Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-SKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia kultury
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) niest. II st.
Obow. dla I r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma wiedzę o roli kultury w powstawaniu, trwaniu i przemianach wspólnot ludzkich, koncepcjach dotyczących źródeł kultury i przekazu kulturowego.

PE2_W13

- Ma wiedzę o środowiskach kluczowych w procesach socjalizacji, akulturacji i wychowania.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu socjologii kultury w analizie złożonych problemów współczesnych społeczeństw.

PE2_U04

- Potrafi w sposób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu socjologii kultury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K02

- Wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

godziny kontaktowe - wykład: 15h

przygotowanie się do zajęć, lektury: 15h

przygotowanie się do egzaminu: 30h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena egzaminu pisemnego

2. Ocena eseju problemowego (dla chętnych, w terminie "zerowym")

Pełny opis:

1. Kultura w ujęciu socjologicznym – kluczowe pojęcia i koncepcje.

2. Społeczne źródła kultury i socjalizacja jednostki.

3. Kultura a tożsamość zbiorowa.

4. Zróżnicowanie kulturowe.

5.Tworzenie i odbiór kultury

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2009

Griswold W. Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2002

Szlendak T., Pietrowicz R., Rozkoszna zaraza: o rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena raportu z przeprowadzonego badania empirycznego

2. Ocena egzaminu ustnego

Pełny opis:

1. Socjologia kultury - wprowadzenie w problematykę

2. Kultura jako przedmiot badań

3. Społeczne źródła kultury

4. Nabywanie kultury

5. Kultura a tożsamość zbiorowa

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2009

Griswold W. Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2002

Szlendak T., Pietrowicz R., Rozkoszna zaraza: o rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław 2007

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego i opracowanie wyników: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena raportu z przeprowadzonego badania empirycznego

2. Ocena egzaminu ustnego

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę: Refleksja nad kulturą - ujęcie historyczne. Dwa sposoby naukowego ujmowania kultury.

2. Kultura jako przedmiot badań: Socjologia kultury wśród dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Definicje kultury. Obiekt kulturowy.

3. Społeczne źródła kultury: Kultura jako wytwór społeczny. Przekaz kulturowy.

4. Nabywanie kultury.

5. Kultura a tożsamość zbiorowa.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2009

Griswold W. Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2002

Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń, 2004.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład aktywizujący,

dyskusja,

praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego i opracowanie wyników: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena raportu z przeprowadzonego badania empirycznego oraz dyskusji jego wyników (rozmowa indywidualna)

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę: Refleksja nad kulturą - ujęcie historyczne. Dwa sposoby naukowego ujmowania kultury.

2. Kultura jako przedmiot badań: Socjologia kultury wśród dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Definicje kultury. Obiekt kulturowy.

3. Społeczne źródła kultury: Kultura jako wytwór społeczny. Przekaz kulturowy.

4. Nabywanie kultury.

5. Kultura a tożsamość zbiorowa.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2009

Griswold W. Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2002

Szahaj A., Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Toruń, 2004.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład konwersatoryjny

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego i opracowanie wyników: 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.