Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-HZ3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki III
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od modernizmu w Polsce do czasów współczesnych. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

Pełny opis:

Sztuka nowoczesna:

1. Realizm

2. Malarstwo polskie II poł. XIX wieku

3. Symbolizm, nabizm, secesja.

4. Impresjonizm

5. Postimpresjonizm

6. Ekspresjonizm

Sztuka I połowy XX wieku

7. Fowizm

8. Kubizm

9. Abstrakcjonizm

10. Neoplastycyzm, suprematyzm, rajonizm

11. Modernizm

12. Polska sztuka okresu międzywojnia

13. Konstruktywizm.

14. Futuryzm.

15. Dadaizm. Surrealizm.

16. Sztuka okresu wojny

Sztuka II poł. XX w.

17. Ekspresjonizm abstrakcyjny, informel, taszyzm, action painting, colour field painting

18. Pop – art.

19. Op –art.

20. Socrealizm

21 i 22. Polskie malarstwo po II wojnie światowej

23, 24, 25. Sztuka konceptualna, land art, mail art happening, performance Fluxus, body art, 26. Environment, asamblaż, instalacja

26. Nowa figuracja

27. Kierunki w rzeźbie XX w.

28. Kierunki w architekturze XX w.

XXI w.

29 i 30. Nowa sztuka w XXI w.

LICZBA GODZIN: po 2 godz. na każde z zagadnień

Literatura:

Literatura:

Baran B., Postmodernizm, Kraków 1992

Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1978

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Czartoryska U., Od pop - artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Dziamski G., Nowoczesność po nowoczesności, Poznań 2007

Dziamski G., Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, Toruń 1999

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Guze J., Impresjoniści, Warszawa 1986

Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Janicka K., Surrealizm, Warszawa 1984

Jodido P., Nowe formy. Architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 1998

Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1985

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba współczesna,Warszawa1985

Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Kowalska B. Polska awangarda malarska, Warszawa

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989

Kuryluk E., Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1983

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

Richter H., Dadaizm, Warszawa 1983

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1977

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady

Wallis M., Secesja, Warszawa 1974

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Willett J., Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu, referat.

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od modernizmu w Polsce do czasów współczesnych. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

Pełny opis:

Sztuka nowoczesna:

1. Realizm

2. Malarstwo polskie II poł. XIX wieku

3. Symbolizm, nabizm, secesja.

4. Impresjonizm

5. Postimpresjonizm

6. Ekspresjonizm

Sztuka I połowy XX wieku

7. Fowizm

8. Kubizm

9. Abstrakcjonizm

10. Neoplastycyzm, suprematyzm, rajonizm

11. Modernizm

12. Polska sztuka okresu międzywojnia

13. Konstruktywizm.

14. Futuryzm.

15. Dadaizm. Surrealizm.

16. Sztuka okresu wojny

Sztuka II poł. XX w.

17. Ekspresjonizm abstrakcyjny, informel, taszyzm, action painting, colour field painting

18. Pop – art.

19. Op –art.

20. Socrealizm

21 i 22. Polskie malarstwo po II wojnie światowej

23, 24, 25. Sztuka konceptualna, land art, mail art happening, performance Fluxus, body art, 26. Environment, asamblaż, instalacja

26. Nowa figuracja

27. Kierunki w rzeźbie XX w.

28. Kierunki w architekturze XX w.

XXI w.

29 i 30. Nowa sztuka w XXI w.

LICZBA GODZIN: po 2 godz. na każde z zagadnień

Literatura:

Literatura:

Baran B., Postmodernizm, Kraków 1992

Baumgarth Ch., Futuryzm, Warszawa 1978

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Czartoryska U., Od pop - artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Dziamski G., Nowoczesność po nowoczesności, Poznań 2007

Dziamski G., Sztuka u progu XXI wieku, Poznań 2002

Ghirardo D., Architektura po modernizmie, Toruń 1999

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Guze J., Impresjoniści, Warszawa 1986

Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Janicka K., Surrealizm, Warszawa 1984

Jodido P., Nowe formy. Architektura lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 1998

Juszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1985

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986

Kotula A., Krakowski P., Rzeźba współczesna,Warszawa1985

Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Kowalska B. Polska awangarda malarska, Warszawa

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989

Kuryluk E., Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1983

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

Richter H., Dadaizm, Warszawa 1983

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1977

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady

Wallis M., Secesja, Warszawa 1974

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Willett J., Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu, referat.

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.