Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane programy, metody rehabilitacji, terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane programy, metody rehabilitacji, terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2-KS-W05 Zna wybrane metody rehabilitacji osób ze złożoną niepełnosprawnością / głuchoniewidomych

PC2-KS-W04 Zna czynniki warunkujące skuteczność doboru metod terapeutycznych

PC2-KS-U02 Umie programować i planować pracę edukacyjnoterapeutyczną

PC2-KS-U03 Umie stosować odpowiednie metody edukacyjnoterapeutyczne w pracy

PC2-KS-UO3 Umie poddać analizie specyfikę doboru metod w pracy edukacyjno-terapeutycznej

PC2-KS-U03 Umie określić podstawowe funkcje, cele, założenia wybranych metod

PC2-KK-U03 Umie przygotować prezentację wybranej metody

PC2-KS--K01 Potrafi tworzyć różnorodne sytuacje zadaniowe dla osób z niepełnosprawnością złożoną/ głuchoniewidomych.

PC2-KS-K02 Potrafi być otwarty i wrażliwy na potrzeby osób z niepełnosprawnością złożoną/ głuchoniewidomych

PC2-KS-K02 Potrafi współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

ocena zadania praktycznego (w skali 0-5).

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Określenie czynników wpływających na efektywność stosowanych metod w terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością Omówienie wybranych metod z uwzględnieniem następujących obszarów oddziaływań:

-Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak

- Orientacja w przestrzeni

- Motoryka mała i duża

- umiejętności komunikacyjne

-samodzielność,

- dojrzałość społeczna i emocjonalna

- metody ogólnorozwojowe

Metoda porannego kręgu, Programy aktywności Knillów,

Metoda F. Affolter, Metoda Komunikacji Alternatywnej.i wspomagajacej, Terapia ręki. Metoda Peto

Litlle room, L.Nielsen, Pr Harleya

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Błeszyński, J., Baczała, D., Binnebesel, J. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym. Łódź: Wyd. Naukowe WSEZ w Łodzi.

Brzezińska, A., Kaczan R., Smoczyńska, K.(red.) (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR. (Wybrane fragmenty)

Przybylski, S.(1995). Sala Doświadczeń Świata jako forma i metoda stymulacji wielozmysłowej dzieci ze sprzężoną niesprawnością. W:

Twardowski, A. (red.) (2005). Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wyd. GEN. (Wybrane fragmenty)

Uwagi:

Metody słowne z wykorzystaniem środków ilustracyjnych / filmy, eksponaty, plansze /i środków multimedialnych.

Metody praktycznego działania – warsztaty, prezentacje, aranżację i omawianie sytuacji zadaniowych.

Hospitacje i omawianie czynników warunkujących stosowanie danej metody w konkretnej sytuacji.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie , prezentacji wybranej metody programu 30

Inne formy opracowanie raportu z hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

ocena zadania praktycznego (w skali 0-5).

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Określenie czynników wpływających na efektywność stosowanych metod w terapii osób ze sprzężoną niepełnosprawnością Omówienie wybranych metod z uwzględnieniem następujących obszarów oddziaływań:

-Wzrok, słuch, dotyk, węch, smak

- Orientacja w przestrzeni

- Motoryka mała i duża

- umiejętności komunikacyjne

-samodzielność,

- dojrzałość społeczna i emocjonalna

- metody ogólnorozwojowe

Metoda porannego kręgu, Programy aktywności Knillów,

Metoda F. Affolter, Metoda Komunikacji Alternatywnej.i wspomagajacej, Terapia ręki. Metoda Peto

Litlle room, L.Nielsen, Pr Harleya

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Błeszyński, J., Baczała, D., Binnebesel, J. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym. Łódź: Wyd. Naukowe WSEZ w Łodzi.

