Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja opieki logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-OOL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja opieki logopedycznej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W11, PC1_KK_W14

Zapoznał się z przepisami prawnymi dotyczącymi zawodu logopedy

PC1_KK_W11

Zapoznał się z historią zawodu logopedy

PC1_KK_W14

Zapoznał się z zagadnieniami dotyczącymi kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów

PC1_KS_W02

Zna różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej a systemami funkcjonującymi w innych krajach

PC1_KS_W02

Zna organizacje zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodową.

PC1_KK_U09

Ma umiejętność autoprezentacji na rynku pracy

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Zna zasady etyki zawodowej logopedy

PC1_KK_K01

Ma świadomość konieczności rozwoju swoich kompetencji zawodowych

PC1_KS_W07

Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych (gabinety logopedyczne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Treści programowe

ĆWICZENIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej. Polski system opieki logopedycznej: podzaił na placówki funkcjonujące przy Ministerstwie Oświaty oraz resorcie zdrowia – charakterystyka działania, różnice. Historia polskiej logopedii, rozwój pierwszych ośrodków kształcących logopedów, zagadnienia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów. Różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej, a systemami funkcjonującymi w innych krajach. Stowarzyszenia zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa. Prywatna praktyka logopedyczna: wady i zalety własnego gabinetu. Perspektywy polskiej opieki logopedycznej, problemy, możliwości i perspektywy kształcenia zawodowego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Nakład pracy studenta: 35 h,

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-5

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Treści programowe

ĆWICZENIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej. Polski system opieki logopedycznej: podzaił na placówki funkcjonujące przy Ministerstwie Oświaty oraz resorcie zdrowia – charakterystyka działania, różnice. Historia polskiej logopedii, rozwój pierwszych ośrodków kształcących logopedów, zagadnienia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów. Różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej, a systemami funkcjonującymi w innych krajach. Stowarzyszenia zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa. Prywatna praktyka logopedyczna: wady i zalety własnego gabinetu. Perspektywy polskiej opieki logopedycznej, problemy, możliwości i perspektywy kształcenia zawodowego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Nakład pracy studenta: 35 h,

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-5

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Treści programowe

ĆWICZENIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej. Polski system opieki logopedycznej: podzaił na placówki funkcjonujące przy Ministerstwie Oświaty oraz resorcie zdrowia – charakterystyka działania, różnice. Historia polskiej logopedii, rozwój pierwszych ośrodków kształcących logopedów, zagadnienia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów. Różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej, a systemami funkcjonującymi w innych krajach. Stowarzyszenia zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa. Prywatna praktyka logopedyczna: wady i zalety własnego gabinetu. Perspektywy polskiej opieki logopedycznej, problemy, możliwości i perspektywy kształcenia zawodowego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Nakład pracy studenta: 35 h,

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 15

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-5

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

Treści programowe

ĆWICZENIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć: opieka logopedyczna, system opieki logopedycznej, determinanty opieki logopedycznej. Polski system opieki logopedycznej: podzaił na placówki funkcjonujące przy Ministerstwie Oświaty oraz resorcie zdrowia – charakterystyka działania, różnice. Historia polskiej logopedii, rozwój pierwszych ośrodków kształcących logopedów, zagadnienia dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów. Różnice i podobieństwa między polskim systemem opieki logopedycznej, a systemami funkcjonującymi w innych krajach. Stowarzyszenia zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa. Prywatna praktyka logopedyczna: wady i zalety własnego gabinetu. Perspektywy polskiej opieki logopedycznej, problemy, możliwości i perspektywy kształcenia zawodowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

Literatura uzupełniająca

1. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

1. liczba godzin kontaktowych -ćwiczenia 15 godzin

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 15 godzin

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zaliczenia - 10 godzin

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bieńkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bieńkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacja opieki logopedycznej w systemie edukacji i zdrowia w Polsce

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Przepisy prawne dotyczące zawodu logopedy.

2. Historia zawodu.

3. System kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów

4. Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami w innych krajach.

5. Organizacje zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa.

6. Autoprezentacja na rynku racy.

7. Zasady etyki zawodowej logopedy

8. Doskonalenie zawodowe, w tym samokształcenie.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych (gabinety logopedyczne)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 10

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-10

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacja opieki logopedycznej w systemie edukacji i zdrowia w Polsce

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Przepisy prawne dotyczące zawodu logopedy.

2. Historia zawodu.

3. System kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów

4. Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami w innych krajach.

5. Organizacje zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa.

6. Autoprezentacja na rynku racy.

7. Zasady etyki zawodowej logopedy

8. Doskonalenie zawodowe, w tym samokształcenie.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych (gabinety logopedyczne)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 10

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-10

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jedlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Jedlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacja opieki logopedycznej w systemie edukacji i zdrowia w Polsce

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Przepisy prawne dotyczące zawodu logopedy.

2. Historia zawodu.

3. System kształcenia i doskonalenia zawodowego logopedów

4. Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami w innych krajach.

5. Organizacje zrzeszające logopedów w Polsce, kodeks etyczny i działalność zawodowa.

6. Autoprezentacja na rynku racy.

7. Zasady etyki zawodowej logopedy

8. Doskonalenie zawodowe, w tym samokształcenie.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach rehabilitacyjnych i edukacyjnych (gabinety logopedyczne)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. D. Dramska – Proces instytucjonalizacji zawodowego logopedy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001,

2. D. Dramska – Profesjonalna tożsamość logopedów w Polsce w świetle przeprowadzonych badań, Wydawnictwo Uniwesytetu Śląskiego, Katowice 2001r

3. L. Kaczmarek – Organizacja opieki logopedycznej w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984 r

4. Logopedia nr 22, 23, 2, 5. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska – Logopedia, pytania i odpowiedzi, Uniwersytet Opolski, Opole 1998r.

Uwagi:

Metody kształcenia:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Dyskusje

4. Prezentacje multimedialne

5. Zajęcia praktyczne:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 10

Przygotowanie do zajęć:

-przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

-przygotowanie się do zaliczenia-10

-przygotowanie referatu, eseju, prezentacji-20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.