Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5F-ISE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja społeczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01 Zna koncepcje poziomów integracji osób niepełnosprawnych

PC2_KK_W02 Rozróżnia integrację społeczną od integracji edukacyjnej

PC2_KK_W07 Zna techniki badawcze stosowane do pomiaru poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

PC2_KK_W05 Zna filozoficzne i socjologiczne koncepcje społeczeństwa stanowiące przesłanki działań na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością

PC2_KK_W05 Zna wybrane programy działań wychowawczych na rzecz integracji społecznej uczniów niepełnosprawnych i ich psychologiczne przesłanki

PC2_KK_U04 Potrafi przygotować sprawozdanie ze wskazanego artykułu badawczego na temat integracji społecznej

PC2_KK_U02 Potrafi rozważać dylematy z zakresu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

PC2_KK_K05 Rozumie znaczenie etapów przełomowych w dziejach integrowania społecznego osób niepełnosprawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

1. Integracja społeczna – definicje, typologia

2. Teoretyczne ramy dla problematyki integracji społecznej

3. Typy integracji

4. Fazy integracji społecznej wraz z czynnikami je kształtującymi

5. Cel i rola integracji społecznej

6. Dezintegracja społeczna

7. Rozwój społeczny a integracja społeczna

8. Wskaźniki wykluczenia i integracji społecznej

9. Narodowa Strategia Integracji Społecznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa 2006

Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E. (red.) Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej – Warszawa, 2012

Grotowska- Leder J. „Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego” 2015 Łódź.

Szumski G. „Wokół edukacji włączającej”. Współpraca: A. Firkowska- Mankiewicz. Warszawa 2010.

Szumski G. „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych”, Warszawa 2013.

Uzupełniające

Dryżałowska G., Żuraw H. (red.). „ Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa 2004.

Gajdzica Z. „Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011.

Głodkowska J. (red.) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa 2011.

Rudek I. „Od niechęci do akceptacji . O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych”, Kraków 2007.

www.mpips.gov.pl Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sekułowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, udział w dyskusji

Pełny opis:

1. Integracja społeczna – definicje, typologia

2. Teoretyczne ramy dla problematyki integracji społecznej

3. Typy integracji

4. Fazy integracji społecznej wraz z czynnikami je kształtującymi

5. Cel i rola integracji społecznej

6. Dezintegracja społeczna

7. Rozwój społeczny a integracja społeczna

8. Wskaźniki wykluczenia i integracji społecznej

9. Narodowa Strategia Integracji Społecznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa 2006

Firlit-Fesnak G., Jaroszewska E. (red.) Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej – Warszawa, 2012

Grotowska- Leder J. „Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego” 2015 Łódź.

Szumski G. „Wokół edukacji włączającej”. Współpraca: A. Firkowska- Mankiewicz. Warszawa 2010.

Szumski G. „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych”, Warszawa 2013.

Uzupełniające

Dryżałowska G., Żuraw H. (red.). „ Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa 2004.

Gajdzica Z. „Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011.

Głodkowska J. (red.) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa 2011.

Rudek I. „Od niechęci do akceptacji . O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych”, Kraków 2007.

www.mpips.gov.pl Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

Uwagi:

Metody kształcenia: Wykład, dyskusja, studium przypadku

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Joanna Kirsten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje pojecie i koncepcje psychologiczno-pedagogiczno-socjologiczne integracji społecznej. Rozumie potrzebę bycia z Innymi dla rozwoju własnego i innych na podstawie wyników badań z zakresu integrowania społeczności z uwagi na różne kryteria, sprawności, kultury, religii, zdolności. Refleksyjna analiza programów integracyjnych i próba ich konstruowania. Zachowania prointegracyjne, ich kształtowanie poprzez formy szkolne i pozaszkolne.

Pełny opis:

Integracja społeczna – koncepcje poziomów i typologie zjawiska.

Integracja jako cel i sposób rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pojęcie integracji społecznej i sposoby pomiaru zintegrowania uczniów w placówce edukacyjnej

Przemiany idei niesegregacyjnego kształcenia: koncepcja „wspólnego nurtu”, kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej

Główne kierunki badań nad kształceniem integracyjnym i ich rezultaty

Szkolne programy wychowania prointegracyjnego

Pozaszkolne obszary integracji osób niepełnosprawnych.

Literatura:

Al-Khamisy D. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna. Warszawa 2006

Al-Khamisy D. Edukacja włączająca edukacją dialogu. Warszawa 2013

Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.) „ Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualna. Kraków 2007.

Szumski G. „Wokół edukacji włączającej”. Współpraca: A. Firkowska- Mankiewicz. Warszawa 2010.

Szumski G. „Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych”, Warszawa 2013.

Wybrany artykuł empiryczny na temat integracji społecznej/edukacyjnej z czasopisma wydawanego w języku polskim lub obcym

Uzupełniające

Dryżałowska G., Żuraw H. (red.). „ Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa 2004.

Gajdzica Z. „Sytuacje trudne w opiniach nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011.

Głodkowska J. (red.) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Warszawa 2011.

Olszewski S., Parts K., Trojańska M. „Przestrzeń życia osób z niepełnosprawnością. Kraków 2012.

Rudek I. „Od niechęci do akceptacji . O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych”, Kraków 2007.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, studiowanie literatury

Nakład pracy studenta:

GODZINY KONTAKTOWE - 15 H WYKŁADU

Studiowanie lliteratury - 20h

Przygotowanie się do egzaminu - 30h

Inne formy - 15

Liczba punktów ECTS: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Sekułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.