Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-EHN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) niest. II st.
Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W02

PC2_KK_W02 zna pojęcie niepełnosprawności intelektualnej z

uwzględnieniem współczesnych koncepcji pedagogiki,

PC2_KS_W01 zna zagadnienia niepełnosprawności, rehabilitacji w

świetle idei humanistycznych (podmiotowość,

autonomia, samorealizacja, normalizacja, integracja),

PC2_KS_W03 zna podstawową problematykę nauczania i

wychowania uczniów z niepełnosprawnością

intelektualną,

PC2_KS_W03

PC2_KS_W04 zna aktualne procedury rehabilitacyjne, wspierające

rozwój psychofizyczny i społeczny osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_W03

PC2_KK_W05 zna czynniki intelektualne i pozaintelektualne

warunkujące proces uczenia się oraz przebieg interakcji

społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną

z otwartym środowiskiem społecznym,

PC2_KS_W03 zna możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej

idei integracji, normalizacji, personalizacji,

PC2_KS_W05 zna charakterystykę osób z lekkim, umiarkowanym,

znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności

intelektualnej,

PC2_KS_U01 posiada umiejętności interpretowania i wykorzystywania

aktualnych teorii pedagogicznych w procesie tworzenia

procedur rehabilitacyjno-edukacyjnych,

PC2_KS_U01 umie wskazać możliwości tworzenia przestrzeni

skutecznego wsparcia dla osób z rożnym stopniem

niepełnosprawności intelektualnej,

PC2_KS_U03 umie analizować zagadnienia niepełnosprawności,

rehabilitacji w aspekcie podmiotowości, autonomii,

samorealizacji, normalizacji, integracji,

PC2_KS_U01 umie wykazać specyfikę procesów nauczania - uczenia

się, wychowania w aspekcie utrudnień dydaktycznych

związanych z edukacją i spełnianiem zadań

rozwojowych,

PC2_KS_U02 umie krytycznie analizować rozwiązania dydaktyczne,

rewalidacyjne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością

intelektualną,

PC2_KS_U02 potrafi planować i realizować działania rehabilitacyjne

wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w

różnych środowiskach (rodzinnym, instytucjonalnym,

lokalnym),

PC2_KS_U02

PC2_KS_U03 potrafi programować i realizować rozwiązania

systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-

zawodową i podnoszące jakość życia osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_K02 prezentuje postawę poszanowania godności osób z

niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_K02

PC2_KK_K04 przejawia wnikliwość w postrzeganiu i holistycznym

ujmowaniu losów osoby z niepełnosprawnością

intelektualną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium w skali 1-5 punktów, ocena wypowiedzi ustnej w trakcie prowadzonych zajęć w skali 1-5 punktów, ocena w trakcie obserwacji pracy grupowej w skali od 1-5 punktów.

Pełny opis:

Wykład:

1. Współczesne systemy rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającę idee podmiotowości,autonomii,poczucia godności.

2. Podmiotowość i autonomia jako kategorie jako kategorie pojęciowe edukacji i rehabilitacji osób

z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną

a planowanie i realizacja czynności edukacyjno-rehabilitacyjnych.

4. Koncepcje rozwoju psychospołecznegoi ich zastosowanie w modelach rehabilitacyjnych

w postepowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Czynniki intelektualne i pozaintelektualne warunkujące przebieg interakcji emocjonalno-interpersonalnych między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem społecznym.

6. Percepcja osób z niepełnosprawnoscią intelektualną a możliwosci wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierajace proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitacjęspołeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

1. Ustalenia terminologiczne we współczesnej pedagogice niepelnosprawnych intelektualnie. Argumenty przemawiające za propagowaniem określenia”niepełnosprawność intelektualna”.

2. Rozwój psychospołeczny osób

z niepełnosprawnoscią intelektualną w aspekcie etiologicznym i fenomenologicznym.

3. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia postaw społecznych wobec niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.

4. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji.

5. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji.

6. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji.

7. System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.

8. Możliwości adaptacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych analiz teoretyczno-empirycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(2012).(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo.

2. Dykcik, W.(1996).(red.). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych.Poznań.Wyd.UAM.

3. Gajdzica Z.(20012). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.Katowice-Kraków.Wyd.U.Ś.

4. Gajdzica Z.(2007). Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.Katowice.Wyd.U.Ś.

5. Giryński A.(1996). Wartości W świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Wybory-Postawy-Zachowania interpersonalne.Białystok.Wyd.Trans Humana.

