Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy psychiatrii dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-ELD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy psychiatrii dziecięcej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W06

PC1_KK_W09

PC1_KS_W01

Posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii.

PC1_KK_W06

PC1_KS_W01

PC1_KS_W05

Student posiada wiedzę dot. Rozpoznania klinicznego - zespołów uszkodzeń i zaburzeń rozwojowych jak i wpływu ich na funkcjonowanie dziecka i rodziny oraz na cykl terapeutyczny.

PC1_KS_W05

Student zna zakres pracy lekarza psychiatry dziecięcego.

Umiejętności

PC1_KS_U01

Potrafi określić etapy i rodzaje badań w opiece psychiatrycznej nad dzieckiem oraz rodziną.

PC1_KS_U01

Potrafi określić rolę i miejsce psychiatry w interdyscyplinarnym podejściu do niepełnosprawności

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K02

Ma przekonanie o sensie zdobywania wiedzy, wartości i potrzebie podejmowania działań wspomagających rozwój małego dziecka.

PC1_KK_K02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji zadań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 12

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 40

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

3. Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu

4. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

6. Zaburzenia odżywiania. Uzależnienia.

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta -40

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

3. Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu

4. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

6. Zaburzenia odżywiania. Uzależnienia.

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Grzesiewska
Prowadzący grup: Joanna Grzesiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta -40

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Paruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

3. Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu

4. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

6. Zaburzenia odżywiania. Uzależnienia.

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Paruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Wybrane zaburzenia psychiczne.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Diagnoza (systemy), badanie, metody badania, psychopatologia ogólna klasyfikacja DSM 5 a DSM-4, DC-O3R

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (np. mutyzm wybiórczy)

4. Neurofijologiczne zaburzenia rozwojowe: Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu,Zaburzenia zachowania ( ADHD, ODD). Tiki

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Uzupełniająca:

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych -12

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta -40

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Ocena zakładanych efektów kształcenia na podstawie:

egzaminu z treści wykładów przeprowadzonego za pomocą aplikacji (np.) Forms

Szczegółowe zagadnienia, pytania problematyzujące obejmujące treści wykładów obowiązujące na egzaminie zamieszczone będą w informacjach dla grupy wykładowej, dostępne są również w aplikacji OneDrive i przesłane na adres e-mail grup studentów.

Egzamin będzie testem wyboru. Link do egzaminu zostanie przekazany na adres grupy oraz adresy e-mail studentów.

Pełny opis:

19.03.2020r.

W związku z edukacją na odległość - wprowadzam nowe informacje, które pozwolą Państwu zrealizować program nauczania z przedmiotu: Elementy psychiatrii dziecięcej.

Do danego tematu będą też podane strony internetowe, gdzie będziecie mogli Państwo znaleźć filmiki o danym zaburzeniu.

Dodałam taż do literatury nową pozycję, z której możecie Państwo korzystać.

1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem 15.04.2020r. - dostępna pod adresem:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5EE03038-E294-46F4-8910-E5E59CD52AC6%7D&file=1a.%20Podstawy%20psychiatrii%20dzieci%C4%99cej.pptx&action=edit&mobileredirect=true&CT=1587318253972&OR=ItemsView

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, 19.04.2020r. https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=9749ac42%2D97fe%2D4796%2D9fba%2Dc4bef67a1404&id=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FAttachments%2F4%2E%20Zaburzenia%20l%C4%99kowe%20u%20dzieci%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FAttachments

3. Niepełnosprawność intelektualna.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Stopnie niepełnosprawności; 2. Funkcjonowanie osób z poszczególnymi stopniami niepełnosprawności; 3. czynniki wpływające na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością - przesłane elektronicznie w dniu 21. 04. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczone w OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fipatejuk%5Faps%5Fedu%5Fpl%2FDocuments%2FElementy%20psychiatrii%20dzieci%C4%99cej

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/Ecf38Ieiy4hEn86OeN2ReIABaUi8i-lEKk4GTFSL053AvA?e=2wVy2D

4. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. zaburzenia zachowania (rodzaje, objawy, postępowanie); 2. ADHD (etiologia,objawy, konsekwencje dla dziecka, rodzica, nauczyciela, postępowanie, leczenie); 3. Tiki (rodzaje, postępowanie, leczenie)- przesłane elektronicznie w dniu 28. 04. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczone w OneDrive

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EWsn7UUHUlNFl1VucDRcCCUBCCyJ7p4R7yfrZr6Hu3cvqQ?e=6zbv3F

