Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wczesna interwencja logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-WIL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wczesna interwencja logopedyczna
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestac. I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02, PC1_KS_W03, PC1_KS_W04 Student zna założenia medyczne i psychopedagogiczne wczesnej interwencji logopedycznej.

PC1_KK_W06, PC1_KK_W09, PC1_KS_W01 Student zna mechanizm powstawania zaburzeń mowy i komunikacji z uwzględnieniem czynności fizjologicznych.

PC1_KK_W06, PC1_KK_W09, PC1_KS_W01, PC1_KS_W05, PC1_KS_W06 Student zna etapy rozwoju mowy małego dziecka.

PC1_KK_W02, PC1_KS_W03, PC1_KS_W04 Student potrafi określić cele , zadania wczesnej interwencji logopedycznej.

PC1_KS_U05 Student potrafi wykonać masaż logopedyczny oraz dobrać i przeprowadzić trening karmienia.

PC1_KS_U01 Student potrafi scharakteryzować stadia rozwoju mowy małego dziecka oraz uwarunkowania zaburzeń rozwojowych w procesie komunikacji.

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04, PC1_KS_U05 Student potrafi właściwie dobrać, zmodyfikować oraz opracować i wykonać pomoce do zajęć stymulujących rozwój czynności fizjologicznych –ssanie, połykanie, gryzienie, oddech z dzieckiem z w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KS_U04, PC1_KS_U05 Student potrafi opracować zintegrowany program terapeutyczny z wieloprofilowa oceną funkcjonalną , uwzględniający rozpoznanie kliniczne oraz przeprowadzić go w warunkach domowych dziecka.

PC1_KK_U08 Student potrafi współpracować ze specjalistami z teamu diagnostyczno-rehabilitacyjnego w zakresie konstruowania programu diagnozy i terapii dziecka małego dziecka.

PC1_KK_U05, PC1_KS_U08, PC1_KS_U05 Potrafi omówić w sposób zrozumiały założenia programowe z rodziną dziecka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Ewa Winnicka-Makulec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Analiza strategiczna we wczesnej interwencji logopedycznej.

2. Czynniki wspierające, opóźniające i zaburzające możliwości oraz umiejętności prelingwalne noworodka, niemowlaka i małego dziecka. 3. Wpływ zaburzeń karmienia i dysfagii na rozwój dziecka.

4. Opieka i pielęgnacja noworodka i niemowlaka jako czynności wspierające możliwości rozwoju mowy oraz zabezpieczające przed rozwijaniem zaburzeń karmienia

5. Ssanie jako aktywność wyuczona

6. Dobór metod i akcesoriów wspierających rozwój strefy orofacjalnej podczas karmienia

7. Współpraca z innymi specjalistami w ramach prowadzonej terapii i postępowania profilaktycznego

8. Skala NBAS oraz metoda Prechtla jako narzędzia rozwijające wiedzę o pacjencie w wieku noworodkowym i niemowlęcym

9. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania rozwoju intencji komunikacji u dziecka

10. Etyczny wymiar wczesnej interwencji logopedycznej

Literatura:

1. Frohlich A. (1998 )„Stymulacja od podstaw”, WSiP, Warszawa

2. Eliot L., (2003), „ Co tam się dzieje – jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia”, Media Rodzina, Poznań

3. Gopnik A.,. Meltzoff A.N, Kuhl P.K., (2004), „Naukowiec w kołysce – czego o umyśle uczą nas małe dzieci”, Media Rodzina, Poznań

4. Holinger P.C., (2006),„Co mówią dzieci, zanim naucza się mówić”, Media Rodzina, Poznań

5. H. Olechnowicz , (2006), „Dziecko własnym terapeutą”, PWN, Warszawa

6. Winnicka E., Wybór smoka do karmienia butelką- sztuka czy nauka?. Standardy Medyczne Pediatria,2012,T.9, s. 820-829

7. Winnicka-Makulec E., Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym. Standardy Medyczne Pediatria. 2011, T.8, s. 816-822

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacje, omawianie filmów, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 40

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- prezentacje studentów dot. treści zajęć,

- obecność i aktywność studentów na zajęciach,

- test jednokrotnego wyboru z treści zajęć.