6. Głodkowska J., Giryński,A.(Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną-czy umiemy myśleć inaczej? Kraków. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

7. Głodkowska J., Giryński,A.(2005).(red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –uwalnianie od schematów i uprzedzeń.Warszawa.Wyd.APS.

8. Głodkowska,J., Giryński ,A.(2006).(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

9. Głodkowska,J.,Giryński,A.(2004).(red.) Osobowość-Samorealizacja-Odpowiedzialność-Bezpieczeństwo-Autonomia.Warszawa.Wyd.APS.

10. Głodkowska,J.,Pańczyk,J.(1992-2013).(red.). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Wyd.WSPS-APS.

11. Kościelak,R.(1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa.Wyd.WSiP.

12. Kościelska,M.(1995). Oblicza upośledzenia umysłowego.Warszawa.Wd.PWN.

13. Palak,Z.(2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji,rehabilitacji,resocjalizacji.Lublin.Wyd.UMCS.

14. Pedagogika specjalna.Różne poszukiwania-wspólna misja.(2009). Warszawa.Wyd.APS.

15. Zakrzewska – Manterys,E.(2010). upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa.Warszawa.Wyd.U.W

16. Zeszyty Naukowe.Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.(2005-2013). Warszawa.Wyd.APS..

Literatura uzupełniająca:

1. Deborah Deutsch Smith, (2008). Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN.

2. Bobkowicz-Lewartowska L., (2011). Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Harmonia. Gdańsk 2011

3. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko., (2001) (red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra.

4. Pisula E., (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: wyd. UW.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

liczba godzin kontaktowych:

wykład - 15

ćwiczenia - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury - 10

liczba godzin przygotowania się do egzaminu - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium w skali 1-5 punktów, ocena wypowiedzi ustnej w trakcie prowadzonych zajęć w skali 1-5 punktów, ocena w trakcie obserwacji pracy grupowej w skali od 1-5 punktów.

Pełny opis:

Wykład:

1. Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającę idee podmiotowości,autonomii,poczucia godności.

2. Podmiotowość i autonomia jako kategorie jako kategorie pojęciowe edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a planowanie i realizacja czynności edukacyjno-rehabilitacyjnych.

4. Koncepcje rozwoju psychospołecznego i ich zastosowanie w modelach rehabilitacyjnych w postępowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Czynniki intelektualne i poza intelektualne warunkujące przebieg interakcji emocjonalno-interpersonalnych między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem społecznym.

6. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierające proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

1. Ustalenia terminologiczne we współczesnej pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie. Argumenty przemawiające za propagowaniem określenia”niepełnosprawność intelektualna”.

2. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie etiologicznym i fenomenologicznym.

3. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia postaw społecznych wobec niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.

4. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji.

5. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji.

6. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji.

7. System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.

8. Możliwości adaptacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych analiz teoretyczno-empirycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(2012).(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo.

2. Dykcik, W.(1996).(red.). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych.Poznań.Wyd.UAM.

3. Gajdzica Z.(20012). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.Katowice-Kraków.Wyd.U.Ś.

4. Gajdzica Z.(2007). Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.Katowice.Wyd.U.Ś.

5. Giryński A.(1996). Wartości W świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Wybory-Postawy-Zachowania interpersonalne.Białystok.Wyd.Trans Humana.

6. Głodkowska J., Giryński,A.(Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną-czy umiemy myśleć inaczej? Kraków. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

7. Głodkowska J., Giryński,A.(2005).(red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –uwalnianie od schematów i uprzedzeń.Warszawa.Wyd.APS.

8. Głodkowska,J., Giryński ,A.(2006).(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

9. Głodkowska,J.,Giryński,A.(2004).(red.) Osobowość-Samorealizacja-Odpowiedzialność-Bezpieczeństwo-Autonomia.Warszawa.Wyd.APS.

10. Głodkowska,J.,Pańczyk,J.(1992-2013).(red.). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Wyd.WSPS-APS.

11. Kościelak,R.(1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa.Wyd.WSiP.

12. Kościelska,M.(1995). Oblicza upośledzenia umysłowego.Warszawa.Wd.PWN.

13. Palak,Z.(2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji,rehabilitacji,resocjalizacji.Lublin.Wyd.UMCS.

14. Pedagogika specjalna.Różne poszukiwania-wspólna misja.(2009). Warszawa.Wyd.APS.

15. Zakrzewska – Manterys,E.(2010). upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa.Warszawa.Wyd.U.W

16. Zeszyty Naukowe.Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.(2005-2013). Warszawa.Wyd.APS..

Literatura uzupełniająca:

1. Deborah Deutsch Smith, (2008). Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN.

2. Bobkowicz-Lewartowska L., (2011). Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Harmonia. Gdańsk 2011

3. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko., (2001) (red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra.

