Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia neuropatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-WZU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia neuropatologii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki specjalnej (PC), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KK_W06 Wymienia i opisuje układ nerwowy człowieka

PC2_KK_W06 Zna i opisuje czynniki patologizujące działanie układu nerwowego

PC2_KK_W06 Zna i opisuje mechanizmy powstawania zaburzeń w funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka

PC2_KK_W06 Wymienia i opisuje wybrane zespoły chorobowe będące wynikiem zamian patologicznych układu nerwowego

PC2_KK_W06 Zna związki między strukturą układu nerwowego a funkcjami organizmu i zachowaniem człowieka

Umiejętności

PC2_KK_U02 Wyjaśnia związki między zaburzeniami układu nerwowego a dysfunkcjami psychofizycznymi człowieka

PC2_KK_U02 Potrafi różnicować zaburzenia rozwojowe (patomechanizmy, symptomy, prognoza)

Kompetencje społeczne

PC2_KK_K02 Ma świadomość znaczenia diagnostyki prenatalnej oraz wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne.

4. Nowotwory układu nerwowego

5. Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

6. Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

7. Choroby demielinizacyjne

8. Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

9. Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Dymecki J. Kulczycki J. (1997). Neuropatologia kliniczna.

3. Laskowska I. (2012). Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle

badań longitudinalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowska A.R., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Farah M.J. Feinberg T.E. (2000). Patient-based approaches to cognitive neuroscience. Cambridge, Massachusetts, London, England:

TheMit Press.

3. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5F-WZU, w cyklu: 2015L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2

14.01.2017 17:02

4. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne

Via Medica.

5. Parkin A.J. Explorations in Cognitive neuropsychology. Oksford: Wydawnictwo Blackwell Publishers.

6. Praca zbiorowa (2012). Diagnostyka i leczenie otępień . Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Otwock: Wydawnictwo Mediasfera.

7. Semrud-Clikeman M. Teeter Ellison P.A. (2007). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental

Disorders (wyd. 2). Springer Science+Business Media.

8. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej.

(rozprawa doktorska)

9. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku

podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

10. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i

Neurologii.

11. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 15 godz

studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne.

4. Nowotwory układu nerwowego

5. Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

6. Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

7. Choroby demielinizacyjne

8. Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

9. Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Dymecki J. Kulczycki J. (1997). Neuropatologia kliniczna.

3. Laskowska I. (2012). Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle

badań longitudinalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowska A.R., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Farah M.J. Feinberg T.E. (2000). Patient-based approaches to cognitive neuroscience. Cambridge, Massachusetts, London, England:

TheMit Press.

3. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5F-WZU, w cyklu: 2015L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2

14.01.2017 17:02

4. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne

Via Medica.

5. Parkin A.J. Explorations in Cognitive neuropsychology. Oksford: Wydawnictwo Blackwell Publishers.

6. Praca zbiorowa (2012). Diagnostyka i leczenie otępień . Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Otwock: Wydawnictwo Mediasfera.

7. Semrud-Clikeman M. Teeter Ellison P.A. (2007). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental

Disorders (wyd. 2). Springer Science+Business Media.

8. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej.

(rozprawa doktorska)

9. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku

podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

10. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i

Neurologii.

11. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 15 godz

studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne.

4. Nowotwory układu nerwowego

5. Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

6. Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

7. Choroby demielinizacyjne

8. Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

9. Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Dymecki J. Kulczycki J. (1997). Neuropatologia kliniczna.

3. Laskowska I. (2012). Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle

badań longitudinalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowska A.R., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Farah M.J. Feinberg T.E. (2000). Patient-based approaches to cognitive neuroscience. Cambridge, Massachusetts, London, England:

TheMit Press.

3. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5F-WZU, w cyklu: 2015L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2

14.01.2017 17:02

4. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne

Via Medica.

5. Parkin A.J. Explorations in Cognitive neuropsychology. Oksford: Wydawnictwo Blackwell Publishers.

6. Praca zbiorowa (2012). Diagnostyka i leczenie otępień . Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Otwock: Wydawnictwo Mediasfera.

7. Semrud-Clikeman M. Teeter Ellison P.A. (2007). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental

Disorders (wyd. 2). Springer Science+Business Media.

8. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej.

(rozprawa doktorska)

9. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku

podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

10. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i

Neurologii.

11. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 15 godz

studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne.

4. Nowotwory układu nerwowego

5. Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

6. Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

7. Choroby demielinizacyjne

8. Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

9. Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Dymecki J. Kulczycki J. (1997). Neuropatologia kliniczna.

3. Laskowska I. (2012). Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle

badań longitudinalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowska A.R., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Farah M.J. Feinberg T.E. (2000). Patient-based approaches to cognitive neuroscience. Cambridge, Massachusetts, London, England:

TheMit Press.

3. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5F-WZU, w cyklu: 2015L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2

14.01.2017 17:02

4. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne

Via Medica.

5. Parkin A.J. Explorations in Cognitive neuropsychology. Oksford: Wydawnictwo Blackwell Publishers.

6. Praca zbiorowa (2012). Diagnostyka i leczenie otępień . Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Otwock: Wydawnictwo Mediasfera.

7. Semrud-Clikeman M. Teeter Ellison P.A. (2007). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental

Disorders (wyd. 2). Springer Science+Business Media.

8. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej.

(rozprawa doktorska)

9. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku

podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

10. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i

Neurologii.

11. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 15 godz

studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

2. Zaburzenia rozwojowe i okołoporodowe ośrodkowego układu nerwowego.

3. Encefalopatie endogenne i egzogenne.

4. Nowotwory układu nerwowego

5. Zmiany neuronalne w starzejącym się mózgu.

6. Mózgowe korelaty poznawczego starzenia się.

7. Choroby demielinizacyjne

8. Choroby naczyniowe i naczyniopochodne OUN.

9. Choroby zwyrodnieniowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: 

1. Dymecki J., Kulczycki J. (2005). Neuropatologia (wyd.1). Wrocław: Elsevier Urban & Partner .

2. Dymecki J. Kulczycki J. (1997). Neuropatologia kliniczna.

3. Laskowska I. (2012). Starość i drżenie. Specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie Parkinsona w świetle

badań longitudinalnych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Borkowska A.R., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Farah M.J. Feinberg T.E. (2000). Patient-based approaches to cognitive neuroscience. Cambridge, Massachusetts, London, England:

TheMit Press.

3. Jodzio K. (2011). Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 10-5F-WZU, w cyklu: 2015L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 2

14.01.2017 17:02

4. Olié J.P., Silva C.E., Macher J.P. (2004). Neuroplastyczność. Patofizjologia depresji w nowym ujęciu. Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne

Via Medica.

5. Parkin A.J. Explorations in Cognitive neuropsychology. Oksford: Wydawnictwo Blackwell Publishers.

6. Praca zbiorowa (2012). Diagnostyka i leczenie otępień . Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Otwock: Wydawnictwo Mediasfera.

7. Semrud-Clikeman M. Teeter Ellison P.A. (2007). Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental

Disorders (wyd. 2). Springer Science+Business Media.

8. Sitek E. (2010). Neuropsychologiczna ocena samoświadomości objawów w chorobach Huntingtona, Parkinsona i w dystonii szyjnej.

(rozprawa doktorska)

9. Sobów T. (2010). Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku

podeszłym Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

10. Walsh K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i

Neurologii.

11. Walsh K.(2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład z prezentacją multimedialną.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: wykład - 15 godz

studiowanie literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu - 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Nowak-Stańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.