Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdalna (na odległość)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-EZD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdalna (na odległość)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W15

- Ma uporządkowaną wiedzę o wykorzystaniu systemów i platform edukacyjnych w kształceniu i wychowaniu.

PE2_W18

- Ma uszczegółowiona wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie budowania elektronicznych pomocy dydaktycznych w edukacji zdalnej.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat współczesnych form edukacji zdalnej .

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą edukacji na odległość ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

PE2_U12

- Potrafi organizować pracę zespołową z wykorzystaniem platform edukacyjnych.

PE2_U13

- Potrafi dobierać środki i metody pracy w kształceniu na odległość.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności wykorzystania narzędzi stosowanych w edukacji zdalnej oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w tym obszarze.

PE2_K04

- Odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, działań pedagogicznych z zakresu edukacji zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Humanizm i kultura medialna, a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3.Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4.Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5.Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6.E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego.

7.Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej oraz grupowej komunikacji między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie wolnym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Siwicki
Prowadzący grup: Katarzyna Bocheńska-Włostowska, Mariusz Fila
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Humanizm i kultura medialna, a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3.Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4.Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5.Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6.E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego.

7.Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej oraz grupowej komunikacji między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie wolnym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe - 30 h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Mariusz Fila, Zbigniew Łęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć,

- ocena pracy zaliczeniowej: problemowo-badawczej

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1.Humanizm i kultura medialna, a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne

2. Pojęcie, cele i zadania oraz rodzaje i charakterystyka nauczania na odległość

3.Edukacja zdalna w Polsce oraz krajach rozwijających się i rozwiniętych

4.Systemy i narzędzia asynchroniczne i synchroniczne nauczania na odległość

5.Aspekty pozytywne i negatywne kształcenia on Line

6.E-learning, webcasting oraz istota kształcenia komplementarnego.

7.Kształcenie on-line w perspektywie indywidualnej oraz grupowej komunikacji między ludźmi w czasie nauki, pracy i czasie wolnym

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Siemieniecki B., (red), Pedagogika medialna” t. I i II, Warszawa 2007.

Czarkowski J., E-learning dla dorosłych, Warszawa 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Cyberprzestrzeń i edukacja, Toruń 2012

Lewowicki T., Siemieniecki B (red.)., Nowe media w edukacji, Toruń 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Tanaś M. (red.), Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, Warszawa 2005

Gajda J., Media w edukacji, Kraków 2005.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia

- praca w zespołach

- analiza przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20h

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.