4. Pisula E., (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: wyd. UW.

Uwagi:

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15 wykład: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

ocena z egzaminu

Pełny opis:

1.Prezentacja podstawowych terminów z obszaru rehabilitacji społecznej i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej. Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną a planowane czynności rewalidacyjne.

4. Reorganizacja sieci szkół specjalnych, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w reformowanej szkole ogólnodostępnej.

5. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspieraąace proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Literatura:

Cytowska B.: Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Radom-Wrocław. 2002

Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. PWN. Warszawa. 1998

Woynarowska a.: Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Impuls. Kraków. 2010

Wyczesany I.: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Impuls. Kraków. 2004

Zasępa E.: Psychopołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. APS-Impuls. Warszawa-Kraków 2008

Żyta A.: Życie z zespołem Downa. Impuls. Kraków 2011

Uwagi:

metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

nakład pracy studenta: godziny kontaktowe, wykład 30,

przygotowanie się do egzaminu 10, razem 40

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

ocena z egzaminu

Pełny opis:

1.Prezentacja podstawowych terminów z obszaru rehabilitacji społecznej i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej. Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną a planowane czynności rewalidacyjne.

4. Reorganizacja sieci szkół specjalnych, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w reformowanej szkole ogólnodostępnej.

5. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspieraąace proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Literatura:

Cytowska B.: Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Radom-Wrocław. 2002

Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. PWN. Warszawa. 1998

Woynarowska a.: Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Impuls. Kraków. 2010

Wyczesany I.: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Impuls. Kraków. 2004

Zasępa E.: Psychopołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. APS-Impuls. Warszawa-Kraków 2008

Żyta A.: Życie z zespołem Downa. Impuls. Kraków 2011

Uwagi:

metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

nakład pracy studenta: godziny kontaktowe, wykład 30,

przygotowanie się do egzaminu 10, razem 40

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium w skali 1-5 punktów.

Ćwiczenia:

Kolokwium końcowe.

Pełny opis:

Wykład:

1. Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającę idee podmiotowości,autonomii,poczucia godności.

2. Podmiotowość i autonomia jako kategorie jako kategorie pojęciowe edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a planowanie i realizacja czynności edukacyjno-rehabilitacyjnych.

4. Koncepcje rozwoju psychospołecznego i ich zastosowanie w modelach rehabilitacyjnych w postępowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Czynniki intelektualne i poza intelektualne warunkujące przebieg interakcji emocjonalno-interpersonalnych między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem społecznym.

6. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierające proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

1. Ustalenia terminologiczne we współczesnej pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie. Argumenty przemawiające za propagowaniem określenia”niepełnosprawność intelektualna”.

2. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie etiologicznym i fenomenologicznym.

3. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia postaw społecznych wobec niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.

4. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji.

5. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji.

6. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji.

7. System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.

8. Możliwości adaptacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych analiz teoretyczno-empirycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(2012).(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo.

2. Dykcik, W.(1996).(red.). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych.Poznań.Wyd.UAM.

3. Gajdzica Z.(20012). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.Katowice-Kraków.Wyd.U.Ś.

4. Gajdzica Z.(2007). Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.Katowice.Wyd.U.Ś.

5. Giryński A.(1996). Wartości W świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Wybory-Postawy-Zachowania interpersonalne.Białystok.Wyd.Trans Humana.

6. Głodkowska J., Giryński,A.(Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną-czy umiemy myśleć inaczej? Kraków. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

7. Głodkowska J., Giryński,A.(2005).(red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –uwalnianie od schematów i uprzedzeń.Warszawa.Wyd.APS.

8. Głodkowska,J., Giryński ,A.(2006).(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

9. Głodkowska,J.,Giryński,A.(2004).(red.) Osobowość-Samorealizacja-Odpowiedzialność-Bezpieczeństwo-Autonomia.Warszawa.Wyd.APS.

10. Głodkowska,J.,Pańczyk,J.(1992-2013).(red.). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Wyd.WSPS-APS.

11. Kościelak,R.(1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa.Wyd.WSiP.

12. Kościelska,M.(1995). Oblicza upośledzenia umysłowego.Warszawa.Wd.PWN.

13. Palak,Z.(2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji,rehabilitacji,resocjalizacji.Lublin.Wyd.UMCS.

14. Pedagogika specjalna.Różne poszukiwania-wspólna misja.(2009). Warszawa.Wyd.APS.

15. Zakrzewska – Manterys,E.(2010). upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa.Warszawa.Wyd.U.W

16. Zeszyty Naukowe.Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.(2005-2013). Warszawa.Wyd.APS..

Literatura uzupełniająca:

1. Deborah Deutsch Smith, (2008). Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN.

2. Bobkowicz-Lewartowska L., (2011). Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Harmonia. Gdańsk 2011

3. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko., (2001) (red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra.

