Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Platformy kształcenia zdalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Platformy kształcenia zdalnego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych dostępnych w elektronicznych systemach zarządzania nauczaniem (LMS) z innymi uczestnikami procesu edukacji zdalnej.

PE2_U06

- Potrafi pozyskiwać dane na temat przebiegu i wyników kształcenia z wykorzystaniem platform kształcenia zdalnego.

PE2_U10

- Potrafi wybrać i zastosować właściwą platformę edukacji zdalnej w celu efektywnego wykonania zadań edukacyjnych.

PE2_U13

- Potrafi realizować zadania edukacyjne z wykorzystaniem platform kształcenia zdalnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K05

- Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru stosowania technologii informacyjnej w edukacji, szczególnie w kontekście projektowania działań na platformach kształcenia zdalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Fila
Prowadzący grup: Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena platformy skonfigurowanej przez studenta.

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć.

Pełny opis:

Przegląd platform LMS.

Instalacja LMS.

Zarządzanie kontami studenta.

Konfiguracja ścieżek szkoleniowych.

• Kursy

• Testy

• Egzaminy

• Ankiety

• Ogłoszenia

• Powiadomienia

• Forum

• Chat

• FAQ

• Raporty

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

LMS- Learning Management System Dokumentacja użytkownika. 4system.

Z. Zieliński. E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Helion 2012

P. Brzózka. Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową. Wydanie II rozszerzone. Helion 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

J. Bednarek. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. WSPTWP 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Metody problemowe, pokaz, pogadanka, metody ćwiczebne i zadaniowe, elementy wykładu, dyskusja.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe, ćwiczenia - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 3

Przygotowanie własnej konfiguracji platformy - 12

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.