Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dysleksja rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-DYL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dysleksja rozwojowa
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01

Zna elementarną terminologię związaną z dysleksją

PC1_KK_W04, PC1_KK_W06, PC1_KK_W08

Ma wiedzę na temat rozwoju mowy człowieka – rozwoju umiejętności czytania i pisania

PC1_KK_W04, PC1_KK_W08

Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne teorie dotyczące dysleksji, rozumie ich różnorodne uwarunkowania

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KK_U01, PC1_KS_U03

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu dysleksji i powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących nauki czytania i pisania

PC1_KS_U03

Umie ocenić przydatność typowych metod, procedur i praktyk stosowanych w pracy z uczniem z dysleksją

PC1_KS_U03

Potrafi przeprowadzić zajęcia

PC1_KK_U08, PC1_KS_U02

Umie zaprojektować pomoce dydaktyczne dostosowane do problemów ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu

PC1_KK_K03

Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Anna Dorn-Baranowska, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 60 (30 + 30), przygotowanie się do zajęć - 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 60 (30 + 30), przygotowanie się do zajęć - 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Zofia Komorowska, Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 60 (30 + 30), przygotowanie się do zajęć - 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 60 (30 + 30), przygotowanie się do zajęć - 30 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 55 (30 + 25), przygotowanie się do zajęć - 35 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny, kolokwia pisemne oraz ocena wypowiedzi w czasie ćwiczeń

Pełny opis:

Treści programowe (wykład): nabywanie umiejętności czytania i pisania, definicja dysleksji, typy i zespoły objawów, koncepcje przyczyn dysleksji, ocena ryzyka dysleksji, diagnoza dysleksji, terapia dysleksji, zaburzenia współwystępujące z dysleksją, terapie wspomagające terapię dysleksji

Treści programowe (ćwiczenia): analiza Skali Ryzyka Dysleksji, arkusz wyników Skali Ryzyka Dysleksji, analiza konspektów zajęć z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania, analiza pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysleksją, projektowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bogdanowicz M., 2008, Ryzyko dysleksji, problem i diagnozowanie, Gdańsk; Krasowicz-Kupis G., 2003, Język, czytanie i dysleksja, Lublin; Grabowska A., Rymarczyk K. (red.), 2004, Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Pietras I., 2008, Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne, Gdańsk; Jurek A., 2009, Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk; Bogdanowicz K., 2011, Dysleksja a nauczanie języków obcych, Gdańsk.

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, ćwiczenia

Nakład pracy studenta: godziny kontaktowe (wykład + ćwiczenia) – 55 (30 + 25), przygotowanie się do zajęć - 35 godzin,

przygotowanie się do egzaminu - 60 godzin; łącznie - 150 godzin

aktywności.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 6

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Śniatkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.