Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-APE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Budowa i funkcjonowanie narządu słuchu. Metody diagnostyki uszkodzeń słuchu. Interpretacja wyników badań słuchu. Wykorzystanie środków korekcji słuchu w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci i osób dorosłych.

Pełny opis:

Budowa narządu słuchu. Fizjologia słyszenia. Przyczyny uszkodzeń słuchu. Klasyfikacje uszkodzeń słuchu. Metody diagnozowania uszkodzeń słuchu: obiektywne i subiektywne. Ćwiczenia z audiometrii tonalnej- instrukcja przebiegu badania. Opis i interpretacja wyników badań słuchu. Zalecenia do rehabilitacji słuchu i mowy. Metody protezowania osób z uszkodzonym słuchem. Rodzaje środków korekcji słuchu w rehabilitacji słuchu i mowy dzieci i osób dorosłych. Zasady dofinansowania zakupu środków korekcyjnych i systemów wspomagających słyszenie.

Literatura:

Kochanek K., Sobieszczańska-Radoszewska Ł., Skarżyński H. (2000). Zasady

i metody diagnozowania narządu słuchu dzieci. Audiofonologia t. XVII: 91-103

Korzon A.: Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Katowice, INTROGRAF

W: Kobosko J. (red.):Moje dziecko nie słyszy – materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Warszawa, SPONiN „Człowiek-Człowiekowi”: 78-82.

Latkowski B. (red.): Poradnik dla protetyków słuchu. Łódź. 2002

Hermann-Rottgen M.: Implant ślimakowy. Poradnik dla pacjentów i terapeutów. PZWL, 2011

Périer O.: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. WSiP, Warszawa 1992

Pruszewicz A., Obrębowski A.: Audiologia kliniczna. Zarys. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2010

Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. WSiP Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W02

PC1_KK_W07

PC1_KS_W03

Student ma podstawową wiedzę na temat budowy i fizjologii narządu słuchu.

PC1_KK_W02

PC1_KK_W07

PC1_KS_W03

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, rodzajów i stopnia uszkodzenia słuchu.

PC1_KK_W02

PC1_KK_W07

PC1_KS_W06

Student ma podstawową wiedzę na temat budowy i zastosowania implantów ślimakowych, a także na temat zasad kwalifikowania pacjentów do wszczepienia implantu ślimakowego.

Umiejętności

PC1_KK_U02

PC1_KS_U02

Student potrafi scharakteryzować uszkodzenie narządu słuchu uwzględniając przyczynę, czas wystąpienia wady, typ i stopień wady.

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do zaliczenia 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lewandowska
Prowadzący grup: Marta Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.