4. Pisula E., (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: wyd. UW.

Uwagi:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15 wykład: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 30

Liczba punków ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wojtasiak
Prowadzący grup: Elżbieta Wojtasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie egzaminu

Pełny opis:

1.Prezentacja podstawowych terminów z obszaru rehabilitacji społecznej i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem swoistych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej. Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną a planowane czynności rewalidacyjne.

4. Reorganizacja sieci szkół specjalnych, uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w reformowanej szkole ogólnodostępnej.

5. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierające proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo. 2012

2. Cytowska B.: Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Radom-Wrocław. 2002

3. Głodkowska,J., Giryński ,A.(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. 2006

4. Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. PWN. Warszawa. 1998

5. Woynarowska A.: Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Impuls. Kraków. 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Wyczesany I.: Pedagogika upośledzonych umysłowo. Impuls. Kraków. 2004

2. Zasępa E.: Psychopołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. APS-Impuls. Warszawa-Kraków 2008

3.Żyta A.: Życie z zespołem Downa. Impuls. Kraków 2011

Uwagi:

metody kształcenia: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

nakład pracy studenta: godziny kontaktowe - wykład 15,

przygotowanie do egzaminu 20

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Giryński
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium w skali 1-5 punktów.

Ćwiczenia:

Kolokwium końcowe.

Pełny opis:

Wykład:

1. Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającę idee podmiotowości,autonomii,poczucia godności.

2. Podmiotowość i autonomia jako kategorie jako kategorie pojęciowe edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a planowanie i realizacja czynności edukacyjno-rehabilitacyjnych.

4. Koncepcje rozwoju psychospołecznego i ich zastosowanie w modelach rehabilitacyjnych w postępowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Czynniki intelektualne i poza intelektualne warunkujące przebieg interakcji emocjonalno-interpersonalnych między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem społecznym.

6. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierające proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

1. Ustalenia terminologiczne we współczesnej pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie. Argumenty przemawiające za propagowaniem określenia”niepełnosprawność intelektualna”.

2. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie etiologicznym i fenomenologicznym.

3. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia postaw społecznych wobec niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.

4. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji.

5. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji.

6. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji.

7. System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.

8. Możliwości adaptacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych analiz teoretyczno-empirycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(2012).(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo.

2. Dykcik, W.(1996).(red.). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych.Poznań.Wyd.UAM.

3. Gajdzica Z.(20012). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.Katowice-Kraków.Wyd.U.Ś.

4. Gajdzica Z.(2007). Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.Katowice.Wyd.U.Ś.

5. Giryński A.(1996). Wartości W świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Wybory-Postawy-Zachowania interpersonalne.Białystok.Wyd.Trans Humana.

6. Głodkowska J., Giryński,A.(Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną-czy umiemy myśleć inaczej? Kraków. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

7. Głodkowska J., Giryński,A.(2005).(red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –uwalnianie od schematów i uprzedzeń.Warszawa.Wyd.APS.

8. Głodkowska,J., Giryński ,A.(2006).(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

9. Głodkowska,J.,Giryński,A.(2004).(red.) Osobowość-Samorealizacja-Odpowiedzialność-Bezpieczeństwo-Autonomia.Warszawa.Wyd.APS.

10. Głodkowska,J.,Pańczyk,J.(1992-2013).(red.). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Wyd.WSPS-APS.

11. Kościelak,R.(1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa.Wyd.WSiP.

12. Kościelska,M.(1995). Oblicza upośledzenia umysłowego.Warszawa.Wd.PWN.

13. Palak,Z.(2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji,rehabilitacji,resocjalizacji.Lublin.Wyd.UMCS.

14. Pedagogika specjalna.Różne poszukiwania-wspólna misja.(2009). Warszawa.Wyd.APS.

15. Zakrzewska – Manterys,E.(2010). upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa.Warszawa.Wyd.U.W

16. Zeszyty Naukowe.Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.(2005-2013). Warszawa.Wyd.APS..

Literatura uzupełniająca:

1. Deborah Deutsch Smith, (2008). Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN.

2. Bobkowicz-Lewartowska L., (2011). Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Harmonia. Gdańsk 2011

3. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko., (2001) (red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra.

