Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracyjne wychowanie przedszkolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-IWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracyjne wychowanie przedszkolne
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W18 Orientuje się w publikacjach dotyczących integracyjnego wychowania przedszkolnego

PE2_W18 Zna podstawowe dokumenty regulujące działalność pedagogiczną placówek

wychowania przedszkolnego.

PE2_W21 Zna sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci specjalnej troski w przedszkolu i szkole.

PE2_U02 Potrafi tak zorganizować działalność edukacyjną w grupie przedszkolnej, aby w równej mierze dbać o wychowanie i edukację

wszystkich dzieci w grupie.

PE2_U13 Potrafi dopasować autorski program edukacyjny do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci specjalnej troski na

podstawie diagnozy.

PE2_U03 Potrafi wspólnie z rodzicami i pracownikami poradni zaplanować losy edukacyjne dzieci specjalnej troski stosownie do ich możliwości

umysłowych.

PE2_K09 Wykazuje się taką postawą prospołeczną, która jest konieczna dla wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i traktuje je na

równi z dziećmi sprawnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin ustny oraz spełnienie wymagań związanych z zaliczeniem ćwiczeń

Pełny opis:

1. Integracja w Polsce i na świecie – definicje, regulacje prawne

2. Planowanie działalności pedagogicznej w placówkach integracyjnego wychowania przedszkolnego w Polsce.

3. Architektura, wyposażenie placówki oraz stosowane metody wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci.

4. Poznawanie innych w interakcjach z rówieśnikami i dorosłymi, integracja społeczna w edukacji przedszkolnej.

5. Metody zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci specjalnej troski w przedszkolach i oddziałach integracyjnych

6. Specyfika pracy nauczyciela z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osobowość, gotowość do pracy z dziećmi z SPE, stosunek nauczycieli do integracji, kompetencje interpersonalne, poznawcze, terapeutyczne, organizacyjne).

7. Współpraca nauczycieli integracyjnego wychowania przedszkolnego z rodzicami oraz specjalistami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Al-Kamisy D. (2006) Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa

2. Hundertmarck G. (1993), Uczmy się żyć razem, Warszawa.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dania 23 grudnia 2008 r. Załącznik 1 – Podstawa programowa wychowania dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (wraz z komentarzem metodycznym). (Dz. U. Nr 51, poz. 458).

Literatura uzupełniająca:

4. Speck O. (2005), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk

5. Zimmer R. (2005), Poznawać świat wszystkimi zmysłami – ćwiczenia rozwijające percepcję, Kielce.

6. Kast-Zahn A. (1999), Każde dziecko może nauczyć się reguł, Poznań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin ustny oraz spełnienie wymagań związanych z zaliczeniem ćwiczeń

Pełny opis:

1. Integracja w Polsce i na świecie – definicje, regulacje prawne

2. Planowanie działalności pedagogicznej w placówkach integracyjnego wychowania przedszkolnego w Polsce.

3. Architektura, wyposażenie placówki oraz stosowane metody wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci.

4. Poznawanie innych w interakcjach z rówieśnikami i dorosłymi, integracja społeczna w edukacji przedszkolnej.

5. Metody zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci specjalnej troski w przedszkolach i oddziałach integracyjnych

6. Specyfika pracy nauczyciela z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osobowość, gotowość do pracy z dziećmi z SPE, stosunek nauczycieli do integracji, kompetencje interpersonalne, poznawcze, terapeutyczne, organizacyjne).

7. Współpraca nauczycieli integracyjnego wychowania przedszkolnego z rodzicami oraz specjalistami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin ustny oraz spełnienie wymagań związanych z zaliczeniem ćwiczeń

Pełny opis:

1. Integracja w Polsce i na świecie – definicje, regulacje prawne

2. Planowanie działalności pedagogicznej w placówkach integracyjnego wychowania przedszkolnego w Polsce.

3. Architektura, wyposażenie placówki oraz stosowane metody wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci.

4. Poznawanie innych w interakcjach z rówieśnikami i dorosłymi, integracja społeczna w edukacji przedszkolnej.

5. Metody zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci specjalnej troski w przedszkolach i oddziałach integracyjnych

6. Specyfika pracy nauczyciela z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osobowość, gotowość do pracy z dziećmi z SPE, stosunek nauczycieli do integracji, kompetencje interpersonalne, poznawcze, terapeutyczne, organizacyjne).

7. Współpraca nauczycieli integracyjnego wychowania przedszkolnego z rodzicami oraz specjalistami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.