Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna zawodowa (śródroczna) w zakresie zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi w działach lub sekcjach zatrudnienia w zakładach pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4P-PZL2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna zawodowa (śródroczna) w zakresie zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi w działach lub sekcjach zatrudnienia w zakładach pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PE spec. nienaucz.: ped. pracy i zarz. zasob. ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o organizacji zakładu pracy, w tym o miejscu komórek zatrudnienia i kadr w tej strukturze oraz o ich udziale w polityce zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy.

PE2_W08

- Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów, nazw, struktury i przeznaczenia podstawowej dokumentacji pracowniczej, tworzonej i gromadzonej przez komórki organizacyjne zatrudnienia i kadr w zakładzie pracy.

- Ma uporządkowaną wiedzę o systemach i programach elektronicznych kompletacji dokumentacji i przetwarzania informacji dla potrzeb efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat potrzeb zatrudnieniowych na rynku pracy w różnych zawodach.

PE2_U03

- Potrafi posługiwać się technicznym wyposażeniem informatyczno-operacyjnym na stanowisku pracownika działu zatrudnienia w celu realizacji zadań związanych z przyjmowaniem lub zwalnianiem pracownika.

PE2_U07

- Potrafi prawidłowo i sprawnie dokonywać zapisu z obserwacji pracy pracownika działu zatrudnienia oraz analizować i oceniać efekty tej pracy.

PE2_U10

- Potrafi wykorzystać podstawową terminologię oraz przepisy prawne związane z zatrudnianiem, przebiegiem pracy i zwalnianiem pracowników do przygotowania dokumentów pracownika przyjmowanego lub zwalnianego.

PE2_U13

- Potrafi przeprowadzić merytoryczną rozmowę, dokonać obserwacji i sporządzić charakterystykę osoby zatrudnianej na określone stanowisko w zakładzie pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

PE2_K02

- Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych związanych z zadaniami w zakresie zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi.

- Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych.

PE2_K04

- Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej.

- Odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych związanych z zatrudnieniem i zarządzaniem pracownikami.

PE2_K05

- Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas zadań dotyczących zatrudnienia pracowników i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

- Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą w miejscu praktyki.

- Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych obserwowanych w procesie zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

PE2_K06

- Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać w miejscu praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Barbara Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kowalczyk
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Edward Żukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Brak protokołu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.