Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malarstwo I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-MA1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Malarstwo I
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI Ś

REDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy - szkice 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Pełny opis:

Ogromna siła sztuki leży w intensywnym przyglądaniu się naturze. Zestaw ćwiczeń ma na celu budowanie świadomości uważnego obserwatora. Osoby, która nie tylko się przyjrzy ale również będzie umiała zaobserwowane zjawiska przetłumaczyć na język plastyczny. Relacja światła i cienia, skala elementów, odległości pomiędzy nimi, kontrast walorowy, czy barwny wszystko to są nie tylko zagadnienia z dziedziny obrazu, ale też istotne składowe elementy otaczającego nas świata. W języku malarstwa znajdują się uniwersalne wartości, które mogą na nowo zdefiniować rozumienie samego siebie oraz miejsca, w którym się znajdujemy. Proste ćwiczenia zmuszają patrzącego do głębszego zastanowienia się nad tym, co jest ciemne, a co jasne.

Kiedy dominują piony, a kiedy mamy przewagę linii poziomych. Które elementy studiowanej rzeczywistości są blisko, a które daleko. W jakich barwach jest to co staje się motywem naszej pracy.

Literatura:

Obowiązkowa:

Strzemiński W. 1974. Teoria Widzenia. Warszawa.

Kandinski W. 1986. Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich. Warszawa.

Arnheim R. 2004. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Gdańsk

Bogdanowicz P.1989. Człowiek i czas, Warszawa

Bogdanowicz P 1998.Człowiek i przestrzeń, Warszawa

Da Vinci L. Traktat o malarstwie

Gombrich H.E. „O sztuce”, " Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej"

Berger J. 1999. "O patrzeniu". Warszawa

Berger J. 2001. "Spotkania", Warszawa

Berger J. 2008. "Sposoby widzenia” Warszawa

Cirlot J. E. 2006. „Słownik symboli”, Kraków

Hall E. T. 1976. „Ukyty wymiar” Warszawa

Uzupełniająca:

praca zbiorowa. Sztuka Świata. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student posiada podstawową wiedzę na temat warsztatu malarskiego i technik malarskich.

2. Student ma wiedzę na temat podstawowych problemów malarstwa i podstaw operowania malarskimi środkami wyrazu.

3. Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą eksponowania dzieła sztuki.

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać właściwego doboru malarskich środków wyrazu do realizowanej treści.

2. Student posługuje się szkicem malarskim lub rysunkowym jako etapem pracy nad dziełem.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użycia środków malarskich.

2. Student potrafi publicznie zaprezentować swoje dzieła i podjąć merytoryczną dyskusję na temat własnej pracy.

3. Student potrafi nawiązać kontakt z modelem i właściwie z nim pracować, umiejętnie organizując pozowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi ustnej w trakcie zajęć i przygotowanej przez studenta prezentacji.

Ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena wykonanych prac.

Ocena na podstawie obserwacji i wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kiesner, Marzanna Wróblewska
Prowadzący grup: Maria Kiesner, Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski, Joanna Stasiak
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski, Joanna Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mroczkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Mroczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.