Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WZF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie zdrowotne i fizyczne – metodyka
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

egzamin pisemny oraz czynny udział w ćwiczeniach

Pełny opis:

Student po zrealizowaniu przedmiotu będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie następujących zagadnień:

1. Analiza dokumentów regulujących realizację wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. podstawa programowa i wynikające z niej zadania dla nauczyciela w zakresie wychowania zdrowotnego, fizycznego oraz bezpieczeństwa.

2. Zdrowie, choroba, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna - definicje. Współczesne podejście do zdrowia. prozdrowotny styl życia i jego uwarunkowania.

3. Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym: profilaktyka, postępowanie w przypadku zagrożeń. Przemoc wobec dzieci, jej formy i konsekwencje. Cechy ofiary.

4. Choroby wieku dziecięcego: objawy, zagrożenia, profilaktyka, postępowanie wobec dziecka chorego w przedszkolu.

5. Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym, piramida żywieniowa, .

6. Rola i miejsce wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w psychofizycznym rozwoju. Porównanie sposobów kształtowania cech motorycznych przez odpowiedni dobór ćwiczeń fizycznych.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Struktura zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego i wspomagania rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

7. Metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W05 Zna prawidłowości: a) rozwoju fizycznego, b) rozwoju psychoruchowego, c) zdrowotne dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ma świadomość, w jakim zakresie muszą być one rozwijane

Zna metodykę wychowania fizycznego i wychowania zdrowotnego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

PEP1_U03 Umie organizować zajęcia wychowania zdrowotnego i fizycznego w różnych formach wychowania przedszkolnego i w szkole.

PEP1_U11 Umie organizować współpracę z rodzicami w zakresie wspólnej troski o rozwój fizyczny i zdrowie dzieci przedszkolnych i szkolnych.

PEP1_K02 Docenia znaczenie dbałości o kulturę fizyczną, w tym zaspokojenia potrzeb ruchowych dzieci.

PEP1_K03 Swoim zachowaniem wymusza dbałość o rozwój fizyczny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, czynny udział na ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Anna Jaworska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Milewska-Moneta
Prowadzący grup: Lucyna Milewska-Moneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.