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6. Protokół Oceny Umiejętności Ssania Piersi - omówienie narzędzia.

7. Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

8. Zajęcia praktyczne:

- masaż logopedyczny

- prawidłowe pozycje przy karmieniu piersią

- karmienie łyżeczką

Literatura:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

4. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

5. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- końcowe pisemne kolokwium zaliczeniowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6 Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

Literatura:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

4. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

5. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10

Przygotowanie się do zajęć warsztatowych 10

Inne formy 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- prezentacje studentów dot. treści zajęć,

- obecność i aktywność studentów na zajęciach,

- test jednokrotnego wyboru z treści zajęć.

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6. Protokół Oceny Umiejętności Ssania Piersi - omówienie narzędzia.

7. Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

8. Zajęcia praktyczne:

- masaż logopedyczny

- prawidłowe pozycje przy karmieniu piersią

- karmienie łyżeczką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

2. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- końcowe pisemne kolokwium zaliczeniowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6 Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

Literatura:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca

4. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

5. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 10

Przygotowanie się do zajęć warsztatowych 10

Inne formy 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- prezentacje studentów dot. treści zajęć,

- obecność i aktywność studentów na zajęciach,

- test jednokrotnego wyboru z treści zajęć.

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6. Protokół Oceny Umiejętności Ssania Piersi - omówienie narzędzia.

7. Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

8. Zajęcia praktyczne:

- masaż logopedyczny

- prawidłowe pozycje przy karmieniu piersią

- karmienie łyżeczką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

2. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia:

- prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy 10

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiarów efektów kształcenia:

- końcowe pisemne kolokwium zaliczeniowe (pytania testowe),

- obserwacja słuchaczy podczas zajęć (przygotowanie merytoryczne i praktyczne)

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6 Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

2. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia - prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusja dydaktyczna, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 15

Przygotowanie się do zajęć warsztatowych 10

Inne formy 10

Punkty ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020"

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kryteria oceniania:

- prezentacje studentów dot. treści zajęć,

- obecność i aktywność studentów na zajęciach,

- test jednokrotnego wyboru z treści zajęć.

Pełny opis:

1. Wczesna interwencja logopedyczna - podstawowe zagadnienia.

2. Czynniki wspierające oraz zakłócające umiejętności prelingwalne oraz językowe małego dziecka.

3. Odruchy ustno-twarzowe.

4. Dobór metod i akcesoriów stymulujących rozwój czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego podczas karmienia.

5. Metody terapeutyczne wykorzystywane we wczesnej interwencji logopedycznej.

6. Protokół Oceny Umiejętności Ssania Piersi - omówienie narzędzia.

7. Współpraca logopedy z rodzicami oraz z innymi specjalistami w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii.

8. Zajęcia praktyczne:

- masaż logopedyczny

- prawidłowe pozycje przy karmieniu piersią

- karmienie łyżeczką

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Cieszyńska J., Korendo M. (2007), "Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6. roku życia", Kraków

2. Łada A., "Diagnostyka i terapia teurologopedyczna w świetle koncepcji NDT Bobath" [w:] red. Błeszyński J.J. "Medycyna w logopedii", Gdańsk 2013

3. Winnicka-Makulec E., "Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym." [w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Wiśniewska B., "Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Wybrane zagadnienia."[w:] Porayski-Pomsta J., Przybysz-Piwko M. red., "Interwencja logopedyczna. Zagadnienia ogólne i praktyka.", T.VIII, Warszawa 2012

2. Jakóbiak A., Lorens G. "Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobieganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych."[w:] Błeszyński J.J., Baczała D. red., "Wczesna interwencja w logopedii", Gdańsk 2015

Uwagi:

Metody kształcenia:

- prezentacje multimedialne, filmy dvd, dyskusje, zajęcia warsztatowe

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Inne formy 10

ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Karwowska
Prowadzący grup: Aleksandra Karwowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.