Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa nieletnich w procesie wychowania i resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-PNP3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa nieletnich w procesie wychowania i resocjalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) niestacj. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kont.): pedag. resoc. z prof. społ., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty kształcenia:

Wiedza

PC2_KS_W02 Ma uporządkowaną, rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i teoretycznych podstaw praw człowieka, praw dzieckai praw nieletnich.

PC2_KS_W04 Ma pogłębiona i poszerzona wiedzę o prawnych i społecznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z przestrzeganiem praw dziecka i praw nieletnich.

Umiejętności

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać diagnozy formalnego łamania praw nieletniego w wychowaniu i resocjalizacji.

PC2_KS_U02 Posiada umiejętność wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu przestrzegania praw dziecka i nieletniego w celu analizy złożonych problemów pedagogiczno-formalnoprawnych.

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy i znaczenia w tej pracy przestrzegania praw nieletnich.

PC2_KS_K02 Jest wrażliwy na problemy z obszaru sposobu traktowania dzieci nieletnich i gotowy na komunikowanie się i współprace z organami działającymi wobec nieletnich a także powołanymi do kontroli przestrzegania praw dzieci i nieletnich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.