Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju mowy u dzieci, w tym etiologii zaburzeń rozwoju mowy (od urodzenia po edukację wczesnoszkolną).

Ma świadomość związku pomiędzy rozwojem mowy a rozwojem intelektualnym i społecznym u dzieci.

Potrafi współpracować z logopedą i rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju mowy oraz realizować zalecenia dotyczące redukowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci przedszkolnych.

Potrafi uczyć dzieci skupiania uwagi na rozmówcy i porozumiewać się werbalnie i niewerbalnie.

Potrafi wdrażać dzieci do formułowania dłuższych i logicznych wypowiedzi

Potrafi zainteresować dziecko czytanym tekstem, wygłaszanym opowiadaniem oraz wierszem.

Potrafi organizować zajęcia z dziećmi sprzyjające rozwijaniu ich mowy oraz porozumiewaniu się werbalnemu i niewerbalnemu w domu, żłobku i w przedszkolu

Umie rozwijać mowę u dzieci w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania zgodnie z podstawą programową.

Potrafi się porozumiewać mówiąc wyraźnie, z właściwym akcentem, bez naleciałości gwarowych mając świadomość odpowiedzialności za rozwój mowy małych dzieci.

Potrafi słuchać i obdarzać uwagą rozmówcę, z należytym szacunkiem traktować mówiące dziecko.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech, Edyta Roszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Blok I - Prawidłowości rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w pierwszych latach życia

Rozwój społeczno- emocjonalny w pierwszym roku życia

a) płacz – pierwszy akt komunikacji dziecka

b) interakcje twarzą w twarz

c) rozwój niewerbalnego dialogu

d) kształtowanie się przywiązania

e) rewolucja 9-go miesiąca – wspólna uwaga

Rozwój społeczno- emocjonalny w wieku poniemowlęcym

Rozwój społeczno – emocjonalny w wieku przedszkolnym

Blok II- Emocje w życiu dziecka, ich istota i funkcje

a) istota i funkcje emocji

b) podstawy biologiczne emocji i droga ich rozwoju

c) początki języka emocji dziecka

d) wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany

e) radzenie sobie ze skutkami lub rozmiarem przeżywanych emocji

Blok III- Rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych dziecka

a) rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np: obdarzanie uwagą, słuchanie, mówienie miłym/odważnym głosem, budowanie atrakcyjności społecznej, zwroty grzecznościowe;

b) rozwijanie umiejętności szkolnych np: stosowanie się do poleceń, zadawanie pytań, działanie według wskazówek, przerywanie, współpraca, proszenie o pomoc;

c) rozwijanie umiejętności nawiązywania przyjaźni: czekanie na swoją kolej, dzielenie się, oferowanie pomocy, zaproszenie do zabawy, mówienie i przyjmowanie komplementów,

d) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami np.: poznawanie swoich uczuć, poznawanie uczuć innych, wyrażanie uczuć/emocji w sposób społecznie akceptowany

e) rozwijanie umiejętności zastępowania agresji np. radzenie sobie ze złością, radzenie sobie z dokuczaniem, radzenie sobie z odrzuceniem, radzenie sobie z wykluczeniem

Blok IV- Budowanie współpracy z rodzicami utrzymanej w duchu empatii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieszyńska, J.,Korenko M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo edukacyjne, Kraków, 2014

Gąstół, A., Jegier A. Mój złośnik. Difin, Warszawa, 2012

Goldstein, A.P., McGinnis E. Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut Amity, Warszawa, 2003

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. Starsze przedszkolaki. Bliżej przedszkola, Kraków, 2013

Schaffer, H. R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. WUJ, Kraków, 2006

Schaffer H.R. Psychologia dziecka. PWN, Warszawa,2014

Plummer, D.M. Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Fraszka edukacyjna, Warszawa, 2010

Ready, L.A. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa 2014

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M. Psychologia wychowawcza, tom 2, Warszawa 2014

Rosenberg, M.R. Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Jacek Santorski&Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Blok, B., Brzeska, Z., Marszałek, M.,Michalewska, K. Uczę się rozumieć innych. Emocje i gesty. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2013

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 15h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 15h

Inne formy – 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier, Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Ewa Ferenc-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Blok I - Prawidłowości rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka w pierwszych latach życia

Rozwój społeczno- emocjonalny w pierwszym roku życia

a) płacz – pierwszy akt komunikacji dziecka

b) interakcje twarzą w twarz

c) rozwój niewerbalnego dialogu

d) kształtowanie się przywiązania

e) rewolucja 9-go miesiąca – wspólna uwaga

Rozwój społeczno- emocjonalny w wieku poniemowlęcym

Rozwój społeczno – emocjonalny w wieku przedszkolnym

Blok II- Emocje w życiu dziecka, ich istota i funkcje

a) istota i funkcje emocji

b) podstawy biologiczne emocji i droga ich rozwoju

c) początki języka emocji dziecka

d) wyrażanie emocji w sposób społecznie akceptowany

e) radzenie sobie ze skutkami lub rozmiarem przeżywanych emocji

Blok III- Rozwijanie umiejętności społeczno – emocjonalnych dziecka

a) rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np: obdarzanie uwagą, słuchanie, mówienie miłym/odważnym głosem, budowanie atrakcyjności społecznej, zwroty grzecznościowe;

