Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-EHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W02

PC2_KK_W02 zna pojęcie niepełnosprawności intelektualnej z

uwzględnieniem współczesnych koncepcji pedagogiki,

PC2_KS_W01 zna zagadnienia niepełnosprawności, rehabilitacji w

świetle idei humanistycznych (podmiotowość,

autonomia, samorealizacja, normalizacja, integracja),

PC2_KS_W03 zna podstawową problematykę nauczania i

wychowania uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną,

PC2_KS_W03

PC2_KS_W04 zna aktualne procedury rehabilitacyjne, wspierające

rozwój psychofizyczny i społeczny osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_W03

PC2_KK_W05 zna czynniki intelektualne i pozaintelektualne

warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji

społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną

z otwartym środowiskiem społecznym,

PC2_KS_W03 zna możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej

idei integracji, normalizacji, personalizacji,

PC2_KS_W05 zna charakterystykę osób z lekkim, umiarkowanym,

znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności

intelektualnej,

PC2_KS_U01 posiada umiejętności interpretowania i wykorzystywania

aktualnych teorii pedagogicznych w procesie tworzenia

procedur rehabilitacyjno-edukacyjnych,

PC2_KS_U01 umie wskazać możliwości tworzenia przestrzeni

skutecznego wsparcia dla osób z rożnym stopniem

niepełnosprawności intelektualnej,

PC2_KS_U03 umie analizować zagadnienia niepełnosprawności,

rehabilitacji w aspekcie podmiotowości, autonomii,

samorealizacji, normalizacji, integracji,

PC2_KS_U01 umie wykazać specyfikę procesów nauczania - uczenia

się, wychowania w aspekcie utrudnień dydaktycznych

związanych z edukacją i spełnianiem zadań

rozwojowych,

PC2_KS_U02 umie krytycznie analizować rozwiązania dydaktyczne,

rewalidacyjne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością

intelektualną,

PC2_KS_U02 potrafi planować i realizować działania rehabilitacyjne

wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w

różnych środowiskach (rodzinnym, instytucjonalnym,

lokalnym),

PC2_KS_U02

PC2_KS_U03 potrafi programować i realizować rozwiązania

systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-

zawodową i podnoszące jakość życia osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_K02 prezentuje postawę poszanowania godności osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_K02

PC2_KK_K04 przejawia wnikliwość w postrzeganiu i holistycznym

ujmowaniu losów osoby z niepełnosprawnością

intelektualną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)