Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ulicy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PUL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ulicy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. nienaucz.: profilaktyka społ. z resoc. sądową, (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W03 Zna pojęcie streetworkingu jako metody pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją.

PC2_KS_W01 Zna koncepcję teoretyczną habitusu i jej zastosowanie w pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą.

PC2_KS_W02 Potrafi objaśnić założenia czterech podstawowych kierunków pracy pedagogów ulicy.

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi zaplanować podstawowe formy działań oraz pozycji w budżecie projektu pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Praca w grupie na zajęciach

Ocena wypowiedzi na zajęciach

Aktywność studenta, jego wypowiedzi

Pełny opis:

WYKŁAD

Dzieci (na) ulicy, istota problemu, wyjaśnienie pojęć i ich geneza

Skala zjawiska dzieci (na) ulicy na świecie, jego różnorodność i uwarunkowania

Sytuacja dziecka i rodziny w Polsce w kontekście zmian demograficznych i patologii społecznych

Uwarunkowania zjawiska dziecka na ulicy w Polsce

Interakcyjne i systemowe ujęcie środowiska

Determinanty rozwoju człowieka a życie dziecka na ulicy

Perspektywa „innego”, przeciwko marginalizacji , stygmatyzacji i wykluczeniu w Polsce i na świecie

Specyfika pedagogiki ulicy, przedmiot, cel i metody oddziaływań

Rola pedagoga ulicy – etnograf czy klinicysta? Warsztat pracy

Patologia vs. przystosowanie. Odkrywanie zasobów

Wybrane przykłady projektów

Motywujące i rozwijające zasoby dzieci metody i kierunki pracy pedagogicznej

ĆWICZENIA ….

Pojęcie streetworkingu. Cechy metody streetworkingu.

Pojęcie „dziecka na ulicy”. Charakterystyka dziecka na ulicy w kontekście jego funkcjonowania w rodzinie, w szkole i w grupie rówiesniczej

Habitus – znaczenie pojęcia. Postępowanie zgodne z habitusem i strategia reprodukcji.

Uwarunkowania zmiany habitusu

Organizacja projektu pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą. Cele i zadania pedagogów ulicy. Tworzenie budżetu projektu.

Możliwości pozyskiwania środków finansowych

Kierunki pracy pedagogów ulicy

Etapy pracy pedagogów ulicy z daną grupą dzieci

Warsztat pracy pedagoga ulicy

Prezentacja wybranych projektów z zakresu pedagogiki ulicy

Literatura:

- Cueff D., Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci, GPAS, Warszawa 2006.

- Kołodziejczyk T., Raport dla Fundacji Króla Baudouina, Warszawa 1998. Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

- McWhirter i in., Zagrożona młodzież, PARPAMEDIA, Warszawa 2008

- Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy – problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Wydawnictwo eRBe, Białystok 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pogadanka, opis, praca z książką, zajęcia praktyczne, burza mózgów, ćwiczenie, metoda projektów, prezentacje. Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 15; przygotowanie się do zajęć, lektury - 10; przygotowanie się do zaliczenia - 10; przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15; pkt ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Praca w grupie na zajęciach

Ocena wypowiedzi na zajęciach

Aktywność studenta, jego wypowiedzi

Pełny opis:

WYKŁAD

Dzieci (na) ulicy, istota problemu, wyjaśnienie pojęć i ich geneza

Skala zjawiska dzieci (na) ulicy na świecie, jego różnorodność i uwarunkowania

Sytuacja dziecka i rodziny w Polsce w kontekście zmian demograficznych i patologii społecznych

Uwarunkowania zjawiska dziecka na ulicy w Polsce

Interakcyjne i systemowe ujęcie środowiska

Determinanty rozwoju człowieka a życie dziecka na ulicy

Perspektywa „innego”, przeciwko marginalizacji , stygmatyzacji i wykluczeniu w Polsce i na świecie

Specyfika pedagogiki ulicy, przedmiot, cel i metody oddziaływań

Rola pedagoga ulicy – etnograf czy klinicysta? Warsztat pracy

Patologia vs. przystosowanie. Odkrywanie zasobów

Wybrane przykłady projektów

Motywujące i rozwijające zasoby dzieci metody i kierunki pracy pedagogicznej

ĆWICZENIA ….

Pojęcie streetworkingu. Cechy metody streetworkingu.

Pojęcie „dziecka na ulicy”. Charakterystyka dziecka na ulicy w kontekście jego funkcjonowania w rodzinie, w szkole i w grupie rówiesniczej

Habitus – znaczenie pojęcia. Postępowanie zgodne z habitusem i strategia reprodukcji.

Uwarunkowania zmiany habitusu

Organizacja projektu pracy metodą streetworkingu z dziećmi i młodzieżą. Cele i zadania pedagogów ulicy. Tworzenie budżetu projektu.

Możliwości pozyskiwania środków finansowych

Kierunki pracy pedagogów ulicy

Etapy pracy pedagogów ulicy z daną grupą dzieci

Warsztat pracy pedagoga ulicy

Prezentacja wybranych projektów z zakresu pedagogiki ulicy

Literatura:

- Cueff D., Dziecko na ulicy. Zwalczanie przemocy wobec dzieci, GPAS, Warszawa 2006.

- Kołodziejczyk T., Raport dla Fundacji Króla Baudouina, Warszawa 1998. Kurzeja A., Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

- McWhirter i in., Zagrożona młodzież, PARPAMEDIA, Warszawa 2008

- Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy – problemy, profilaktyka, resocjalizacja. Wydawnictwo eRBe, Białystok 2000.

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, pogadanka, opis, praca z książką, zajęcia praktyczne, burza mózgów, ćwiczenie, metoda projektów, prezentacje. Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - 15; przygotowanie się do zajęć, lektury - 10; przygotowanie się do zaliczenia - 10; przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 15; pkt ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moleda
Prowadzący grup: Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Moleda
Prowadzący grup: Joanna Moleda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bilska
Prowadzący grup: Arkadiusz Brzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.