Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-AKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja komputerowa
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: edukacja zdalna i grafika komp., (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE2_W18

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych z zakresu tworzenia animacji komputerowych

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu projektowania multimedialnych aplikacji edukacyjnych

PE2_U13

- Potrafi zrealizować grafikę 2D na potrzeby edukacji zdalne.

PE2_K05

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, jest świadomy istnienia etycznego wymiaru stosowania technologii informacyjnej w edukacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Tomasz Siwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gałan-Niedziela
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Dorota Gałan-Niedziela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- ocena wypowiedzi na zajęciach

- udział w dyskusji

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

UMIEJĘTNOŚCI

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie animacji przy wykorzystaniu programów omawianych na zajęciach;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Ćwiczenia prowadzone przy wsparciu pokazów multimedialnych i publikacji. Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta - w formach tradycyjnych jak i cyfrowych. Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje na temat prezentowanego materiału.

Objaśnienie podstawowych funkcji programu After Effects, prezentacja przykładów klasyki animacji oraz współczesnego użycia animacji komputerowej.

Prezentacja zadania wykonywanego przez studentów - „Ruchomy obraz jako komunikat” i wspólna dyskusja na jego temat.

1 etap realizacji zadania - stworzenie szkiców, projektów plastycznych oraz elementów graficznych do wykorzystania w realizowanej animacji.

2 etap realizacji zadania – wykonanych elementów graficznych w programie Flash na podstawie przygotowanych wcześniej szkiców.

3 etap realizacji zadania – animacja w programie Flash przy użyciu klatek kluczowych

Omówienie i projekcja wszystkich powstałych prac połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Helion, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi;

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii i praktyki konstruowania animacji komputerowej na potrzeby edukacji zdalnej.

W ramach zajęć Studenci:

zapoznają się z historią animacji,

poznają zasady tworzenia animacji,

konstruują animacje komputerowe,

osadzają animacje w różnorodnych materiałach dydaktycznych,

projektują animacje na potrzeby aplikacji,

prezentują i omawiają utworzone animacje.

Omówienie i projekcja wszystkich powstałych prac połączona z dyskusją na ich temat.

Wykorzystywane oprogramowanie do animacji: Giphy.com, GifMaker.me, Pivot, Powder Toy, Scratch, Synfig, Adobe After Effects

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Helion, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne;

- analiza tekstów źródłowych;

- metody aktywizujące i problemowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności).

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Grzegorz Droń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

- udział w dyskusji;

- ocena wypowiedzi;

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie prac z wykorzystaniem omawianego oprogramowania.

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą teorii i praktyki konstruowania animacji komputerowej na potrzeby edukacji zdalnej.

W ramach zajęć Studenci:

zapoznają się z historią animacji,

poznają zasady tworzenia animacji,

konstruują animacje komputerowe,

osadzają animacje w różnorodnych materiałach dydaktycznych,

projektują animacje na potrzeby aplikacji,

prezentują i omawiają utworzone animacje.

Omówienie i projekcja wszystkich powstałych prac połączona z dyskusją na ich temat.

Wykorzystywane oprogramowanie do animacji: Giphy.com, GifMaker.me, Pivot, Powder Toy, Scratch, Synfig, Adobe After Effects

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Helion, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne;

- analiza tekstów źródłowych;

- metody aktywizujące i problemowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności).

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury, praca z samouczkami wideo: 30 godz.

Przygotowanie projektu końcowego: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galanciak
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

- ocena wypowiedzi na zajęciach

- udział w dyskusji

- osiągnięcia podczas realizacji ćwiczeń;

UMIEJĘTNOŚCI

- warunkiem zaliczenia jest wykonanie animacji przy wykorzystaniu programów omawianych na zajęciach;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- praca w grupie;

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskusji prowadzonej podczas zajęć

Pełny opis:

Ćwiczenia prowadzone przy wsparciu pokazów multimedialnych i publikacji. Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta - w formach tradycyjnych jak i cyfrowych. Konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje na temat prezentowanego materiału.

Objaśnienie podstawowych funkcji programu After Effects, prezentacja przykładów klasyki animacji oraz współczesnego użycia animacji komputerowej.

Prezentacja zadania wykonywanego przez studentów - „Ruchomy obraz jako komunikat” i wspólna dyskusja na jego temat.

1 etap realizacji zadania - stworzenie szkiców, projektów plastycznych oraz elementów graficznych do wykorzystania w realizowanej animacji.

2 etap realizacji zadania – wykonanych elementów graficznych w programie Flash na podstawie przygotowanych wcześniej szkiców.

3 etap realizacji zadania – animacja w programie Flash przy użyciu klatek kluczowych

Omówienie i projekcja wszystkich powstałych prac połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Adobe After Effects CS5. Oficjalny podręcznik, Adobe Creative Team, Helion, 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Punkt i linia a płaszczyzna, Wasyl Kandyński, Wydawnictwo PIW, 1986

Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Rick Parent, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 15 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.