Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki pedagogiki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-KPE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki pedagogiki współczesnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_W11

Zna proces różnicowania teoretycznego pedagogiki jako dyscypliny nauki i rozumie jego uwarunkowania

PC1_KK_W11

Zna i rozumie elementarną systematykę głównychkierunków teoretycznych i paradygmatów pedagogiki

PC1_KK_W11

Zna główne wyznaczniki teoretycznei metodologiczne wybranych kierunków teoretycznychpedagogiki oraz rozumie ich przesłanki filozoficzne i naukoznawcze w zakresie pojmowania pedagogiki jako nauki, przedmiotu jej badań i sposobu poznania naukowego

PC1_KK_W11

Zna i rozumie podstawowe implikacje głównych kierunków teoretycznych pedagogiki dla pojmowania

procesu wychowania i kształtowania jego praktyki

2. UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_U01

Potrafi przygotować prezentację zagadnienia pedagogicznego związanego z konkretnym kierunkiem

pedagogiki współczesnej oraz formułować argumenty odwołujące się do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedagogice

PC1_KK_U01

Potrafi formułować elementarne interpretacje wybranych problemów wychowawczychi oświatowych, wykorzystując argumenty odwołującesię do różnorodnych perspektyw teoretycznych w pedagogice

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zakończeniu przedmiotu student:

PC1_KK_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzyi umiejętności, rozumie potrzebę ciągłegodokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,dokonuje samooceny własnych kompetencji idoskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.