Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne aspekty pomocy pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty pomocy pedagogicznej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: ped. szkolna i pedagogika zdolności, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W08

- Ma wiedzę o powiązaniach prawnych i organizacyjnych między placówkami systemu oświaty, w tym między szkołą i instytucjami pozaszkolnymi, mogącymi uczestnicznyć w realizowaniu pomocy pedagogicznej

PE2_W15

- Ma wiedzę o placówkach systemu oświaty organizujących i udzielających pomocy pedagogicznej osobom uczęszczającym do przedszkoli, szkół oraz innych placówek;

- Ma wiedzę na temat zasad udzielania pomocy pedagogicznej, określonych w obowiązujących aktach prawnych.

- Zna zasady funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

PE2_W21

- Ma wiedzę na temat zasad organizowania pomocy pedagogicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych

- Ma wiedzę na temat form udzielanej pomocy pedagogicznej

- Zna obowiązki dyrektora placówki systemu oświaty oraz nauczycieli i wychowawców w odniesieniu do pomocy pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U04

- Potrafi opracować dokumentację procesu udzielania pomocy pedagogicznej uczniowi

- Potrafi określić wymagania formalne dotyczące opinii psychologiczno-pedagogicznej

PE2_U10

- Potrafi dobierać środki udzielania pomocy pedagogicznej do potrzeb ucznia lub podopiecznego placówki

PE2_U13

- Poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie pomocy pedagogicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K03

- Wskazuje na znaczenie wiedzy z obszaru nauk pedagogicznych dla udzielania pomocy pedagogicznej

PE2_K07

- Jest wrażliwy na potrzeby uczniów oraz podopiecznych innych placówek systemu oświaty, jest gotów do wskazywania im wszelkich możliwości uzyskania pomocy pedagogicznej

PE2_K09

- Wskazuje gotowość udzielania pomocy pedagogicznej uczniom i podopiecznym innych placówek systemu oświaty

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.