Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie kultury XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-TKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie kultury XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Posiada pogłębioną wiedzę o znaczeniu kultury, jako czynnika konstytuującego więzi społeczne i sposobach jej interpretacji w dzisiejszym świecie.

PE2_W08

- Posiada pogłębioną wiedzę o kulturze, jako czynniku konstytuującym struktury społeczne i sposobach interpretacji tych zjawisk w dzisiejszym świecie.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą wybranych teorii kultury powstałych w wieku XX i XXI.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk kultury w XX i XXI wieku, mających związek z działalnością pedagogiczną.

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi teoriami kultury XX i XXI wieku, w celu analizowania podejmowanych praktycznych działań pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie wiedzy o kulturze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.