Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-IKZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualizacja kształcenia uczniów zdolnych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Analiza znaczeń podstawowych pojęć.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego.

3. Rozpoznawanie uczniów zdolnych: metody i narzędzia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się.

5. Polskie i światowe programy edukacyjne w pracy z dzieckiem zdolnym.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: indywidualizacja kształcenia, zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Tutoring, coaching, mentoring. Przygotowanie autorskiego narzędzia diagnozującego zdolności ucznia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.

5. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym. Organizacja systemu pracy z uczniami uzdolnionymi.

Literatura:

Braun, M., Mach, M. (2012). Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Cybis, N., Drop, E., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dyrda B. (2007). Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dyrda, B. (2010). Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli kilka słów o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 3, s. 15-20.

Głuc, K. (2009). Diament. Dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 29-32.

Hłobił, A. (2010). Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.) (2008). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: APS.

Pac-Marcinkowska, K. (2009). Program uwaga! Zdolności! Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 33-36.

Pasich, L. (2009). Projekt „Taki jak Mozart”, czyli w stronę wspierania i rozwijania zdolności. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 13-20.

Uczeń zdolny w systemie edukacji. Materiał informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentu. Materiał edukacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane projekty i programy dotyczące ucznia zdolnego. Materiał informacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Efekty uczenia się:

PE2_K07 jest wrażliwy na problemy edukacyjne dzieci z trudnościami w uczeniu się, gotowy do komunikowania się z otoczeniem, w tym rodzicami dzieci oraz innymi osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących

Metody i kryteria oceniania:

1. Przygotowanie indywidualnego narzędzia autorskiego do diagnozowania uzdolnień

2. Przygotowanie w grupach komiksu edukacyjnego rozwiązującego problemy uczniów zdolnych

3. Zaliczenie końcowe dotyczy zaliczenia wszystkich powyższych wymogów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Pielichowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adamina Korwin-Szymanowska
Prowadzący grup: Adamina Korwin-Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Analiza znaczeń podstawowych pojęć.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego.

3. Rozpoznawanie uczniów zdolnych: metody i narzędzia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się.

5. Polskie i światowe programy edukacyjne w pracy z dzieckiem zdolnym.

Pełny opis:

1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: indywidualizacja kształcenia, zdolności, uzdolnienia, talent, twórczość, kreatywność, geniusz itp.

2. Charakterystyka ucznia zdolnego. Typy uzdolnień i modele zdolności.

3. Uczeń zdolny – jak go rozpoznać? Wybrane metody i narzędzia do identyfikacji i diagnozy zdolności ucznia w procesie dydaktycznym. Sposoby diagnozowania silnych stron ucznia. Przygotowanie autorskiego narzędzia diagnozującego zdolności ucznia.

4. Dostrzeganie problemów edukacyjnych dzieci zdolnych z trudnościami w uczeniu się. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć.

5. Prezentacja wybranych polskich i światowych programów edukacyjnych w pracy z dzieckiem zdolnym oraz ich znaczenie w procesie dydaktycznym

Literatura:

Braun, M., Mach, M. (2012). Jak pracować ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Cybis, N., Drop, E., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Uczeń zdolny – analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Dyrda B. (2007). Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dyrda, B. (2010). Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli kilka słów o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 3, s. 15-20.

Głuc, K. (2009). Diament. Dostrzec i aktywizować możliwości, energie, talenty. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 29-32.

Hłobił, A. (2010). Działalność szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lewowicki, T. (1986). Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Limont, W. (2005). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.) (2008). Uczeń zdolny wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Warszawa: APS.

Pac-Marcinkowska, K. (2009). Program uwaga! Zdolności! Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 33-36.

Pasich, L. (2009). Projekt „Taki jak Mozart”, czyli w stronę wspierania i rozwijania zdolności. Trendy, Internetowe Czasopismo Edukacyjne, 4, s. 13-20.

Uczeń zdolny w systemie edukacji. Materiał informacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji. http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane definicje zdolności, uzdolnień, talentu. Materiał edukacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Wybrane projekty i programy dotyczące ucznia zdolnego. Materiał informacyjny ORE http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

Uwagi:

Przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Przygotowanie indywidualnego narzędzia diagnostycznego: 30 godz.

Przygotowanie komiksu grupowego: 20 godz. (w wybranych grupach)

Realizacja zadań praktycznych: 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.