Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie dzieci w skupianiu uwagi – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WDS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie dzieci w skupianiu uwagi – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) niestac. I st.
Obowiązkowe dla II r. PE profil praktyczny, wych. żłobkowe i przedszkolne (3-l) stac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Zna wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy skupieniem uwagi, uczeniem się i zapamiętywaniem

Ma rozeznanie w wiedzy o wdrażaniu dzieci do gospodarowania zasobami poznawczymi

Dysponuje wiedzą dotyczącą wspomagania dzieci w skupianiu uwagi i gospodarowaniu zasobami poznawczymi i potrafi ją zastosować, np. teoria skryptów

Umie organizować zajęcia wdrażające do skupienia uwagi

umie wspomagać dzieci w skutecznym opanowaniu wierszy na pamięć.

potrafi wspomagać rozwój pamięci wzrokowej.

umie wspomagać dzieci w zapamiętywaniu informacji uporządkowanych jedna po drugiej.

potrafi wspomagać dzieci w uważnym słuchaniu, wyłuskiwaniu i zapamiętywaniu ważnych informacji.

umie wspomagać dzieci w atrakcyjnym prezentowaniu siebie i obdarzaniu uwagą innych.

Student ma przekonanie o potrzebie wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania.

Student wykazuje się osobowością podnoszącą podczas wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Nerło
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i na etapie wczesnej edukacji szkolnej w zakresie wspomagania jego rozwoju umysłowego, a szczególnie gotowości do uczenia się

Pełny opis:

Relacje między edukacja domową a zinstytucjonalizowaną

Wspomaganie rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci

Uczenie się zamierzone i niezamierzone

Charakterystyka Pedagogigiki pytań

"Gospodarowanie" zasobami poznawczymi dziecka

Domowe i zorganizowane sposoby wspomagania koncentracji i zapamiętywania

Metoda Dzieci uczą misie

Sytuacje trudne - kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego i odporności emocjonalnej dziecka

Literatura:

Podstawa programowa

A. Brzezińska, K. Appelt, B. Ziółkowska, Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016 (rozdz. 5: Rozwój w okresie dzeciństwa, s. 161-244)

L. Eliot, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, Poznań 2010 (rozdz XVII: Jak wychować bystrzejsze dziecko, s. 595-626)

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków (czterolatków i pięciolatków),Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które niebawem rozpoczną naukę w szkole. Podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E., (red). Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2014.

Uwagi:

Wykład: wymagana jest obecność (wg Regulaminu studiów) oraz zaliczenie kolokwium (ustnego lub pisemnego)

Punkty ECTS:

godziny kontaktowe: 15h

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, przygotowanie do zaliczenia): 15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Mirosława Suchocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Blok I - Prawidłowości rozwoju koncentracji uwagi dziecka w pierwszych latach życia

Blok II - Uwaga a emocje i stres

Blok III- Rozwijanie koncentracji uwagi poprzez ćwiczenie obdarzania uwagą, słuchanie, mówienie tak, żeby inni nas słuchali,, budowanie atrakcyjności społecznej, zwroty grzecznościowe;

Blok IV- Program ćwiczeń kształtujących koncentrację uwagi i rozwijających dziecięcą pamięć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

■ Franken R.E., Psychologia motywacji, Sopot 2005, s. 395–427, 491–525.

■ Heath C., Heath D., Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić, Kraków 2011.

■ Lewis M., Haviland-Jones J.M., Psychologia emocji, 2005, s. 527–651.

■ Seligman M., Optymizmu można się nauczyć, Poznań 1990, s. 313.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

■ Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, Gdańsk 2007.

■ Seligman M., Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Poznań 2011

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 5h

Inne formy – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Kolokwium (pytania otwarte)

Opracowanie zagadnienia na wskazany temat w formie prezentacji (praca w grupach)

Obserwacja aktywności studentów podczas zadań praktycznych

Pełny opis:

Blok I - Prawidłowości rozwoju koncentracji uwagi dziecka w pierwszych latach życia

Blok II - Uwaga a emocje i stres

Blok III- Rozwijanie koncentracji uwagi poprzez ćwiczenie obdarzania uwagą, słuchanie, mówienie tak, żeby inni nas słuchali,, budowanie atrakcyjności społecznej, zwroty grzecznościowe;

Blok IV- Program ćwiczeń kształtujących koncentrację uwagi i rozwijających dziecięcą pamięć.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

■ Franken R.E., Psychologia motywacji, Sopot 2005, s. 395–427, 491–525.

■ Heath C., Heath D., Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić, Kraków 2011.

■ Lewis M., Haviland-Jones J.M., Psychologia emocji, 2005, s. 527–651.

■ Seligman M., Optymizmu można się nauczyć, Poznań 1990, s. 313.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

■ Haidt J., Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, Gdańsk 2007.

■ Seligman M., Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Poznań 2011

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji – 5h

Inne formy – 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie zadań metodycznych oraz egzamin pisemny

Pełny opis:

1.Uwaga: definicje i teorie uwagi

2.Rozwój uwagi

3.Różnice indywidualne (temperament, osobowość, style poznawcze) a uwaga.

4. Trudności w funkcjonowaniu uwagi. Przyczyny i diagnoza.

5. Sposoby usprawniania funkcjonowania uwagi: trenowanie koncentracji

Literatura:

Literaura podstawowa:

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 5 i 6.

Literatura uzupełniająca

Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Warszawa: Vizja Press & IT. Rozdział 4 i 8.

Heuel, E. (2006). Trening koncentracji. 10-dniowy program usprawniający. Warszawa: KDC.

Weyhreter, H. (2004). Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Uwagi:

Godziny kontaktowe np. wykład - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury – 5h

Przygotowanie się do egzaminu- 5h

Inne formy – 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.