Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w spektaklu teatralnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-MTE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w spektaklu teatralnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Obow. dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. kultury z anim. teatru dzieci i młodz., (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną wiedzę o wykorzystaniu mediów w spektaklu teatralnym.

PE2_W20

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego wykorzystania mediów w spektaklu teatralnym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, wykorzystując je w procesie tworzenia spektaklu teatralnego.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów dotyczących zastosowania mediów w realizacji spektaklu teatralnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K02

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność.

PE2_K02

- podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie zastosowania mediów w realizacji spektaklu teatralnego.

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

Pełny opis:

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura proponowana

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

Pełny opis:

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura proponowana

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura obowiązkowa

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

Literatura uzupełniająca

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Janusz Kłoniecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura obowiązkowa

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

Literatura uzupełniająca

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura obowiązkowa

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

Literatura uzupełniająca

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

Jaki jest wizerunek dziennikarza w spektaklu teatralnym? Najczęściej to człowiek z złych intencjach. Ale czy na pewno. Czy to trafny obraz przedstawiciela tego środowiska? Jeśli to błąd, to może on wynikać z braku dostatecznej wiedzy o ludziach mediów wśród twórców z teatru. Wiedza o mediach oraz możliwości ich wykorzystania w działalności teatru – tej organizacyjnej i promocyjnej ale i twórczej podczas inscenizacji teatralnej, to podstawowe zadania przedmiotu, realizowanego w formie wykładu inspirującego do rozważań oraz narracji wskazującej kierunki do pogłębiania wiedzy o mediach i ich możliwie jak najbardziej pożytecznej obecności w teatrze.

1. Teatr „polityczny” oraz siła propagandy i interpretacji w mediach i teatrze.

2. Interpretacja tekstu i przekazu. Relacje polityków i dziennikarzy a efekt „sceniczny”.

3. Komunikacją medialna jej oblicza i praktyczne znaczenie dla twórcy

4. Podstawowe media oraz ich miejsce w teatrze

5. Oblicza zawodowych (i prywatnych) kontaktów ludzi mediów i teatru

6. Przekaz medialny jako źródło wiedzy dla autorów tekstów - wartości i zagrożenia

7. Reportaż i jego rodzaje jako inspiracja do działalności twórczej w teatrze

8. Dziennikarz i aktor. Pasjonaci obu zawodów często zdani na siebie?

9. Nowoczesne środki audiowizualne i nowoczesne media w spektaklu. Czy tylko blichtr i pusta forma?

Literatura:

Literatura obowiązkowa

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

M. Hopfinger (red) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

T. Mościcki, Teatry Warszawy 1939. Kronika. Bellona .warszawa 2009.

A. Skworz, A. Niziołek, Biblia dziennikarstwa, Znak, Kraków 2010.

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa. Ddifin, Warszawa 2015.

M. Szczygieł (red), Antologia reportażu (t. I, II, III), Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014 (t. I i II) i 2015 (t.III).

Literatura uzupełniająca

M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a; Prosto od krowy (wydania dowolne).

Literatura, portale i programy TV proponowane:

Miesięcznik Press; Portal: wirtualnemedia.pl; Tygodnik Kulturalny i Hala Odlotów (TVP Kultura), Portal: ninateka.pl

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.