Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dykcja, emisja i higiena głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-DEH1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dykcja, emisja i higiena głosu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04, PC1_KK_W06 Zna zagadnienia dotyczące ustawiania, rozwijania i doskonalenia głosu

PC1_KK_W04, PC1_KK_W06 Zna zasady dotyczące higieny głosu

PC1_KK_W04 Zapoznał się z ćwiczeniami kształtującymi prawidłową dykcję i emisję głosu

PC1_KK_W08, PC1_KS_W03 Zapoznał się z metodami rehabilitacji głosu

Umiejętności

PC1_KS_U01, PC1_KS_U04 Umie stworzyć program postępowania logopedycznego w zakresie dykcji, emisji i higieny głosu

PC1_KK_U08 Potrafi pracować w zespole oraz prowadzić zajęcia z grupą w danym obszarze logopedii

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 Ma świadomość konieczności samokształcenia w zakresie dykcji, emisji i higieny głosu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena nagrania - audiobook (dowolna bajka dla dzieci) - ocena artykulacji i interpretacji tekstu czytanego przez studenta

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (ćwiczenia dykcyjne, fonacyjne, rezonacyjne) - zaliczenie praktyczne

Ocena interpretacji i artykulacji nagranego serwisu radiowego - zapis fonetyczny wybranego serwisu radiowego z analizą błędów artykulacyjnych i interpretacyjnych serwisantów radiowych

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki ustawienia, rozwijania i doskonalenia głosu.

2. Ćwiczenia oddechu przeponowo-żebrowego.

3. Wydłużanie fazy wydechowej.

4. Ćwiczenia równomierności fazy wydechowej.

5. Prezentacja technik rehabilitacji głosu.

6. Prezentacja ćwiczeń fonacyjnych.

7. Prezentacja ćwiczeń artykulacyjnych.

8. Prezentacja ćwiczeń dykcyjnych.

9. Nauka prawidłowego ustawienia i emisji głosu.

10. Praca nad słowem, czyli logopedia artystyczna w praktyce.

11. Wystąpienie publiczne z perspektywy teorii.

11. Omówienie higieny głosu.

METODY KSZTAŁCENIA

1.Zajęcia praktyczne - praca z tekstem nad techniką i wyrazistością mowy studentów.

2.Dyskusje.

3.Konsultacje indywidualne.

4.Prezentacje multimedialne.

5. Wystąpienie publiczne z perspektywy praktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tarasiewicz B.,2003r, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków;

2. Toczyska B., 2000r Elementarne ćwiczenia dykcji,. GWO Gdańsk;

3. Zalesska-Kręcicka M. i in.., 2004r., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wyd. Akademii Muz. we Wrocławiu, Wrocław

4. Śliwińska-Kowalska M. i in., 1999r., Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy, Łódź;

5. Klemensiewicz Z. (red.). Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków;

6. Rokitiańska M., Laskowska H., 2003 r., Zdrowy głos. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Literatura uzupełniająca:

1. Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia Artystyczna, Logopedia XXI wieku, Wydawnictwo Harmonia Universalis 2016r.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 5 godz.

Przygotowanie prezentacji 10 godz.

Inne formy – samodzielne ćwiczenia praktyczne nad techniką emisji głosu 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena nagrania - audiobook (dowolna bajka dla dzieci) - ocena artykulacji i interpretacji tekstu czytanego przez studenta

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (ćwiczenia dykcyjne, fonacyjne, rezonacyjne) - zaliczenie praktyczne

Ocena interpretacji i artykulacji nagranego serwisu radiowego - zapis fonetyczny wybranego serwisu radiowego z analizą błędów artykulacyjnych i interpretacyjnych serwisantów radiowych

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki ustawienia, rozwijania i doskonalenia głosu.

2. Ćwiczenia oddechu przeponowo-żebrowego.

3. Wydłużanie fazy wydechowej.

4. Ćwiczenia równomierności fazy wydechowej.

