Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-ERI1b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) niest. II st.
Ob. dla I r. PC, spec. naucz. (kwal.): eduk. i reh. osób z niepełn. intelekt., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W03 Zna dokumentację placówki oraz organizację i założenia programowe kształcenia i wychowania dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach kształcenia integracyjnego/ kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe).

PC2_KS_W03 Zna specyfikę pracy z dziećmi/uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym formy, rodzaje i etapy zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charakterze rewalidacyjnym, podstawowe cele, metody pracy, formy pracy oraz zasady realizacji funkcji kształcącej, opiekuńczo - wychowawczej i rewalidacyjnej w placówkach kształcenia integracyjnego / kształcenia specjalnego (przedszkola, szkoły podstawowe).

PC2_KS_W03 Zna zasady pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów oraz zna formy działań wpierających dziecko/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach, w których student realizował praktyki.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charterze rewalidacyjnym.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać anonimowej charakterystyki dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – na podstawie własnych obserwacji, analizy udostępnionych dokumentów, dotyczących określonego ucznia oraz informacji, zdobytych od nauczycieli i specjalistów

PC2_KS_U03 Potrafi zaprojektować plan przebiegu zajęć dydaktyczno - wychowawczych (konspekt) dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

PC2_KS_U02 Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z opracowaną koncepcją oraz dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji, dostosowując proces nauczania do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów.

PC2_KK_K04 Przejawia pozytywny stosunek do dzieci/uczniów.

PC2_KK_K02 Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej wiedzy i umiejętności, własnych oraz obserwowanych działań edukacyjno-wychowawczych; wyraża gotowość do korygowania błędów metodycznych i zdobywania nowych praktycznych umiejętności pedagogicznych poprzez aktywną współpracę z nauczycielami bądź innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki i pełne zaangażowanie w ich wypełnianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Katarzyna Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.