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/ETWpSUEtNmBFnhi1tW8xUo0BDdZXc0DbWRVVmjX32Mv7nw?e=yedEtB

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EWsn7UUHUlNFl1VucDRcCCUBCCyJ7p4R7yfrZr6Hu3cvqQ?e=6zbv3F

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: a.depresja i depresyjność; b. schizofrenia dzieci i młodzieży- przesłane elektronicznie w dniu 05.05.2020. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczone w OneDrive

a)

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EbyIbaieLXlMnzHGmfDPl5kB7r_ErF_X04PRAsY7LiRAqQ?e=ialDRv

b)

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EYdHot3jJd1CroX_0r_m6Q8BxfzUuh9Zxv4Ydn0EJaTyDg?e=r0SdqY

6. Zaburzenia odżywiania.

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1.Zaburzenia odżywiania - anoreksja 2. Zaburzenia odżywiania - bulimia (uwarunkowania, objawy, leczenie) - została przesłana elektronicznie w dniu 12.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w Onedrive:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EZOgC1bR1DNOgUg_kP-oeNgBhHVbWRVFmLR_fAQ1YIx57A?e=gvfTbe

7. Uzależnienia u dzieci i młodzieży

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Charakterystyka uzależnień 2. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych 3. Uzależnienia behawioralne (komputer, telefon) 4. Czynniki ostrzegawcze 5. Rola rodzica i nauczyciela - wskazówki praktyczne - została przesłana elektronicznie w dniu 20.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w Onedrive:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EXJHRmx30v1ImMEg1Kne_gABQ2QM-w10_G4S9IxJblzI-A?e=xFv5tk

8. Problemy zachowań samobójczych u młodzieży

Prezentacja w Power Point z komentarzem pisemnym: 1. Charakterystyka problemu 2. Epidemiologia 3. Niesamobójcze samouszkodzenia 4. Czynniki predysponujące i chroniące - została przesłana elektronicznie w dniu 27.05.2020r. na adres mailowy grupy studentów oraz umieszczona w Onedrive:

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/ETCCvX_k35FMoVpvO5nFrgUBoog4VuOHIzRD6-hp1Gt-ZQ?e=r20cop

9. Autyzm i zespół Aspergera

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu została przesłana elektronicznie w dniu 03.06.2020r. na adres mailowy grupy studentów.https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EbE-tv7iVnhNu7AurWgqgyIBuYXpGlOFD4ks0Oh4ISE0Fg?e=4pQihD

Linki do przydatnych filmików:

https://www.youtube.com/watch?v=GjBNT1u9ph8

Cykl filmików „Nasz autyzm”. Dobrze jest obejrzeć wszystkie części (5) – gdyż zagadnienie pokazane jest z rożnych perspektyw – objawów u dzieci, reakcji rodziców, terapii… Część 1/5 pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=TBMs2V1MaXU

Autyzm u dorosłych:

https://www.youtube.com/watch?v=dOWTCiZOgV0

Literatura:

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

W celu lepszego zrozumienia zaburzeń zachowania, np. w zaburzeniach ze spectrum autyzmu, proszę o zapoznanie się z prezentacjami i filmikami na temat prawidłowego rozwoju dziecka:

Rozwój dziecka 0-12 miesięcy

https://www.youtube.com/watch?v=xCOK4Qg56bc&list=PLVa2pxXcyRgnky0NE5wa6-Qjwtkv3Cbfe

Rozwój dzieci starszych:

rozwój emocjonalno-społeczny 2 latka

https://www.youtube.com/watch?v=z8lUnv_dqZI

rozwój emocjonalno-społeczny 3 latka

https://www.youtube.com/watch?v=dd34KTv5xSk

rozwój emocjonalno-społeczny 4 latka

https://www.youtube.com/watch?v=OhFRPkKbyis

rozwój emocjonalno-społeczny 5 latka

https://www.youtube.com/watch?v=fkHUjHD04mQ

rozwój emocjonalno-społeczny 6 latka

https://www.youtube.com/watch?v=J896FsOFKqA

22.04.2020r. Film szkoleniowy nt. zaburzeń lękowych u dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=fIvlaOWLomM

28.04.2020r. Film o zaburzeniach zachowania u dzieci:

https://www.youtube.com/watch?v=BD7aFhrGvRI

Uwagi:

INFORMACJE O ZDALNEJ REALIZACJI PRZEDMIOTU:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informacje o sposobie zdalnej realizacji wykładów: Przesłanie prezentacji Power Point z wykładów, opracowanych materiałów WORD z rozszerzonym komentarzem na adresy mailowe grup studentów oraz systematyczne zamieszczanie w aplikacji One Drive.

2. Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów oraz dodatkowe konsultacje w godzinach ustalonych w wykładowcą, możliwość zadawania pytań.

3. Udostępnienie dodatkowej lektury ułatwiającej recepcję treści wykładu oraz filmów na adresy email grup studentów oraz w aplikacji OneDrive.

4. Dyżur w każdą środę godz. 17-19: poczta elektroniczna ipatejuk@ aps.edu.pl

Metody kształcenia, w tym metody pracy na odległość: wykład, metoda projektów, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z tekstami źródłowymi, film poglądowy.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny18.06.2020r., godz. 9.00 - 9.30

Link do testu w aplikacji Forms został przesłany poprzez usos mail oraz umieszczony w usos i przesłany przez maila grupowego

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchjBBvuDc0PtBievhSkBuTEJUMjJaQkw1NFExTTk2OUQ2UEgzWlFQWThGRC4u

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Pojęcie normy. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży

Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży

Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych

Wybrane zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.

Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

19.03.2020r.

W związku z edukacją na odległość - wprowadzam nowe informacje, które pozwolą Państwu zrealizować program nauczania z przedmiotu: Elementy psychiatrii dziecięcej.

Przesyłam uaktualnienie sylabusa – do końca wyznaczonych zajęć (9 godzin, które nam zostały).

Do danego tematu będą też podane strony internetowe, gdzie będziecie mogli Państwo znaleźć filmiki o danym zaburzeniu.

Dodałam taż do literatury nową pozycję, z której możecie Państwo korzystać.

1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży (1godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem

2. Wczesne dzieciństwo: Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (np. lęk przed separacją, lęk społeczny). Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym (1godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu

3. Zaburzenia zachowania. ADHD. Tiki (1 godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu, przykładowe narzędzia do diagnostyki - pdf

4. Niepełnosprawność intelektualna. zaburzenia ze spektrum autyzmu (3 godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu

5. Depresja. Zaburzenia psychotyczne (1 godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem

6. Zaburzenia odżywiania. Uzależnienia. (1 godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu

7. Problemy zachowań samobójczych u młodzieży (1 godz.)

Narzędzia: Prezentacja pptx z komentarzem, filmiki o danym zaburzeniu

8. Autyzm i zespół Aspergera

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/EbE-tv7iVnhNu7AurWgqgyIBuYXpGlOFD4ks0Oh4ISE0Fg?e=4pQihD

W celu lepszego zrozumienia zaburzeń zachowania, np. w zaburzeniach ze spectrum autyzmu, proszę o zapoznanie się z prezentacjami i filmikami na temat prawidłowego rozwoju dziecka:

Rozwój dziecka 0-12 miesięcy

https://www.youtube.com/watch?v=xCOK4Qg56bc&list=PLVa2pxXcyRgnky0NE5wa6-Qjwtkv3Cbfe

Rozwój dzieci starszych:

rozwój emocjonalno-społeczny 2 latka

https://www.youtube.com/watch?v=z8lUnv_dqZI

rozwój emocjonalno-społeczny 3 latka

https://www.youtube.com/watch?v=dd34KTv5xSk

rozwój emocjonalno-społeczny 4 latka

https://www.youtube.com/watch?v=OhFRPkKbyis

rozwój emocjonalno-społeczny 5 latka

https://www.youtube.com/watch?v=fkHUjHD04mQ

rozwój emocjonalno-społeczny 6 latka

https://www.youtube.com/watch?v=J896FsOFKqA

Literatura:

28.03.2020r.

Na maila grupowego został przesłany link do prezentacji z rozwoju dziecka 0-14r.ż zbierających najważniejsze informacje.

https://apsedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ipatejuk_aps_edu_pl/Eu_ClXNHiXtChHABFT4WHsABgPylJnq0vhM_2w5gp7_WXg?e=rfIebu

Obowiązkowa:

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- nerorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

28.03.2020r.

W prezentacjach zostały podkreślone (wytłuszczone) informacje ważne w kontekście rozwoju zaburzeń psychicznych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- dialog

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15

Przygotowanie się do zajęć - 8

Przygotowanie się do egzaminu - 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 43

Liczba punktów ECTS - 1

Egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.