Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy specjalnościowy - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-PB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy specjalnościowy - 1
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE2_W02

- ma pogłębioną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U02

- potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

- potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

PE2_U12

- potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska, Monika Czyżewska, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Aneta Jegier, Marta Kulesza, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Olechowska, Agnieszka Pawlak, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Monika Czyżewska, Janusz Gęsicki, Barbara Gierszon, Krystyna Heland-Kurzak, Aneta Jegier, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki, Małgorzata Zambrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę konstruowania projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

2. Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie koncepcji badań zespołowych (prezentacja lub forma pisemnego konspektu).

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych.

4. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

5. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna , GWP 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Kwerenda literatury: 10 godzin

Praca zespołowa nad projektem: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Ćwikła, Barbara Gierszon, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Aneta Jegier, Maria Pielichowska, Danuta Uryga, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Iwona Donocik, Barbara Gierszon, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Karolina Mirosz, Karolina Szczerbakowska-Biniszewska, Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę konstruowania projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

2. Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie koncepcji badań zespołowych (prezentacja lub forma pisemnego konspektu).

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych.

4. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

5. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna , GWP 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Kwerenda literatury: 20 godzin

Praca zespołowa nad projektem: 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska, Barbara Gierszon, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Marek Siwicki
Prowadzący grup: Barbara Gierszon, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Błażej Przybylski, Marek Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę konstruowania projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

2. Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie koncepcji badań zespołowych (prezentacja lub forma pisemnego konspektu).

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych.

4. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

5. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna , GWP 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Kwerenda literatury: 10 godzin

Praca zespołowa nad projektem: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek, Adamina Korwin-Szymanowska, Rafał Piwowarski, Marta Wiatr
Prowadzący grup: Beata Gawrońska-Orłowska, Barbara Gierszon, Krystyna Heland-Kurzak, Jan Jelinek, Rafał Piwowarski, Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1. Wykonanie wszystkich zadań realizowanych na zajęciach i zlecanych jako prace samodzielne, składających się na procedurę konstruowania projektu badawczego (uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

2. Ocena procesu pracy zespołowej nad projektem badawczym –zaprezentowanie koncepcji badań zespołowych (prezentacja lub forma pisemnego konspektu).

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pola badawcze studiowanej specjalności – kwerenda literatury i wybór obszaru badań.

2. Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

3. Działanie projektowe – wprowadzenie teoretyczne. Istota projektu badawczego w naukach społecznych. Specyfika projektów o tematyce edukacyjnej. Praca w zespołach projektowych.

4. Struktura projektu – temat badawczy (inspiracje), wybór orientacji badawczej, przedmiot i cel badań, problem i pytania badawcze. Kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze stosowane w projekcie.

5. Praca zespołowa nad konstrukcją projektu badawczego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN

Łobocki, M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wyd. Impuls

Pilch, T. (1995) Zasady badań pedagogicznych Warszawa: Wyd. Akademickie Żak

Jemielniak, D. (red.) (2012) Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: ŁośGraf.

Literatura związana z przedmiotem badań realizowanych w ramach zajęć.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Palka S. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna , GWP 2006

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

* w ramach zajęć:

- samodzielna i zespołowa kwerenda literatury i dyskusja;

- poszukujące metody pracy (uszczegółowione dla określonej specjalności w cyklu kształcenia).

* Organizacja zespołów i grupowe opracowywanie projektów.

* Prezentacje dotyczące wybranych metod i technik badań pedagogicznych, wykonane przez studentów.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Kwerenda literatury: 10 godzin

Praca zespołowa nad projektem: 15 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Jan Sikora, Marek Siwicki, Maciej Tanaś
Prowadzący grup: Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Agnieszka Pawlak, Jan Sikora, Marek Siwicki, Maciej Tanaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska, Barbara Gierszon, Marta Krasuska-Betiuk, Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Michał Kwiatkowski, Karolina Mirosz, Mirosława Pleskot, Beata Rola, Marta Wiatr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Michał Kwiatkowski, Maria Staworzyńska-Grządziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.