibliograficznym

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

Wykonanie analiz dzieł sztuki w ujęciu różnych teorii historii sztuki. Rozumienie różnic wynikających z odmienności warsztatu analitycznego. Znajomość terminologii służącej opisowi dzieła sztuki. Znajomość ikonografii. Zagadnienie intertekstualności. Dzieło sztuki jako komunikat.

Pełny opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

1. Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki.

2. Wybrane metody analizy dzieła sztuki.

3. Ukryte treści dzieła.

4. Formy przekazu treści artystycznych.

5. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych.

6. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej.

7. Warsztat terminologiczny.

8. Kontekst dzieła sztuki.

9. Analiza obrazu wg Wolfganga Kempa.

10. Literacka perspektywa analizy działa sztuki.

11. Ikonologia Erwina Panofskyego.

12. Heinrich Wölfflin i badania nad formą.

13. Analiza i interpretacja.

14. Krytyka estetyczna.

15. Współczesna krytyka artystyczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy 10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

Wykonanie analiz dzieł sztuki w ujęciu różnych teorii historii sztuki. Rozumienie różnic wynikających z odmienności warsztatu analitycznego. Znajomość terminologii służącej opisowi dzieła sztuki. Znajomość ikonografii. Zagadnienie intertekstualności. Dzieło sztuki jako komunikat.

Pełny opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

1. Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki.

2. Wybrane metody analizy dzieła sztuki.

3. Ukryte treści dzieła.

4. Formy przekazu treści artystycznych.

5. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych.

6. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej.

7. Warsztat terminologiczny.

8. Kontekst dzieła sztuki.

9. Analiza obrazu wg Wolfganga Kempa.

10. Literacka perspektywa analizy działa sztuki.

11. Ikonologia Erwina Panofskyego.

12. Heinrich Wölfflin i badania nad formą.

13. Analiza i interpretacja.

14. Krytyka estetyczna.

15. Współczesna krytyka artystyczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Carr-Gomm S., (2005) Słownik symboli w sztuce, Warszawa

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Uwagi:

opisy i interpretacje dzieł w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii i ikonografii służącej do opisu dzieła sztuki, umiejętne posługiwanie się warsztatem bibliograficznym

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20-

Inne formy 10

ocena uzyskana na podstawie przedstawionych ustnych i pisemnych analiz wybranych dzieł

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

Wykonanie analiz dzieł sztuki w ujęciu różnych teorii historii sztuki. Rozumienie różnic wynikających z odmienności warsztatu analitycznego. Znajomość terminologii służącej opisowi dzieła sztuki. Znajomość ikonografii. Zagadnienie intertekstualności. Dzieło sztuki jako komunikat.

Pełny opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

1. Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki.

2. Wybrane metody analizy dzieła sztuki.

3. Ukryte treści dzieła.

4. Formy przekazu treści artystycznych.

5. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych.

6. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej.

7. Warsztat terminologiczny.

8. Kontekst dzieła sztuki.

9. Analiza obrazu wg Wolfganga Kempa.

10. Literacka perspektywa analizy działa sztuki.

11. Ikonologia Erwina Panofskyego.

12. Heinrich Wölfflin i badania nad formą.

13. Analiza i interpretacja.

14. Krytyka estetyczna.

15. Współczesna krytyka artystyczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Carr-Gomm S., (2005) Słownik symboli w sztuce, Warszawa

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Uwagi:

opisy i interpretacje dzieł w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii i ikonografii służącej do opisu dzieła sztuki, umiejętne posługiwanie się warsztatem bibliograficznym

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20-

Inne formy 10

ocena uzyskana na podstawie przedstawionych ustnych i pisemnych analiz wybranych dzieł

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

Wykonanie analiz dzieł sztuki w ujęciu różnych teorii historii sztuki. Rozumienie różnic wynikających z odmienności warsztatu analitycznego. Znajomość terminologii służącej opisowi dzieła sztuki. Znajomość ikonografii. Zagadnienie intertekstualności. Dzieło sztuki jako komunikat.

Pełny opis:

Przedmiot jest ćwiczeniową kontynuacją zajęć wykładowych z pierwszego roku studiów Analiza dzieła sztuki - 1

1. Koncepcje strukturalne i ikonograficzne dzieła sztuki.

2. Wybrane metody analizy dzieła sztuki.

3. Ukryte treści dzieła.

4. Formy przekazu treści artystycznych.

5. Rozumienie treści dzieła w kontekście rozumienia dawnych i współczesnych teorii estetycznych.

6. Interdyscyplinarne uwarunkowanie współczesnej analizy artystycznej.

7. Warsztat terminologiczny.

8. Kontekst dzieła sztuki.

9. Analiza obrazu wg Wolfganga Kempa.

10. Literacka perspektywa analizy działa sztuki.

11. Ikonologia Erwina Panofskyego.

12. Heinrich Wölfflin i badania nad formą.

13. Analiza i interpretacja.

14. Krytyka estetyczna.

15. Współczesna krytyka artystyczna.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Białostocki J. (1982) Symbole i obrazy w świecie sztuki. Warszawa.

Carr-Gomm S., (2005) Słownik symboli w sztuce, Warszawa

Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie 15-18 września 2004, Warszawa 2005.

Foucault M., (2000) Panny dworskie (Las Meninas), [w:] Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk, t. 1, s. 21-38.

Gage J. (2010) Kolor i znaczenie, Kraków.

Gombrich E., (1981) Sztuka a złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, Warszawa.

Ławniczak W., (1975) Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej, Poznań.

Panofsky E., Ikonografia i ikonologia, [w:] Studia z historii sztuki, wybór, oprac. i posł. J. Białostocki, Warszawa 1971, s. 11-32.

Porębski M., (1972) Ikonosfera, Kraków.

Rynck P.de, (2005) Jak czytać malarstwo, Kraków.

Rynck P. de (2009) Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków.

Sosnowska J. red. (2012) Ukryte w obrazach, Warszawa.

Literatura uzupełniajaca:

Białostocki J., pod red., (1981) Ars emblematica. Ukryte znaczenia w malarstwie holenderskim, kat. wystawy, Warszawa.

Cirlot J. E., (2000) Słownik symboli, Kraków.

Dziubecki T., (1996) Ikonografia Męki Pańskiej w nowożytnym malarstwie kościelnym w Polsce, Warszawa.

Forstner D., (1990) Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa.

Jurkowlaniec G., (2001) Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa.

Kalinowski L., (1989) Speculum artis, Warszawa.

Kopaliński W., (1990) Słownik symboli, Warszawa.

Poprzęcka M. (1986) Czas wyobrażony: o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku, Warszawa.

Ripa C., (1998) Ikonologia, Kraków.

Uwagi:

opisy i interpretacje dzieł w ujęciu różnych teorii sztuki, z zastosowaniem terminologii i ikonografii służącej do opisu dzieła sztuki, umiejętne posługiwanie się warsztatem bibliograficznym

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20-

Inne formy 10

ocena uzyskana na podstawie przedstawionych ustnych i pisemnych analiz wybranych dzieł

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.