Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspomagania rozwoju osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MGN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspomagania rozwoju osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla II r. PC, spec. nienaucz. (kwal.): rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) stac. II st.
Obowiązk. dla II r. PC, spec. nienaucz.: rehab. osób ze sprzężoną niepełnosp., (2-l) niestac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC 2-KS-W05 Zna specjalne potrzeby edukacyjno–terapeutyczne osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

PC 2-KS-W01 Zna cele i zasady edukacyjno-terapeutyczne osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

PC 2-KS-W01 Zna metody i formy edukacji i terapii osób z głęboką , wieloraką niepełnosprawnością

Umiejętności

PC 2-KS-U02 Potrafi dostosować proces edukacji i terapii do indywidualnych , specjalnych potrzeb osób z głęboka, wieloraką niepełnosprawnością

PC 2-KS-U02 Potrafi opracować indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny i scenariusz zajęć dla osób z głęboką ,wieloraką niepełnosprawnością

Kompetencje społeczne

PC 2-KS-K02 Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzone działania w zakresie edukacji i terapii osób z głęboka, wieloraką niepełnosprawnością

PC 2-KS-K02 Umie współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Mariola Łygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Beata Rajter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Zaliczenie pisemne z omawianych podczas zajęć treści

2. praca pisemna:2 scenariusze zajęć z osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną na podstawie charakterystyk

Pełny opis:

1. Etiologia głębokiej niepełnosprawności intelektualnej i diagnoza funkcjonalna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

2. Funkcjonowanie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle bioekologicznej teorii systemów Bronfenbrennera.

3. Wybrane metody pracy terapeutycznej; stymulacja bazalna Frohlicha, SensoPaka, program SPH Knillów, Poranny krąg

4. Metodyka wsparcia dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w czynnościach życia codziennego: zasady karmienia, przenoszenia, higieny, trening potrzeb fizjologicznych, pozycjonowanie

5. Specyfika komunikacji z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

6. Fazy rozwoju dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wg teorii Piageta

7. Problemy behawioralne w głębokiej niepełnosprawności intelektualnej.

8. Efektywna współpraca rodzic - dziecko - terapeuta.

Literatura:

Fröhlich, A., Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością, GWP, Sopot, 2016.

Kielin, J., Klimek-Markowicz, K., Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, wyd. GWP, Sopot, 2013

Kielin, J. (red.), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, wyd. GWP, Sopot, 2014

Kopeć, D., Rzeczywistość nie edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2013

Lausch – Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, [W:] W. Dykcik, Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2002, s. 149 – 151.

Olechnowicz, H., Metody aktywizowania głębiej upośledzonychumysłowo, WSiP, Warszawa, 1983.

Prysak, D, Od zredukowanej do poszerzonej rzeczywistości uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – analiza działań edukacyjnych, [w:] Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 14,wyd. UG, Gdańsk, 2014.

Różańska-Gał, A., Kuś, J., Mój dzień. Program zajęć stymulująco-

terapeutycznych dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Harmonia, Gdańsk, 2017a

Różańska-Gał, A., Kuś, J., Ja i moje potrzeby. Program kinestetyczno-komunikacyjny dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Harmonia, Gdańsk, 2017b

Wrona, S., Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji, Impuls, 2011

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15

Przygotowanie się do kolokwium: 10

ects: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.