Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-PRD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy.

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka.Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Rola nauczyciele w kształtowaniu zainteresowań dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer, H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. t.3., Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Uwagi:

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:15h

Przygotowanie się do egzaminu:25h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru (24 pytania)

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy.

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 1-4),

Schaffer, H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:15h

Przygotowanie się do egzaminu:25h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru (24 pytania)

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Opis wybranego artykułu naukowego dotyczącego psychologii dziecka

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Czynniki rozwoju człowieka

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy.

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Rodzina a rozwój dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 1-4),

Schaffer, H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury:15h

Przygotowanie się do egzaminu:25h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru (24 pytania)

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Czynniki rozwoju człowieka

Stadia rozwoju prenatalnego. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka. Narodziny dziecka i okres okołoporodowy.

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Rodzina a rozwój dziecka

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.(r. 1-4),

Schaffer, H.R. (2005), Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć: 5h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru (24 pytania)

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-ocena 4,5

22-24 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Czynniki rozwoju człowieka

Teorie psychologicznego rozwoju człowieka. Rola rodziny w rozwoju dziecka

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Zaburzenia rozwoju dziecka

Literatura:

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 1-4.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (2000), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Wyd. Akademickie Warszawa, Żak,

Turner, J.S., Helms, D.B. (1999), Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć: 5h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Jankowska
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zaliczenie na ocenę: test jednokrotnego wyboru (25 pytanń)

1-12 - ocena 2

13-15 - ocena 3

16-17 - ocena 3,5

18-20 - ocena 4

21-22ocena 4,5

23-25 - ocena 5

Pełny opis:

Przedmiot psychologii rozwoju człowieka. Czynniki rozwoju człowieka

Teorie psychologicznego rozwoju człowieka. Rola rodziny w rozwoju dziecka

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalnego i społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalny i społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym. Problemy dziecka w nauce i przystosowaniu się do środowiska szkolnego

Moralność dziecka. Wpływ rówieśników na funkcjonowanie dziecka

Zaburzenia rozwoju dziecka

Literatura:

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, r. 1-4.

Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.

Literatura uzupełniająca

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Ilg L., Bates Ames L., Baker S., (2018) Rozwój psychiczny dziecka. Sopot: GWP

Kendall, P. (2012). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz multimedialny

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe wykład: 15h

Przygotowanie się do zajęć: 5h

Przygotowanie się do egzaminu: 35h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.