Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika pracy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika pracy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

c.d. przedmiotu Pedagogika pracy - 1 (10-4S-PP1)

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_W08

ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności zawodowej oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych i procesu pracy

PE2_W18

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie pedagogiki pracy

PE2_W20

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działalności pedagogicznej pedagoga pracy na danym etapie edukacji, uwzględniającym problematykę i zakres tematyczny pedagogiki pracy

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_U01

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych zachodzących w procesie pracy, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

PE2_U03

potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

PE2_U04

analizuje w formie pisemnej i ustnej zagadnienia obejmujące obszary pedagogiki pracy, na podstawie źródeł literaturowych oraz doświadczeń indywidualnych,

formułuje oceny i uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień relacji wychowanie-praca-pracownik z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych dyscyplin związanych z pedagogiką pracy

PE2_U07

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych zachodzących w procesie pracy oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

PE2_U10

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności pedagogicznej zachodzącej w procesie przygotowania do pracy i/lub w procesie pracy sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PE2_K01

ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

PE2_K02

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki pracy; angażuje się we współpracę

PE2_K03

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga pracy

PE2_K05

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06

odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Solak
Prowadzący grup: Adam Solak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.