Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr w przestrzeni medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TPM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr w przestrzeni medialnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma wiedzę o sposobach zdobywania zainteresowania mediów działalnością teatralną, ze szczególnym uwzględnieniem promowania jej walorów edukacyjnych.

PE2_W19

- Ma wiedzę teoretyczną o technikach realizacji przedstawień oraz formach wypowiedzi artystycznej, a także o sposobach ich opisu stosowanych w działalności edukacyjnej oraz podczas kontaktów z mediami.

PE2_W21

- Wie w szczegółach, co najważniejsze z zakresu pedagogiki kultury oraz pedagogii mediów w kontekście wykorzystania i zastosowania akcentów o charakterze kształcącym i wychowawczym w działalności twórczej w teatrze.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania teatru w przestrzeni medialnej.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii na temat funkcjonowania teatru w przestrzeni medialnej, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

PE2_U10

- Potrafi w ramach działalności pedagogicznej o profilu teatralnym dobrać właściwe techniki komunikacyjne i skuteczne sposoby postępowania w relacjach z mediami.

PE2_U11

- Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników działań teatralnych oraz wspierać ich samodzielność i kreatywność.

PE2_U12

- Potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać cele działania oraz potrafi przyjąć rolę lidera w zespole.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K02

- Angażuje się we współpracę, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych.

PE2_K04

- Odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

PE2_K09

- W roli animatora kultury i w swojej działalności artystycznej wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Przedmiot służy przybliżeniu problematyki związanej z miejscem i rolą teatru we współczesnym świecie. W jego ramach studenci uczą się wieloperspektywicznego postrzegania teatru, jako zjawiska kulturowego, mieszczącego w sobie wszystkie rodzaje sztuki. Studenci poznają teksty teatrowi poświęcane, ucząc się zauważać ich charakterystyczne cechy, odnoszą się do aktualnych informacji dotyczących teatru, dostępnych w różnorakich mediach.

Celem zajęć jest uwrażliwienie młodzieży na teatr, jego rolę we współczesności. Wyposażenie studenta w umiejętność docierania do informacji i jej niezależnej oceny.

1. Kondycja teatru we współczesnym świecie

2. Miejsce teatru w polskiej przestrzeni kultury

3. Miejsce teatru wśród mediów masowych

4. Obecność teatru w mediach masowych

5. Czym jest teatr współczesny?

6. Rodzaje dziennikarstwa specjalistycznego (krytyk sztuki, teatralny, filmowy)

7. Jaki pisać o teatrze ?

8. Zapowiedź przestawienia, relacja ze spektaklu i recenzja teatralna

Literatura:

Literatura proponowana

(w tym portale i programy TV)

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Miesięcznik Press

Portal: wirtualnemedia.pl

Tygodnik Kulturalny (TVP Kultura)

Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, kwerenda literatury 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia i prezentacji: 20 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Przedmiot służy przybliżeniu problematyki związanej z miejscem i rolą teatru we współczesnym świecie. W jego ramach studenci uczą się wieloperspektywicznego postrzegania teatru, jako zjawiska kulturowego, mieszczącego w sobie wszystkie rodzaje sztuki. Studenci poznają teksty teatrowi poświęcane, ucząc się zauważać ich charakterystyczne cechy, odnoszą się do aktualnych informacji dotyczących teatru, dostępnych w różnorakich mediach.

Celem zajęć jest uwrażliwienie młodzieży na teatr, jego rolę we współczesności. Wyposażenie studenta w umiejętność docierania do informacji i jej niezależnej oceny.

1. Kondycja teatru we współczesnym świecie

2. Miejsce teatru w polskiej przestrzeni kultury

3. Miejsce teatru wśród mediów masowych

4. Obecność teatru w mediach masowych

5. Czym jest teatr współczesny?

6. Rodzaje dziennikarstwa specjalistycznego (krytyk sztuki, teatralny, filmowy)

7. Jaki pisać o teatrze ?

8. Zapowiedź przestawienia, relacja ze spektaklu i recenzja teatralna

Literatura:

Literatura proponowana

(w tym portale i programy TV)

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Miesięcznik Press

Portal: wirtualnemedia.pl

Tygodnik Kulturalny (TVP Kultura)

Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, kwerenda literatury 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia i prezentacji: 20 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena indywidualnych wypowiedzi ustnych studentów w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

Przedmiot służy przybliżeniu problematyki związanej z miejscem i rolą teatru we współczesnym świecie. W jego ramach studenci uczą się wieloperspektywicznego postrzegania teatru, jako zjawiska kulturowego, mieszczącego w sobie wszystkie rodzaje sztuki. Studenci poznają teksty teatrowi poświęcane, ucząc się zauważać ich charakterystyczne cechy, odnoszą się do aktualnych informacji dotyczących teatru, dostępnych w różnorakich mediach.

Celem zajęć jest uwrażliwienie młodzieży na teatr, jego rolę we współczesności. Wyposażenie studenta w umiejętność docierania do informacji i jej niezależnej oceny.

1. Kondycja teatru we współczesnym świecie

2. Miejsce teatru w polskiej przestrzeni kultury

3. Miejsce teatru wśród mediów masowych

4. Obecność teatru w mediach masowych

5. Czym jest teatr współczesny?

6. Rodzaje dziennikarstwa specjalistycznego (krytyk sztuki, teatralny, filmowy)

7. Jaki pisać o teatrze ?

8. Zapowiedź przestawienia, relacja ze spektaklu i recenzja teatralna

Literatura:

Literatura proponowana

(w tym portale i programy TV)

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Miesięcznik Press

Portal: wirtualnemedia.pl

Tygodnik Kulturalny (TVP Kultura)

Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, kwerenda literatury 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia i prezentacji: 20 godz.

Liczba uzyskanych punktów ECTS- 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.