Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty wokalno-aktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-WWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty wokalno-aktorskie
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W18

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie technik ekspresji wokalno-aktorskiej

PE2_W19

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą zastosowania technik wokalno-aktorskich do prowadzenia działalności pedagogicznej w zakresie określonym specjalnością studiów

PE2_W21

Ma uszczegółowiona wiedzę dotyczącą wsparcia pedagogicznego w zakresie nauczania technik wokalno-aktorskich

PE2_U05

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów dotyczących interpretacji roli, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi – etyka zawodu aktora

PE2_U07

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z obszaru konstruowania roli aktorskiej

PE2_U10

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla pracy nad rolą sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

PE2_K02

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie kreowania roli

PE2_K09

wykazuje w swoich filmach wrażliwość i gotowość działania szczególnie na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski – kreowanie ról

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Tkaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wystąpień studentów

- ocena jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena umiejętności studentów związanych z zauważaniem dobrych i słabych cech w i przedstawionych opracowaniach piosenek

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Zajęcia mają uzmysłowić specyfikę wystąpienia, jakim jest piosenka aktorska i wskazać różnorodne możliwości pracy nad takim materiałem. Studenci na zajęciach obserwując przykłady zrealizowanych zadań wokalno - aktorskich, z pomocą wykładowcy, określają podstawowe cechy wystąpienia, jakim jest piosenka aktorska. Określają różnice między aktorskim potraktowaniem materiału słowno- muzycznego, a innymi sposobami pracy nad takim materiałem. Określają cele, jakim służy piosenka aktorska.

Studenci podejmują samodzielne próby wyreżyserowania i wykonania piosenki tak, aby można było ją określić "piosenką aktorską."

Literatura:

aktywne korzystanie ze źródeł internetowych i nagrań DVD.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie, metody aktywizujące

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (ćwiczenia): 15 godz. Przygotowanie się do zajęć, 5 godz., przygotowanie wystąpienia zaliczeniowego. 10 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.