Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-HSZ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od baroku do surrealizmu. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

Pełny opis:

TREŚCI

Sztuka nowożytna

1.Architektura i rzeźba baroku.

2. Malarstwo baroku.

3. Klasycyzm.

4. Klasycyzm stanisławowski

Sztuka nowoczesna:

5. Romantyzm i sentymentalizm.

6. Realizm.

7. Symbolizm, nabizm, secesja.

8 Malarstwo polskie II poł. XIX wieku.

9. Impresjonizm.

10. Postimpresjonizm i ekspresjonizm

Sztuka I połowy XX wieku

11. Fowizm.

12. Kubizm.

13. Abstrakcjonizm, neoplastycyzm, suprematyzm, rajonizm

14. Konstruktywizm. Futuryzm.

15. Dadaizm. Surrealizm.

LICZBA GODZIN: po 2 godz. na każde z zagadnień

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady, t.7-14.

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Guze J., Impresjoniści, Warszawa 1986

Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986

Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm, Warszawa 1986

Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

Richter H., Dadaizm, Warszawa 1983

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1977

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Wallis M., Secesja, Warszawa 1974

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Willett J., Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. W zakresie poznanych epok student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu historii sztuki, umożliwiającą odniesienie dzieł artystycznych do kontekstów kulturowych, historycznych i społecznych.

2. W zakresie poznanych epok student zna wybrane zagadnienia dotyczące dziejów myśli o sztuce i estetyce oraz wybrane zagadnienia ikonograficzne.

Umiejętności:

1. Student potrafi rozpoznać kluczowe dzieła sztuki, wskazać ich twórców i przeprowadzić analizę w kontekście technik warsztatowych oraz cech stylu (w zakresie poznanych epok).

2. Student potrafi prawidłowo zaklasyfikować dzieło sztuki do odpowiedniego okresu oraz opisać je pod względem formalnym i stylistycznym (w zakresie poznanych epok).

3. Student potrafi rozpoznawać i analizować zabytki oraz dzieła sztuki swojskiego kręgu kulturowego (regionalnego, narodowego) w kontekście powszechnej historii sztuki.

Kompetencje:

1. Student pracuje nad rozwijaniem kompetencji publicznego wyrażania własnych sądów o sztuce z wykorzystaniem fachowej wiedzy z zakres historii sztuki.

2. Student potrafi w przemyślany sposób publicznie omawiać i rekomendować wydarzenia artystyczne, szczególnie dotyczące sztuk plastycznych.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy 10

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu, referat.

Oceny:

5 – znajomość zagadnień, swobodne poruszanie się w obszarze wychowania estetycznego, rozszerzenie tematu o własny wybór literatury,

4 – znajomość zagadnień związanych z tematem,

3 – podstawowa znajomość zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Janota-Bzowska
Prowadzący grup: Magdalena Janota-Bzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

opis sposobu pomiaru efektów kształcenia:

kolokwia, ocena wypowiedzi na zajęciach, udziału w dyskusji, sprawdzian testowy z pytaniem opisowym z zakresu problematyki omawianej na zajęciach oraz uwzględnionej w literaturze przedmiotu, referat.

Przedstawienie procesów zachodzących w sztukach plastycznych na przestrzeni wieków.

Zarys dziejów sztuki od baroku do surrealizmu. (Kluczowe dzieła i ich twórcy.) Zapoznanie z wybranymi teoriami estetycznymi. Wybrane zagadnienia dziejów myśli o sztuce i estetyce. Historyczne uwarunkowania warsztatu artystycznego. Warsztat terminologiczny sztuk plastycznych

konwersatorium, elementy aktywizujące – analiza dzieł i tekstów kultury. Zajęcia terenowe.

Pełny opis:

TREŚCI

Sztuka nowożytna

1.Architektura i rzeźba baroku.

2. Malarstwo baroku.

3. Klasycyzm.

4. Klasycyzm stanisławowski

Sztuka nowoczesna:

5. Romantyzm i sentymentalizm.

6. Realizm.

7. Symbolizm, nabizm, secesja.

8 Malarstwo polskie II poł. XIX wieku.

9. Impresjonizm.

10. Postimpresjonizm i ekspresjonizm

Sztuka I połowy XX wieku

11. Fowizm.

12. Kubizm.

13. Abstrakcjonizm, neoplastycyzm, suprematyzm, rajonizm

14. Konstruktywizm. Futuryzm.

15. Dadaizm. Surrealizm.

LICZBA GODZIN: po 2 godz. na każde z zagadnień

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieści o sztuce europejskiej naszej ery., PWN, Warszawa 2004.

Gombrich E.H., O sztuce., Rebis 2009.

Kębłowski J., Dzieje sztuki polskiej, Arkady, Warszawa 1987.

Rynck P.de, Jak czytać malarstwo., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wrocław 1986.

Słownik terminologiczny sztuki pięknych, Warszawa 1996.

Sztuka świata, Arkady, t.7-14.

Literatura uzupełniająca

Białostocki J., Wiek XVII. Barok, kontrreformacja, Wrocław 1970

Dobrowolski T. Malarstwo polskie, Wrocław 1968

Guze J., Impresjoniści, Warszawa 1986

Hofstatter H., Symbolizm, Warszawa 1980

Honour H., Neoklasycyzm, Warszawa 1972

Karpowicz M., Barok w Polsce, Warszawa 1988

Karpowicz M., Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1972

Kępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986

Kotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973

Kowalska B., Od impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia sztuki, Warszawa 1989

Naylor G., Bauhaus, Warszawa 1988

Overy P., De Stijl, Warszawa 1979

Pevsner N., Pionierzy współczesności, Warszawa 1979

Poprzęcka M., Akademizm, Warszawa 1989

Porębski M., Dzieje sztuki w zarysie. T. 2-3, Warszawa 1988

Porębski M., Kubizm, Warszawa 1986

Porębski M., Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1966

Richter H., Dadaizm, Warszawa 1983

Słownik sztuki XX wieku, Warszawa 1977

Tomkiewicz W., Rokoko, Warszawa 2004

Wallis M., Secesja, Warszawa 1974

Watkin D., Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady, 2006.

Willett J., Ekspresjonizm, Warszawa 1976

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy 10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.