Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PES1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02

Zna i rozumie genezę pedagogiki specjalnej jako humanistycznej i społecznej dyscypliny naukowej o podstawach teoretycznych, praktycznych i normatywnych

PC1_KK_W02

Wskazuje na ścisłe powiązania pedagogiki specjalnej z innymi dyscyplinami naukowymi

PC1_KK_W13

Zna i rozumie sposoby uprawiania pedagogiki specjalnej jako nauki teoretycznej i stosowanej

PC1_KK_W03

Posługuje się współczesną terminologią obowiązującą w pedagogice specjalnej i jej subdyscyplinach, dostrzegając zmiany leksykalne zachodzące w tym zakresie

PC1_KS_W05

Trafnie wskazuje przedmiot i podmiot oddziaływań w pedagogice specjalnej ze względu na wybraną subdyscyplinę

PC1_KS_W01

Zna podstawowe subdyscypliny pedagogiki specjalnej ze względu na ich specyfikę merytoryczną

PC1_KS_W04

Zna i rozumie podstawy prawno – organizacyjne obowiązującego systemu edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad integracji i nauczania włączającego

PC1_KS_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych

PC1_KS_U04

Interpretuje wyniki badań zamieszczone w tekstach źródłowych

PC1_KK_U10

Używa terminologii z zakresu pedagogiki specjalnej

PC1_KK_K02

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie zaangażowania w działania rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, resocjalizacyjne. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych. Wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych

PC1_KK_K03

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny. Podejmuje refleksję na temat przestrzegania zasad etyki zawodowej

PC1_KS_K01

Jest zainteresowany sytuacją społeczną osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.