4. Pisula E., (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: wyd. UW.

Uwagi:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15 wykład: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 30

Liczba punków ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Andrzej Giryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład:

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium w skali 1-5 punktów.

Ćwiczenia:

Kolokwium końcowe.

Pełny opis:

Wykład:

1. Współczesne systemy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną uwzględniającę idee podmiotowości,autonomii,poczucia godności.

2. Podmiotowość i autonomia jako kategorie jako kategorie pojęciowe edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną, a planowanie i realizacja czynności edukacyjno-rehabilitacyjnych.

4. Koncepcje rozwoju psychospołecznego i ich zastosowanie w modelach rehabilitacyjnych w postępowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Czynniki intelektualne i poza intelektualne warunkujące przebieg interakcji emocjonalno-interpersonalnych między osobami z niepełnosprawnością intelektualną a środowiskiem społecznym.

6. Percepcja osób z niepełnosprawnością intelektualną a możliwości wdrażania do praktyki rehabilitacyjnej idei normalizacji,integracji,personalizacji.

7. Organizacje wspierające proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

8. Rozwiązania systemowe intensyfikujące rehabilitację społeczno-zawodową i podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną propagowane w Unii Europejskiej.

Ćwiczenia:

1. Ustalenia terminologiczne we współczesnej pedagogice niepełnosprawnych intelektualnie. Argumenty przemawiające za propagowaniem określenia”niepełnosprawność intelektualna”.

2. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie etiologicznym i fenomenologicznym.

3. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia postaw społecznych wobec niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.

4. Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji.

5. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji.

6. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji.

7. System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.

8. Możliwości adaptacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle aktualnych analiz teoretyczno-empirycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bobińska, K.,Pietras T.,Gałecki P.(2012).(red.). Niepełnosprawność intelektualna etiopatogeneza,epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław. Wyd.Continuo.

2. Dykcik, W.(1996).(red.). Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych.Poznań.Wyd.UAM.

3. Gajdzica Z.(20012). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych.Katowice-Kraków.Wyd.U.Ś.

4. Gajdzica Z.(2007). Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym.Katowice.Wyd.U.Ś.

5. Giryński A.(1996). Wartości W świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.Wybory-Postawy-Zachowania interpersonalne.Białystok.Wyd.Trans Humana.

6. Głodkowska J., Giryński,A.(Kreatywność osób z niepełnosprawnością intelektualną-czy umiemy myśleć inaczej? Kraków. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

7. Głodkowska J., Giryński,A.(2005).(red.). Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –uwalnianie od schematów i uprzedzeń.Warszawa.Wyd.APS.

8. Głodkowska,J., Giryński ,A.(2006).(red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną-od bierności do aktywności.Kraków.Wydawnictwo Naukowe AKAPIT.

9. Głodkowska,J.,Giryński,A.(2004).(red.) Osobowość-Samorealizacja-Odpowiedzialność-Bezpieczeństwo-Autonomia.Warszawa.Wyd.APS.

10. Głodkowska,J.,Pańczyk,J.(1992-2013).(red.). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Wyd.WSPS-APS.

11. Kościelak,R.(1996). Funkcjonowanie psychospołeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.Warszawa.Wyd.WSiP.

12. Kościelska,M.(1995). Oblicza upośledzenia umysłowego.Warszawa.Wd.PWN.

13. Palak,Z.(2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji,rehabilitacji,resocjalizacji.Lublin.Wyd.UMCS.

14. Pedagogika specjalna.Różne poszukiwania-wspólna misja.(2009). Warszawa.Wyd.APS.

15. Zakrzewska – Manterys,E.(2010). upośledzeni umysłowo.Poza granicami człowieczeństwa.Warszawa.Wyd.U.W

16. Zeszyty Naukowe.Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo.(2005-2013). Warszawa.Wyd.APS..

Literatura uzupełniająca:

1. Deborah Deutsch Smith, (2008). Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN.

2. Bobkowicz-Lewartowska L., (2011). Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie. Harmonia. Gdańsk 2011

3. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko., (2001) (red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra.

4. Pisula E., (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: wyd. UW.

Uwagi:

wykład

dyskusja

praca z tekstem

działania praktyczne

metoda sytuacyjna

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia: 15 wykład: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 30

Przygotowanie się do egzaminu: 30

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji (innych samodzielnych prac): 30

Liczba punków ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wołowicz
Prowadzący grup: Agnieszka Wołowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.