Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WZF3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W05 Zna prawidłowości: a) rozwoju fizyczne-go, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ma świadomość, w jakim zakresie muszą być one rozwijane Zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

PEP1_U03 Umie organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych for-mach wychowania przedszkolnego i w szkole.

PEP1_U11 Umie organizować współpracę z rodzica-mi w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci przedszkolnych i szkolnych.

PEP1_K02 Docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną, w tym zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci

PEP1_K03 Swoim zachowaniem wymusza dbałość o rozwój fizyczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania

przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Zaliczenie przedmiotu:

Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego. Ponadto w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie

wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych realizowanych w przedszkolach

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i

konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postepowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane z odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak

łaknienia

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym

rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, ich zadania i funkcje. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie

sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni

dobór ćwiczeń fizycznych.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju

fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS,

Warszawa, 2002. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, 1980. Gniewkowski

W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w

przedszkolu, 1983 nr 3_6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program

wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków,

Nowa Era, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności

ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane w Metodzie

Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki

i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć.

CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych - 30

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 15

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Hennel
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania

przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2.Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia.

3.Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym

4.Choroby wieku dziecięcego,

5.Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym,

6.Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym,

6.Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Zaliczenie przedmiotu:

Każdy Student przygotowuje dwa scenariusze zajęć dla dzieci w określonym wieku i tematyce wskazanej przez prowadzącego. Ponadto w formie praktycznej przeprowadza zajęcia ze swoją grupą na podstawie wcześniej przygotowanego konspektu.

Pełny opis:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie

wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje.

Współczesne podejście do zdrowia. Prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania. Omówienie programów promujących zdrowy styl życia

i wspomagających kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych realizowanych w przedszkolach

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i

konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego, objawy, zagrożenia, profilaktyka, postepowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywienia, problemy i zaburzenia związane z odżywianiem, nadwaga, otyłość, brak

łaknienia

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym

rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym, ich zadania i funkcje. Analiza literatury dotyczącej rozwoju fizycznego dziecka. Porównywanie

sposobów oceny rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka. Określanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni

dobór ćwiczeń fizycznych.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju

fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Literatura:

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, COS,

Warszawa, 2002. Demel M., Pedagogika zdrowia, WSIP, 1980. Gniewkowski

W., O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu, Wychowanie w

przedszkolu, 1983 nr 3_6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Program

wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków,

Nowa Era, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Kształtowanie umiejętności

ruchowych i społecznych maluchów poprzez zabawy rekomendowane w Metodzie

Ruchu Rozwijającego, w: Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki

i trzylatki w przedszkolu i szkole. Jak świadomie je wychowywać i uczyć.

CEBP, Kraków 2012.

Uwagi:

Nakład pracy studentów:

liczba godzin kontaktowych - 15

liczba godzin przygotowania się do zajęć, lektury, pisanie scenariuszy zajęć - 25

liczba godzin przygotowanie się do zaliczenia - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.