Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-KIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W14 Ma wiedzę na temat uwarunkowań procesu zarządzania szkołą/placówką oświatową w postaci zmian zachodzących w systemie edukacji i jego otoczeniu

PE2_W15 Wymienia zadania i kompetencje dyrektora, wyjaśnia i intepretuje związaną z nimi wielość ról pełnionych w środowisku szkolnym, związane z nimi problemy i dylematy

PE2_U08 Wyszukuje informacje i potrafi na ich podstawie poddać ogólnej analizie sytuację szkoły/placówki z punktu widzenia sprawności zarządzania

PE2_U02 Diagnozuje najważniejsze obszary zarządzania szkołą

PE2_K01 Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście zarządzania szkołą/placówką oświatową

PE2_K02 Jest świadom znaczenia skutecznego i odpowiedzialnego kierowania szkołą/placówką oświatową

PE2_K04 Okazuje dojrzałość i zaangażowanie w planowaniu i realizacji działań pedagogicznych

PE2_K05 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z zarządzaniem placówką oświatową

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Ocena z egzaminu pisemnego opartego o omawiane treści, zalecaną literaturę.

2. Ocena pracy zespołowej.

Pełny opis:

1. Organizacja - kontekst kulturowy i cywilizacyjny.

2. Szkoła jako nowoczesna organizacja.

3. Kultura organizacyjna szkoły.

4. Wkroczenie na ścieżkę kierowniczą - konkurs na stanowisko dyrektora, pierwsze lata pełnienia funkcji.

5. Dyrektor jako naczelny pedagog (organ nadzoru pedagogicznego). Współpraca z radą pedagogiczną

6. Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Współpraca z organami społecznymi szkoły

7. Dyrektor jako menedżer. Współpraca z organem prowadzącym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania w oświacie, W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, FRSE 2010

Schulz R. Szkoła jako organizacja 1993

Szczupaczyński J. Edukacja a zarządzanie , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Koźmiński A., Jemielniak D. Zarządzanie od podstaw , 2008

Więsław S. Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych ORE 2012

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: wykład aktywizujący, dyskusja, praca zespołowa

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 45 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 40 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.