Brzezińska, A., Kaczan R., Smoczyńska, K.(red.) (2010). Diagnoza potrzeb i modele pomocy. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR. (Wybrane fragmenty)

Przybylski, S.(1995). Sala Doświadczeń Świata jako forma i metoda stymulacji wielozmysłowej dzieci ze sprzężoną niesprawnością. W:

Twardowski, A. (red.) (2005). Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wyd. GEN. (Wybrane fragmenty)

Uwagi:

Metody słowne z wykorzystaniem środków ilustracyjnych / filmy, eksponaty, plansze /i środków multimedialnych.

Metody praktycznego działania – warsztaty, prezentacje, aranżację i omawianie sytuacji zadaniowych.

Hospitacje i omawianie czynników warunkujących stosowanie danej metody w konkretnej sytuacji.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie , prezentacji wybranej metody programu 30

Inne formy opracowanie raportu z hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Marcinkowska
Prowadzący grup: Wioletta Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej (lub ustnej) (w skali 0-5), ocena zadania praktycznego (w skali 0-5).

Pełny opis:

Terapia przez teatr oraz gry i zabawy parateatralne. Metoda F. Affolter. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda integracji sensorycznej. Animaloterapia. Terapia Zajęciowa. Metoda Komunikacji Alternatywnej. Terapia ręki. Muzykoterapia. Biblioterapia. Metoda Marii Montessori. Metoda Vojty. Kinezjologia edukacyjna.

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Błeszyński, J., Baczała, D., Binnebesel, J. (red.) (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym. Łódź: Wyd. Naukowe WSEZ w Łodzi.

Bogdanowicz, M., Kisiel, B., Przasnyska, M. (1996). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP.

Dykcik, W., Szychowiak, B. (red.) (2002). Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Poznań: UAM.

Dykcik, W., Twardowski, A. (red.) (2004). Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wyd. GEN.

Kaja, B. (1995). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wyd. WSP.

Lubińska-Kościołek, E., Plutecka, K. (red.) (2011). Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków: Impuls.

Sikorski, W., Sikorska, A. (red.) (2014). Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego. Warszawa: Difin SA.

Uwagi:

Metody słowne z wykorzystaniem środków ilustracyjnych / filmy, eksponaty, plansze /i środków multimedialnych.

Metody praktycznego działania – warsztaty, prezentacje, aranżację i omawianie sytuacji zadaniowych.

Hospitacje i omawianie czynników warunkujących stosowanie danej metody w konkretnej sytuacji.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie , prezentacji wybranej metody programu 30

Inne formy opracowanie raportu z hospitacji 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej (lub ustnej) (w skali 0-5), ocena zadania praktycznego (w skali 0-5).

Pełny opis:

SI. Metoda F. Affolter. Muzykoterapia. Biblioterapia. Bajkoterapia. Drama. Terapia ręki. Terapia zajęciowa. Pedagogika M. Montessori. Metoda Dwuczłowieka. Kinezjologia edukacyjna. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.

Literatura:

Affolter, F. (1997). Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Warszawa: WSiP.

Montessori, M. (2005). Domy dziecięce. Warszawa: Żak

Stachyra, K. red. (2012). Podstawy muzykoterapii. Lublin: Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej

Dykcik, W., Szychowiak, B. (red.) (2002). Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Poznań: UAM.

Dykcik, W., Twardowski, A. (red.) (2004). Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń. Poznań: Wyd. GEN.

Sikorski, W., Sikorska, A. (red.) (2014). Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego. Warszawa: Difin SA.

Uwagi:

Metody słowne z wykorzystaniem środków ilustracyjnych / filmy, eksponaty, plansze /i środków multimedialnych.

Metody praktycznego działania – warsztaty, prezentacje, aranżację i omawianie sytuacji zadaniowych.

Hospitacje i omawianie czynników warunkujących stosowanie danej metody w konkretnej sytuacji.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 60

Przygotowanie się do egzaminu 20

Przygotowanie , prezentacji wybranej metody programu 30

punkty ects: 5

Inne formy opracowanie raportu z hospitacji 10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.