Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka w pedagogice specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-DPS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W01 Podaje znaczenie terminów używanych w diagnostyce pedagogicznej

PC1_KK_W04 Wymienia funkcje pedagoga specjalnego spełniane w pracy zawodowej, elementy diagnozy pełnej wg S. Ziemskiego, poziomy modelu pracy z uczniem ze SPE oraz główne czynności diagnosty

PC1_KK_W08 Identyfikuje cechy nieformalnej diagnostyki pedagogicznej oraz prawidłowy i nieprawidłowy kontakt diagnostyczny

PC1_KK_W09 Rozróżnia modele działania diagnosty

PC1_KK_W10 Opisuje zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

PC1_KK_W13 Wylicza taksonometryczne poziomy osiągnięć edukacyjnych dziedziny emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej, praktycznej, światopoglądowej oraz wymienia narzędzia pomiaru pedagogicznego

PC1_KK_W15 Rozróżnia postępowanie zgodne i niezgodne z normami etycznymi diagnostyki

PC1_KK_U04 Analizuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konstruuje podstawowe narzędzia pomiaru pedagogicznego

PC1_KK_U08 Pracuje zespołowo pełniąc różne role

PC1_KK_K04 Docenia postępowanie diagnosty zgodne z normami etycznymi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.