Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz. (kwal.): terapia pedagogiczna, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: terapia pedagogiczna, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Rozróżnia techniki i metody pracy uczniem z zaburzeniami zachowania

Umiejętności

PC2_KS_U01 Analizuje złożony przypadek ucznia z ADHD, ODD

PC2_KS_U02 Projektuje kodeks zasad i konsekwencji obowiązujących w dwóch środowiskach ucznia

PC2_KS_U02 Opracowuje kwestionariusze wywiadów, obserwacji, itd. niezbędnych do przygotowania planu terapii ucznia z ADHD/ODD

PC2_KS_U03 Projektuje w grupie zadaniowej plan terapii ucznia z ADHD/ODD w domu i w szkole

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Dokonuje samooceny własnych kompetencji w zakresie planowania i realizowania zajęć terapeutycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposób pomiaru efektów kształcenia:

- kolokwium pisemne (pytania otwarte i zamknięte)

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym wywiad, kwestionariusze

Projektowanie planu terapii zajęć, sposoby postępowania w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie się do kolokwium - 5

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposób pomiaru: kolokwium

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym wywiad, kwestionariusze

Projektowanie planu terapii zajęć, sposoby postępowania w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Mateusz Głowacki, Bernadetta Kosewska, Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

sposób pomiaru: kolokwium

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym wywiad, kwestionariusze

Projektowanie planu terapii zajęć, sposoby postępowania w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium, analiza planu terapii wg. podanej procedury

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium, analiza planu terapii wg. podanej procedury

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium, analiza planu terapii wg. podanej procedury

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Kamila Poczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium, analiza planu terapii wg. podanej procedury

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – IV

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium, analiza pracy pisemnej wg podanego schematu

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – V

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Blake T., (2009) Moje kochane ADHD. wyd. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita"s.a., Warszawa

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: kolokwium

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – V

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne w tym kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Blake T., (2009) Moje kochane ADHD. wyd. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita"s.a., Warszawa

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T, Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: ocena pracy pisemnej wykonanej w parze wg podanego schematu

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM – V

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne: kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Blake T., (2009) Moje kochane ADHD. wyd. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita"s.a., Warszawa

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Sipowicz K., Witusik A., Pietras T. (2019). ADHD Wybrane zagdanienia diagnozy i terapii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: ocena z kolokwium, analiza i ocena pracy pisemnej wykonanej wg podanego schematu

Pełny opis:

Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, ADHD - pojęcia

Obraz kliniczny, Kryteria diagnostyczne wg ICD – 10, DSM-IV, DSM – V

Modele powstawania CD, ODD

Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

Narzędzia diagnostyczne: kwestionariusze wywiadów

Projektowanie planu terapii: diagnoza, sposoby pracy w domu i w szkole

Literatura:

Blake T., (2009) Moje kochane ADHD. wyd. Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita"s.a., Warszawa

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Sipowicz K., Witusik A., Pietras T. (2019). ADHD Wybrane zagdanienia diagnozy i terapii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka A. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo BiFOLIUM.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja, film

Godziny kontaktowe - 10

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.