Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i strategie pracy z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MIS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i strategie pracy z grupą
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: pedagogika resocjalizacyjna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W01 Wskazuje podstawowe cechy grup społecznych i ich rodzaje

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi ocenić przydatność metod i technik stosowanych dla różnych kategorii osób niedostosowanych społecznie

PC1_KS_U04 Potrafi skonstruować program zajęć dla grupy osób niedostosowanych społecznie

PC1_KS_U05 Potrafi przeprowadzić proste zajęcia wychowawcze dla grupy wychowanków niedostosowanych społecznie

PC1_KS_U06 Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy terapeuty; przewiduje skutki konkretnych działań resocjalizacyjnych

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowawczych i aktywności wśród grupy wychowanków niedostosowanych społecznie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

kryteria oceniania: esej pisemny

Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Wprowadzenie. Podstawowe wiadomości z zakresu pracy z grupą

Cechy prowadzącego (nie osądza, buduje zaufanie, obserwuje, słucha, umiejętnie przekazuje myśli)

Role w grupie. Role związane z realizacją zadań, role związane z kontaktami między ludźmi

Role w grupie. Role utrudniające dobre funkcjonowanie grupy

Etapy rozwoju grupy. Ustalenie celu, pozycji, poszczególnych członków, roli prowadzącego (kontrakt, normy).

Etapy rozwoju grupy. Realizacja zadań w grupie, dążenie do otwartej komunikacji (zagrożenie konfliktami i walka o władzę).

Etapy rozwoju grupy. Etap swobodnego przepływu informacji przy realizacji zadań i innych okolicznościach (wzrost zaufania w grupie, zmniejszanie się roli prowadzącego).

Etapy rozwoju grupy. Faza współzależności uczestników (grupa rozwiązuje zadania w sposób demokratyczny).

Podstawowe strategie pracy z grupą

Zalety pracy w małych grupach (wzrost jakości pracy jednostki, sumowanie się umiejętności i zdolności członków, współdecydowanie i współodpowiedzialność, pojawienie się pomysłów, redukcja przypadkowych błędów ).

Cechy efektywnej grupy.

Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie i ich eliminowanie.

Konstruowanie programu pracy z grupą.

Podsumowanie

Literatura:

- Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

- Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Liczba punktów ECTS: 1

godziny kontaktowe: 15h

przygotowanie do zajęć: 10h

pisanie eseju: 10h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kolokwium pisemne

Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Nawrocka
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne kolokwium

Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Jarosława Lach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Miszewski
Prowadzący grup: Kamil Miszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Pojęcie grupy i rodzaje grup

2. Cele pracy z grupą. Definicje metody grupowej

3. Strategie pracy z grupą

4. Etapy pracy z grupą

5. Modele pracy z grupą

6. Metody pracy z grupą

7. Zasady pracy grupowej

8. Cechy prowadzącego zajęcia z grupą. Eliminowanie i rozwiązywanie konfliktów w grupie

Literatura:

Corney M., Corney G., Zasady i techniki grupowej pomocy psychologicznej, Warszawa 1995

Grzesiuk L. Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1996

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 4

Przygotowanie się do egzaminu 6

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 4

Inne formy 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.