Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie przez muzykę – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie przez muzykę – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla III r. PE profil praktyczny, edukacja przedszk. i wczesnoszk. (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu student:

PEP1_W09 Zna podstawy psychologiczne i pedagogiczne wychowania przez muzykę

PEP1_W13 Rozumie cele i treści zawarte w podstawie programowej i potrafi je rozszerzać

PEP1_W15 Wie, że nadmiernie hałaśliwe otoczenie i głośna muzyka są przeszkoda w rozwijaniu uzdolnień muzycznych u dzieci

Zna reguły aktywnego słuchania muzyki przez dzieci i dorosłych

Potrafi organizować zajęcia z wychowania muzycznego w przedszkolu i szkole zgodnie z zakresem podstawy programowej

PEP1_U03 Potrafi konstruować instrumenty muzyczne z dziećmi (np. pudełka, dzwonki) i muzykować

Potrafi śpiewać z dziećmi piosenki z dziecięcego repertuaru

Potrafi organizować dzieciom relaks przy muzyce

Umie zachęcać dzieci do pląsania przy muzyce

Potrafi „zarazić” dzieci śpiewaniem i muzykowaniem

PEP1_K05 Wykazuje się wyrozumiałością w stosunku do dzieci, które nie garną się do muzykowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ćwiklińska
Prowadzący grup: Anna Ćwiklińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier, Anna Pawelec
Prowadzący grup: Anna Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia związane z rolą ruchu z muzyką (zabaw z muzyką) oraz tańca w wychowaniu.

Pełny opis:

Zasadniczą formą przekazywania wiedzy na temat roli ruchu z muzyką oraz tańca w wychowaniu jest działanie praktyczne. W ramach zajęć zrealizowane będą w sposób praktyczny zabawy z muzyką (rytmiczne, taneczne i inscenizacyjne), polskie tańce narodowe i regionalne, wybrane tańce różnych narodów (jako formy integracyjne i zabawowo-rekreacyjne). Nakreślone zostanie również znaczenie i sposoby realizacji różnego rodzaju akompaniamentów do ćwiczeń (naturalny, instrumentalny oraz z nagrań CD). W ramach działań praktycznych zrealizowane będą też scenariusze (fragmenty scenariuszy) zajęć muzyczno-ruchowych.

Literatura:

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Dąbrowska G. – „Tańcujże dobrze”, WSiP, Warszawa 1991

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – “Kształcenie muzyczno-ruchowe”, Wydawnictwo APS, Warszawa 2009

Stadnicki A. – „Logorytmika i choreorytmika”, WSiP, Warszawa 1987

Stadnicki A. – „Muzyka i tańce świata”, Wydawnictwo APS, Warszawa 2008

Stadnicki A. – „Tańce dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1994

Stadnicki A. – „Tańce integracyjne”, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011

Stadnicki A. – „Tańce w kształceniu muzyczno-ruchowym pedagogów specjalnych /w:/ Kubinowski D. (red.) – „Tańce we współczesnej kulturze i edukacji”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

Stadnicki A. – „Tańce z kręgu kultury europejskiej”, Wydawnictwo APS, Warszawa 2005

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Wieman M. – „A czy wy tak potraficie?”, WSiP, Warszawa 1990

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Student:

-zna zakres umiejętności muzycznych i ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

-umie dobierać repertuar muzyczny do wieku dzieci oraz okoliczności,

-zna rodzaje zabaw muzyczno-ruchowych oraz wybrane tańce regionalne, narodowe i integracyjne,

-ma świadomość ważnej roli muzyki i ruchu w wychowaniu dziecka,

-ma świadomość specyfiki pracy z głosem dziecięcym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej (aktywność, kreatywność, zaangażowanie)

Kontrola obecności na zajęciach

Scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych

Pełny opis:

zagadnienia teoretyczne

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

zagadnienia praktyczne

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Eliot L., Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach

życia, Media Rodzina, Poznań, 2003,

 Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., PROGRAM wspomagania rozwoju,

wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),

Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2007

 Manturzewska M., Kamińska B., Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP,

Warszawa 1990,

 Nadolna U., Stącel-Winiarska B., Barwy pór roku – scenariusze uroczystości w

przedszkolu, Wydawnictwo Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2011,

 Podolska B., Z muzyką w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1983

 Przychodzińska M., Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, WSiP,

Warszawa 1989,

 Sacher W.A., Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Oficyna Wydawnicza

„Impuls”, Kraków 1999,

 Smoczyńska U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Wydawnictwo Pani Twardowska,

Warszawa 2012,

 Sourian, Wpływ muzyki na rozwój na rozwój psychiczny dziecka ,w: Wychowanie

przez sztukę], red. I. Wojnar, PZWS, Warszawa 1995.

 Stadnicki A., Tańce integracyjne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,

Warszawa 2011.

 Tomkowska J., Tańczące dźwięki, Centrum Kultury Muzycznej,

 Trias T., Perez S., Filella E., 150 rytmicznych zabaw dla dzieci, Wydawnictwo Centrum

Edukacji Dziecięcej, Papilon, Poznań 2012

Literatura uzupełniająca:

Dąbrowska G. (1991). Tańcujże dobrze. WSiP, Warszawa.

Stadnicki A. (2014) Synkretyzm w metodzie i twórczości Carla Orffa (W:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa obrazy dźwięki w wychowaniu TRIO Warszawa

Stadnicki A. (2014) Przegląd retrospektywny – DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012). Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967 – 2012; PIPS – WSPS – APS.(W:) H. Markiewiczowa, K.Poznański, J.Kulbaka (red.). APS, Warszawa.

M.Wieman ( 1990 ). A czy wy tak potraficie?.WSiP, Warszawa.

Uwagi:

Student:

-zna zakres umiejętności muzycznych i ruchowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

-umie dobierać repertuar muzyczny do wieku dzieci oraz okoliczności,

-zna podstawy muzyki - nuty i wartości rytmiczne,

-zna zabawy muzyczno-ruchowe,

-wykorzystuje wiedzę w praktyce - gra na instrumentach perkusyjnych

Metody kształcenia: opisowa - wykład, poglądowa - pokaz ćwiczeń, opis, film, praktyczna - realizacja różnego typu ćwiczeń muzycznych i muzyczno-ruchowych.

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15

przygotowanie do ćwiczeń (lektura) - 20

przygotowanie do zaliczenia - 20

inne formy - 20

ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Prowadzący grup: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.