Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwiązywania problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-SRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwiązywania problemów społecznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. nienaucz.: profilaktyka społ. z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Identyfikuje najczęściej występujące w Polsce problemy społeczne.

PC2_KS_W03 Prezentuje uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemie rozwiązywania problemów społecznych i aktualnych zmianach następujących w tym systemie w związku z przemianami społecznymi gospodarczymi i politycznymi w naszym kraju.

PC2_KS_W04 Prezentuje pogłębioną wiedzę o prawnych podstawach funkcjonowania instytucji i organizacji tworzących system wsparcia społecznego.

Umiejętności

PC2_KS_U02 Wykorzystuje wiedzę psychologiczną, prawną, pedagogiczną i socjologiczną do analizy i rozwiązywania złożonych problemów społecznych.

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K02 docenia znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności zakresu pedagogiki specjalnej w powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi oraz budowania warsztatu pracy pedagoga specjalnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Ewa Bilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Praca warsztatowa podczas zajęć,

- Obserwacja pracy studenta na zajęciach

- Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

1. System pomocy społecznej w Polsce

2. System opieki nad osobami niesamodzielnymi – powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom pomocy społecznej

3. System pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

4. System pomocy dziecku krzywdzonemu

5. Interwencja kryzysowa

6. System pomocy osobom bezrobotnym

7. System pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

8. Wsparcie dziecka w problemach szkolnych (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

Literatura:

Lektury:

- Budziński W. (2010). Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

- Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży. Red. A. Dunajska, A. Lisowski. Wyd. Werlag Dashofer.

- Formy opieki i wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Red. J. Brągiel i S. Badora. Opole 2005.

- Szczepkowski J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Uwagi:

Metody pracy:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 18 godzin

Praca z książką, przygotowanie do zajęć - 20 godzin

przygotowanie do kolokwium - 20

Łącznie - 2 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Renata Gardian-Miałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Praca warsztatowa podczas zajęć,

- Obserwacja pracy studenta na zajęciach

- Kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

1. System pomocy społecznej w Polsce

2. System opieki nad osobami niesamodzielnymi – powiatowe centrum pomocy rodzinie, dom pomocy społecznej

3. System pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

4. System pomocy dziecku krzywdzonemu

5. Interwencja kryzysowa

6. System pomocy osobom bezrobotnym

7. System pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

8. Wsparcie dziecka w problemach szkolnych (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna)

Literatura:

Lektury:

- Budziński W. (2010). Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

- Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży. Red. A. Dunajska, A. Lisowski. Wyd. Werlag Dashofer.

- Formy opieki i wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Red. J. Brągiel i S. Badora. Opole 2005.

- Szczepkowski J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Uwagi:

Metody pracy:

Nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych - 18 godzin

Praca z książką, przygotowanie do zajęć - 20 godzin

przygotowanie do kolokwium - 20

Łącznie - 2 punkty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna
Prowadzący grup: Anna Osowska-Rembecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Porembska
Prowadzący grup: Paulina Kamińska-Diduszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.