b) rozwijanie umiejętności szkolnych np: stosowanie się do poleceń, zadawanie pytań, działanie według wskazówek, przerywanie, współpraca, proszenie o pomoc;

c) rozwijanie umiejętności nawiązywania przyjaźni: czekanie na swoją kolej, dzielenie się, oferowanie pomocy, zaproszenie do zabawy, mówienie i przyjmowanie komplementów,

d) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami np.: poznawanie swoich uczuć, poznawanie uczuć innych, wyrażanie uczuć/emocji w sposób społecznie akceptowany

e) rozwijanie umiejętności zastępowania agresji np. radzenie sobie ze złością, radzenie sobie z dokuczaniem, radzenie sobie z odrzuceniem, radzenie sobie z wykluczeniem

Blok IV- Budowanie współpracy z rodzicami utrzymanej w duchu empatii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cieszyńska, J.,Korenko M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Wydawnictwo edukacyjne, Kraków, 2014

Gąstół, A., Jegier A. Mój złośnik. Difin, Warszawa, 2012

Goldstein, A.P., McGinnis E. Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Instytut Amity, Warszawa, 2003

Gruszczyk – Kolczyńska, E.,Zielińska, E., Jelinek, J.A. Starsze przedszkolaki. Bliżej przedszkola, Kraków, 2013

Schaffer, H. R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. WUJ, Kraków, 2006

Schaffer H.R. Psychologia dziecka. PWN, Warszawa,2014

Plummer, D.M. Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu. Fraszka edukacyjna, Warszawa, 2010

Ready, L.A. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, PWN, Warszawa 2014

Włodarski Z., Przetacznik-Gierowska M. Psychologia wychowawcza, tom 2, Warszawa 2014

Rosenberg, M.R. Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Jacek Santorski&Agencja Wydawnicza, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Blok, B., Brzeska, Z., Marszałek, M.,Michalewska, K. Uczę się rozumieć innych. Emocje

i gesty. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk, 2013

Kendall, P. „Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci”. Wydawnictwo GWP.

Baron-Cohen, S. „Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu”. Wydawnictwo JAK.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 15h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 15h

Inne formy – 20h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich-Pintal
Prowadzący grup: Edyta Roszyńska, Maja Wenderlich-Pintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacje multimedialne, esej.

Pełny opis:

1. Znaczenie mowy w rozwoju człowieka. Przebieg rozwoju mowy u dzieci; etiologia zaburzeń;

2. Rozwój mowy a rozwój myślenia dzieci;

3. Porozumiewanie się dzieci z rówieśnikami i dorosłymi - kompetencja językowa i komunikacyjna;

4. Rola środowiska we wspieraniu rozwoju mowy; znaczenie współpracy z rodzicami dziecka i logopedą;

5. Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania i pisania;

6. Proces kształtowania umiejętności czytania i pisania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzezińska A., Czub T, Lutomski G, Smykowski B. (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1995, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (red) ., Czytanie i pisanie. Nowy język dziecka, Warszawa 1987, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2) Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, Wydawnictwo Lubelskie.

Kida J. (red)., Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym, Rzeszów 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Klus-Stańska D., M. Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka, Warszawa 2015, Elipsa Dom Wydawniczy.

Roszyńska E., Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania? [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej., Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Warszawa 2012, Wydawnictwo APS.

Tarkowski Z., Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Gdańska 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Uwagi:

1. liczba godzin kontaktowych: 15 h wykład 15 h ćwiczenia

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 30

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 30

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania:20

sumaryczna liczba godzin przypadających na ECTS 60

Sumaryczna licba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny

Zaliczenie ćwiczeń: hospitacje zajęć logopedycznych (2h), przygotowanie scenariusza zajęć wspomagających rozwój mowy wraz z pomocami terapeutycznymi, prezentacja tego scenariusz

Pełny opis:

1. Jak rozwja się mowa dziecka: teorie rozwoju mowy, prawidłowości rozwojowe

2. Zaburzenia mowy: przyczyny, klasyfikacje

3. Zajęcia wspierające rozwój mowy

4. Współpraca terapeuty z rodzicami

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzezińska A., Czub T, Lutomski G, Smykowski B. (red.), Dziecko w zabawie i świecie języka, Poznań 1995, Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Brzezińska A. (red) ., Czytanie i pisanie. Nowy język dziecka, Warszawa 1987, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska (red.) Starsze przedszkolaki, Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Kraków 2014, wyd. Bliżej przedszkola

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka (tom 2) Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966, Wydawnictwo Lubelskie.

Kida J. (red)., Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym, Rzeszów 1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Klus-Stańska D., M. Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Piaget J., Mowa i myślenie dziecka, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Porayski-Pomsta J., O rozwoju mowy dziecka, Warszawa 2015, Elipsa Dom Wydawniczy.

Roszyńska E., Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania? [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej., Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Warszawa 2012, Wydawnictwo APS.

Tarkowski Z., Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Gdańska 2016, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Uwagi:

1. liczba godzin kontaktowych: 15 h wykład 15 h ćwiczenia

2. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 30

3. liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 30

4. liczba godzin przeznaczonych na inne zadania:20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.