Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obserwacja w pracy terapeutycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-OPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obserwacja w pracy terapeutycznej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01, PC2_KS_W02 Opisuje obserwację jako podstawową i najczęściej stosowaną metodę w procesie diagnozowania dziecka i określa jej znaczenie w terapii

PC2_KS_W03 Wyjaśnia rolę obserwatora, jego cechy, rozróżnia rodzaje obserwacji, jej etapy, zna zachowania etyczne obserwatora

PC2_KS_W05 Opisuje techniki obserwacyjne, przedmiot obserwacji, uzasadnia potrzebę interpretacji obserwacji dla diagnozy funkcjonalnej i terapii

PC2_KS_U01 Porównuje obserwację z innymi metodami, określa jej znaczenie w diagnozie, analizuje każdy etap obserwacji

PC2_KS_U03 Projektuje wybrany rodzaj obserwacji dla indywidualnego przedmiotu obserwacji, wykorzystując jej etapy

PC2_KS_K01 Docenia znaczenie obserwacji w procesie diagnostycznym

PC2_KS_K02 Prezentuje postawę wnikliwego i wrażliwego obserwatora oraz przejawia chęć poszerzania swojej wiedzy w poznawaniu dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)