5. Prezentacja technik rehabilitacji głosu.

6. Prezentacja ćwiczeń fonacyjnych.

7. Prezentacja ćwiczeń artykulacyjnych.

8. Prezentacja ćwiczeń dykcyjnych.

9. Nauka prawidłowego ustawienia i emisji głosu.

10. Praca nad słowem, czyli logopedia artystyczna w praktyce.

11. Wystąpienie publiczne z perspektywy teorii.

11. Omówienie higieny głosu.

METODY KSZTAŁCENIA

1.Zajęcia praktyczne - praca z tekstem nad techniką i wyrazistością mowy studentów.

2.Dyskusje.

3.Konsultacje indywidualne.

4.Prezentacje multimedialne.

5. Wystąpienie publiczne z perspektywy praktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tarasiewicz B.,2003r, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków;

2. Toczyska B., 2000r Elementarne ćwiczenia dykcji,. GWO Gdańsk;

3. Zalesska-Kręcicka M. i in.., 2004r., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wyd. Akademii Muz. we Wrocławiu, Wrocław

4. Śliwińska-Kowalska M. i in., 1999r., Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy, Łódź;

5. Klemensiewicz Z. (red.). Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków;

6. Rokitiańska M., Laskowska H., 2003 r., Zdrowy głos. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Literatura uzupełniająca:

1. Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia Artystyczna, Logopedia XXI wieku, Wydawnictwo Harmonia Universalis 2016r.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 5 godz.

Przygotowanie prezentacji 10 godz.

Inne formy – samodzielne ćwiczenia praktyczne nad techniką emisji głosu 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena ustnej wypowiedzi

Ocena nagrania - audiobook (dowolna bajka dla dzieci) - ocena artykulacji i interpretacji tekstu czytanego przez studenta

Ocena aktywności i umiejętności praktycznych (ćwiczenia dykcyjne, fonacyjne, rezonacyjne) - zaliczenie praktyczne

Ocena interpretacji i artykulacji nagranego serwisu radiowego - zapis fonetyczny wybranego serwisu radiowego z analizą błędów artykulacyjnych i interpretacyjnych serwisantów radiowych

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Pełny opis:

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki ustawienia, rozwijania i doskonalenia głosu.

2. Ćwiczenia oddechu przeponowo-żebrowego.

3. Wydłużanie fazy wydechowej.

4. Ćwiczenia równomierności fazy wydechowej.

5. Prezentacja technik rehabilitacji głosu.

6. Prezentacja ćwiczeń fonacyjnych.

7. Prezentacja ćwiczeń artykulacyjnych.

8. Prezentacja ćwiczeń dykcyjnych.

9. Nauka prawidłowego ustawienia i emisji głosu.

10. Praca nad słowem, czyli logopedia artystyczna w praktyce.

11. Wystąpienie publiczne z perspektywy teorii.

11. Omówienie higieny głosu.

METODY KSZTAŁCENIA

1.Zajęcia praktyczne - praca z tekstem nad techniką i wyrazistością mowy studentów.

2.Dyskusje.

3.Konsultacje indywidualne.

4.Prezentacje multimedialne.

5. Wystąpienie publiczne z perspektywy praktyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Tarasiewicz B.,2003r, Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków;

2. Toczyska B., 2000r Elementarne ćwiczenia dykcji,. GWO Gdańsk;

3. Zalesska-Kręcicka M. i in.., 2004r., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wyd. Akademii Muz. we Wrocławiu, Wrocław

4. Śliwińska-Kowalska M. i in., 1999r., Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli. Instytut Medycyny Pracy, Łódź;

5. Klemensiewicz Z. (red.). Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków;

6. Rokitiańska M., Laskowska H., 2003 r., Zdrowy głos. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Literatura uzupełniająca:

1. Kamińska B., Milewski S. (red.) Logopedia Artystyczna, Logopedia XXI wieku, Wydawnictwo Harmonia Universalis 2016r.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 5 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 5 godz.

Przygotowanie prezentacji 10 godz.

Inne formy – samodzielne ćwiczenia praktyczne nad techniką emisji głosu 10 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Gabriela Lorens
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.