Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami genetycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-WDG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami genetycznymi
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: logopedia, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1.Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęćw placówce klinicznej

Literatura:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cieszyńska Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (red.), 2018, Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin;

3. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

4. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

5. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

6. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

8. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

9. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

10. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01, PC2_KK_W04

Zna definicję, podział i etiologię zaburzeń rozwojowych

PC2_KS_W05

Zna zasady diagnostyki dysmorfologicznej zaburzeń rozwojowych w zespołach genetycznych

PC2_KK_W01, PC2_KK_W04, PC2_KK_W06

Zna etiologię, charakterystykę i rozwój dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi

PC2_KK_U02, PC2_KS_U03

Potrafi sformułować diagnozę funkcjonalną dzieci z zespołami genetycznymi

PC2_KS_U02

Umie stworzyć plan wczesnej opieki logopedycznej w przypadku dzieci z omówionymi zespołami genetycznymi

PC2_KK_K04, PC2_KS_K01, PC2_KS_K02

Jest wrażliwy na indywidualne potrzeby pacjenta z zespołami genetycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: kolokwium

Godziny kontraktowe: 10 g ćwiczeń; 5 g laboratoria

Pełny opis:

1.Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęć w placówce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

3. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

4. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

5. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

6. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Literatura uzupełnaijąca:

1. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

2. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady prowadzone w formie ustnej oraz prezentacji i pokazów filmów, ćwiczenia hospitacyjne, warsztaty z pokazem wybranych technik terapii (np.masaże, usprawnianie motoryki aparatu mowy, dobór pozycji ciała, stymulacja polisensoryczna, pokaz technik karmienia)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI I ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia/laboratoria 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęćw placówce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

3. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

4. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

5. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

6. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Literatura uzupełnaijąca:

1. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

2. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady prowadzone w formie ustnej oraz prezentacji i pokazów filmów, ćwiczenia hospitacyjne, warsztaty z pokazem wybranych technik terapii (np.masaże, usprawnianie motoryki aparatu mowy, dobór pozycji ciała, stymulacja polisensoryczna, pokaz technik karmienia)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI I ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia/laboratoria 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe:

1..Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęć w placówce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

3. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

4. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

5. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

6. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Literatura uzupełnaijąca:

1. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

2. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady prowadzone w formie ustnej oraz prezentacji i pokazów filmów, ćwiczenia hospitacyjne, warsztaty z pokazem wybranych technik terapii (np.masaże, usprawnianie motoryki aparatu mowy, dobór pozycji ciała, stymulacja polisensoryczna, pokaz technik karmienia)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI I ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia/laboratoria 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe:

1..Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęć w placówce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

3. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

4. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

5. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

6. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Literatura uzupełnaijąca:

1. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

2. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykłady prowadzone w formie ustnej oraz prezentacji i pokazów filmów, ćwiczenia hospitacyjne, warsztaty z pokazem wybranych technik terapii (np.masaże, usprawnianie motoryki aparatu mowy, dobór pozycji ciała, stymulacja polisensoryczna, pokaz technik karmienia)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI I ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia/laboratoria 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: kolokwium

Pełny opis:

Treści programowe:

1..Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęć w placówce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

3. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

4. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

5. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

6. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

Literatura uzupełnaijąca:

1. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

2. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Uwagi:

WMetody kształcenia: wykłady prowadzone w formie ustnej oraz prezentacji i pokazów filmów, ćwiczenia hospitacyjne, warsztaty z pokazem wybranych technik terapii (np.masaże, usprawnianie motoryki aparatu mowy, dobór pozycji ciała, stymulacja polisensoryczna, pokaz technik karmienia)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI I ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia/laboratoria 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęćw placówce klinicznej

Literatura:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cieszyńska Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (red.), 2018, Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin;

3. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

4. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

5. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

6. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

8. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

9. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

10. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1.Podstawowa wiedza potrzebna do zrozumienia chorób genetycznych,

2. Wspomaganie rozwoju dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi,

3. Wczesna opieka logopedyczna dzieci w przypadku wybranych zespołów genetycznych,

3. Rola rodziaca w terapii dziecka,

4.Hospitacja zajęćw placówce klinicznej

Literatura:

1. Kaczan T., Śmigiel R. (red.), 2012, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, Oficyna Wydawnicza .Impuls, Kraków;

2. Cieszyńska Rożek J., Sobolewski P., Grzesiak-Witek D. (red.), 2018, Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie, Wydawnictwo CZELEJ, Lublin;

3. Cytowska B., Winczura B., Stawarski A., (red.), 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza .Impuls Kraków;

4. Cunningham C. ,1992, Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa;

5. Borkowska M., 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz.II Usprawnianie ruchowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;

6. Cytowska B., Winczura B., (red.), 2008, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

7. Kaczmarek B.B., 2008, Wspomaganie rozwoju dzieci z zspołem Downa – teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

8. Michilewicz S., (red.), 2010, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków;

9. Lowe A., 1999, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, Poznań;

10. Twardowski A. (red.), 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci ze złożonymi zespołami zaburzeń, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”, Poznań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.